Misszió

 • A cigányság helyzete a Komjáti körzetben

  A feleségemre és rám bízott gyülekezeti körzet (Komjáti, Bódvaszilas, Bódvalenke, Becskeháza, Hídvégardó, Tornaszentjakab, ill. szórványként: Debréte, Tornanádaska, Szász-fa) településeinek többségében jelentős számú cigányság él. Körzetünk nagysága miatt nincs erőnk a javarészt katolikus cigányság közötti misszióra. Mindazonáltal igyekszem röviden képet adni az itt élő romák életkörülményeiről és gyülekezeti kapcsolatairól.
     

 • Kikonfirmálunk?

  Két kép van előttünk. Az egyiken sok szépruhás fiatal, a másikon néhányan. Nem mintha az a néhány fiatal nem lenne szép, mert legalább ennyi…Mégis, sokan voltak. Ezek a képek Bodroghalomban készültek. Az egyik 1974-ben, a másik 1994-ben.
 • Tegyetek tanítvánnyá minden népeket... ...még a romákat is?

  Közel 10 éve dolgozom a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálatnál. Tapasztalataim szerint ha valakin segíteni szeretnénk, pontosan fel kell mérnünk, hogy kik azok, akiknek segítséget kívá-nunk nyújtani, mi az, amit kapni szeretnének, amit adni tudunk és hogy ezek a tényezők hogyan kö-zelíthetők egymáshoz.

   

 • Nyári kántorképző tanfolyam

  Bemegyek egy templomba. Énekelnek. A zsoltár szövege ismerős. A dallama nem annyira: szinte semmiben sem különbözik a következő énekétől. Ritmusa nincs, minden hang egyforma hosszú, pedig több mint fél évszázada énekeskönyvünk jelöli a ritmust. Az énekek így elveszítik jellegüket, az éneklők pedig a szöveg mondanivalóját. Nincs különbség egy hálaadó, örvendező ének és a bűnbánati zsoltárok előadása között.
  Bemegyek egy templomba. Zsoltár szól. Van lendülete, vannak sorai, így van mondanivalója is. Ez egy hálaadó zsoltár. Felismerem, jól esik énekelni.
 • Regionális Csillagpont

  Az országos Csillagpont Református Ifjúsági találkozó sikerén és a pozitív visszajelzéseken felbuzdulva olyan törekvések születtek, hogy legyenek területi csillagpont találkozók, ami Miskolcon 2004. szeptember 25-én kerül megrendezésre. Ahogy az országos találkozón, úgy itt is több vonalon futnak majd a rendezvények, melyek sokszínűsége reményeink szerint minél több ember számára vonzó lesz.

 • Magyar Wycliffe munkatárs Délkelet-Ázsiában

  Lukács Zsuzsanna, a Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete egri irodájának korábbi igazgatónője (Eger 3300 Markhot F. u. 2. „Kálvin-Ház"), angol-történelem szakos tanárnő, a Wycliffe világszervezet meghívására Délkelet-Ázsiába utazott, ahol egy éven át az ottani bibliafordító közösség személyi ügyeit fogja intézni. Korábban már egy-egy tanulmányi évet töltött Hollandiában és Angliában, és a szervezet keretében szakmai utat tett az Egyesült Államokba és Indiába is.

 • …és újra kántorképző!

  „Nem unod még?" - elképzelem, hogy ezt kérdezi osztálytársától egy diák, mikor az év eleji kérdésre („Hol voltál nyáron?") az ezt feleli: „Kántorképzőn!"

 • Kapcsolatok

  A Tiszánnineni Református Egyházkerület Gyermek- és Ifjúsági Konferenciája

  Sárospatak, 2004. június - július

 • Regionális Csillagpont találkozó Miskolcon

  Ezer fiatal a Sportcsarnokban. Legidősebb fiatalunk nyolcvan éves, a legtöbben mégis a tizenöt-huszonöt közötti korosztályt képviselik. Reggel nyolctól folyamatosan érkezünk: ki busszal, ki vonattal, ki autóval. Sokan, sokfelől.

 • Egyetemi ifjúság

  Ma, az egyházi munkában az egyik legfontosabbnak tartott terület az ifjúsági munka. Minden igazságával együtt is, differenciálnám ezt a kijelentést, úgy hogy az egyik oldalon tágítanám a kört, míg a másik oldalon szűkíteném.

 • Egyházkerületünk Rádióstúdiójának fejlődése

   

  2004 februárjában elkezdtünk saját készítésű református műsorokat sugározni az Európa Rádió Miskolc hullámhosszán. Lassan egy év távlatából mondhatom azt, hogy ez a kezdet volt, és lesz még folytatás.
 • „Egy lélekért se érjen vádja téged,

  Képzeljük el, hogy egy halálos járvány terjeng, mely alattomosan szedi az áldozatait. Az emberek többsége észre sem veszi, hogy az élete veszélyben van. Nem látja, ezért nem is érzékeli a bajt.

 • A kórházmisszió jelene

  Amíg egészségesek vagyunk, nem is igazán gondolunk arra, hogy mit jelent az ember életében a betegség. Az Isten aztán megállít egy-egy betegséggel, és ez talán az egész életünket megváltoztatja. Egy-egy krónikus betegség terhét hordozni a betegnek és családjának egyaránt nehéz.

 • Gondolatok egy református családsegítő szolgálatról

  Zsinatunk úgy határozott, hogy ez az év a család éve legyen, tehát próbáljunk meg több figyelmet szentelni a családoknak. Missziói lelkületünket nem adhatjuk fel, mert nagyon sokan várnak segítségünkre. A népszámlálás adatai megmutatták, hogy még nagyon sokakat nem értünk el. Korunk embere gyakran küzd az egyéni, a társas és a családi problémákkal, amikhez nem kap, vagy nem mer segítséget kérni. Krisztusi kötelességünk keresztyén módon segíteni.

 • Mondd ki hát, szeretlek Jézus!

  „Megtört szíveknek pásztora, megfáradt lelkek orvosa Mondd ki hát, mondd ki hát, mondd ki hát! Szeretlek Jézus!!"

  Augusztus első hetében a Zemplén hegység ez énektől volt hangos. Jónás Zsolt vezetésével cigány fiatalok énekeltek reggeltől késő estig. A Református Hídépítő Misszió szervezésében a Zempléni Egyházmegye bózsvai táborhelyén tanyázott mintegy negyven cigány származású fiatal, tucatnyi munkatárssal.

 • Csillagpont 2005

  A Csillagpont országos református ifjúsági találkozót immár második alkalommal rendezték meg, ezúttal a debreceni Dorcas kempingben. Az első 2003-as bodajki találkozó sikerei bátorították a szervezőket újabb ifjúsági találkozó rendezésére; ugyanakkor igyekeztek a hibákból is tanulni.

 • Az Európa Rádió Miskolc–ot üzemeltető KHT a Református Egyház tulajdonába került

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület székházában 2005. szeptember 9. napján rendezett fogadáson hivatalosan bejelentésre került, hogy a két Egyházkerület együtt, összefogva megvásárolta az Európa Rádió Miskolc-ot üzemeltető Kht-t. A fogadáson elhangzottakból szemelgettünk, hogy ízelítőt adjunk a szándékról és a tervekről.

 • Missziói nap Sárospatakon

  Missziói napot tartottak Sárospatakon 2005. október 24-én, melyre meghívást kaptak egyházkerületünk lelkipásztorai. A missziói nap célja az volt, hogy a különböző misszió területeken jelentkező nehézségek megbeszélésére, tapasztalatok cseréjére, egymás bátorítása, biztatására fórumot biztosítson.

 • Tiszáninneni Református Nőszövetségi Konferencia

  Október 15-én került megrendezésre a Tiszáninneni Református Nőszövetség Konferenciája, amelyen több nőtársammal együtt részt vehettem. A konferencia Miskolcon az Egyházkerületi Székházban került megrendezésre, ami 9 óra után pár perccel kezdődött, ekkorra a terem szinte teljesen megtelt.

 • „…a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája” (Róma 15:16)

  Dr. Keszi Krisztina orvos-misszionárius 2006 februárjától Afrikában, a zambiai Mungwi klinika első szakképzett orvosaként végzi küldetését. Az ünnepélyes kibocsátó istentiszteletre január 14-én került sor a miskolc-tetemvári református templomban. A doktornő beszélt életéről, elhivatásáról, küldetéséről - ezt próbáljuk meg összefoglalni és megismertetni Olvasóinkkal. Azzal a reménységgel tesszük ezt, hogy gyülekezeti tagjaink közül sokan fogják az ő életét és szolgálatát imádságban hordozni.

 • Önkéntes Diakóniai Év

  Sok olyan fiatal van ma hazánkban, aki külföldre vágyik. Sok olyan fiatal van ma egyházunkban, aki külföldre vágyik, és különböző diakóniai területeken önkéntes szolgálatot vállal, hogy egy idegen országban, idegen közegben is kipróbálhassa magát, vagy éppen megtalálja magát, más rendszereket és szervezeteket megismerve másként lássa és értékelje mindazt, amit itthon megtalál, szolidaritást vállaljon rászorultakkal.

 • Felelősségünk a betegekért - A kórházmisszió elindulása egyházkerületünkben

  A XIX. században még természetesnek számított, hogy a lelkipásztorok orvosi és betegápolási ismeretekkel rendelkeztek. Az egészségügyi ellátás kezdetlegessége miatt nagyon sok esetben nem csupán a lelket kellett gyógyítania, ápolnia a gyülekezeti lelkésznek, hanem a testet is. A XX. század elhozta magával, hogy az orvosi és a lelkigondozói munka messzire került egymástól, külön utakon kezdtek el járni. Ennek, mint lenni szokott, a beteg ember volt az elszenvedője, mert sok esetben magára maradt hitbeli és lelki problémáival. Századunk talán ismét elhozza, hogy testi gondozó és lelki gondozó együtt végzi szolgálatát a betegek érdekében, mivel nem lehet különválasztani a testet és a lelket.

 • Isten apró csodái (bizonyságtétel)

  Bevallom, alkoholista voltam, de Jézus Krisztus megszabadított. Négy hónapja egy korty alkoholt sem iszom. Tudom, ez nem túl sok idő, de olyan embernek, mint én, rengeteg...

 • Tábori beszámoló Fonyból

  Egy „rendes" írást a kezdetekkel kellene indítanom. A Kezdet valahol Jézus mennybemenetelénél található, a missziói parancsban. De visszamehetünk Ádámhoz és Évához is.

 • Táborosok találkozója

  Amikor a missziói táborról megírtam beszámolómat, még jövő időben fogalmaztam az első, akkor még csak tervezett találkozótól. Nem is gondoltam, hogy még ebben a számban írhatok arról: találkozhattak a fonyi táborozók Nyíriben a parókián. Ricséről és Sátoraljaújhelyről autókkal érkeztek a táborban részt vett gyermekek és felnőttek. Vártuk a találkozást, és bár nagyon készültünk, nem lehettünk biztosak abban, mi fog kisülni belőle.

 • Cserkészvarázs - A cserkészetről nagyvonalakban…

  Parajos Tibor cserkésztiszttel, a Lévay József Református Gimnázium fenntartásában működő 19. sz. Bükk Cserkészcsapat parancsnokával beszélgettünk a cserkészetről ill. annak nevelő hatásáról.

   

 • Újabb lépcső a kerületi cigánymisszió életében

  Bajban vagyok, mert nehezen találom meg, hogy honnan is kezdjem. Kezdem talán azzal, amivel mindig szoktam: cigánymissziót sokan, sokféleképp végeznek. Én csak azokról tudok beszámolni, melynek részese vagyok. A másik kezdő pont az lehet, hogy a missziói munka lassú építkezés. Célunk kerületi szinten nehezen lehetne, hogy egy missziói lelkész egyszerre, vagy akár csak egymás után is megjelenjen Kerületünk valamennyi gyülekezetében.

 • Amikor egy álom kezd valóra válni

  Szolgálatunk legszebb pillanatai közé tartozik, amikor rácsodálkozhatunk arra, hogy valami megvalósul abból, amiben mi csak parányi eszközök vagyunk, s a megvalósulás jóval túlmutat rajtunk.

 • Tarcali gyerekek nyári táborokban

  2006 őszén Tarcal is bekapcsolódhatott a Vodafone Magyarország Alapítvány által támogatott egyházkerületi programba. Ennek köszönhetően a tanév során heti rendszerességgel tanulhattunk, játszhattunk együtt a helyi Gyülekezeti Házban a résztvevő gyerekekkel.

 • Misszió az egészségügyben

  Egykor a születéstől a háláig kísérte a lelkész a híveit. Ma már nem minden gyermek érkezéséről tudunk, és nem mindenki haláláról értesítenek bennünket. Maradnak titkok a gyülekezethez tartozó vagy közelében lévő családjaink életéből, változásaiból.

 • Hétköznapok és ünnepek a kórházban

  A betegek és családtagjaik lelkigondozása mellet az idei év különösen is fontos lesz a Megyei Kórházban a lelkészség számára is. A kórház idén ünnepli születésének 50. évfordulóját. Az ünnepségsorozatban az ökumenikus lelkészség is fontos szerepet kapott. Különböző programok szervezését, melyek az ünnepségsorozatot teszik nem csupán színesebbé, hanem sokkal inkább lelkiebbé.

 • Cigánymissziós szakmai konzultáció

  Március 1-jén szombaton lelkipásztorok, pedagógusok, és más szakemberek gyűltek össze az Egyházkerület székházában szakmai konzultációra.

 • Rendhagyó rendelés rendhagyó misszióként

  Október 2-án Vilmányban járt egy lelkes, három fős kis csapat. Budapestről érkeztek. Jó magyar szokás szerint írhatnám: lejöttek ide vidékre. De nem lejöttek, hanem el, vállalva a hosszú utat és az egész napos munkát.

 • Beszámoló az Ökumenikus Egyetemi Lelkészség nyári programjairól - Segítség Gutenbergtől

  Összefogás erdélyiekért -

  Egyszer volt, hol nem volt... no azért nem ilyen messzire nyúlnak vissza a gyökerek. A Miskolci Egyetemen az evangélikus lelkésszel, Buday Barnabással, arra gondoltunk, hogy jó lenne valamilyen gyűjtést szervezni, hogy a társadalmon belüli egymásért való felelősségvállalás, a keresztyén ember másokért való léte ezúton is megnyilvánuljon.
 • Menjünk oda, ahol ők vannak

  Régóta megfogalmazott elvárás mind önmagunktól önmagunk felé, mind mások (az egyházon kívül lévők) felől, hogy ne csak azt várjuk, hogy az emberek hozzánk, az egyházhoz jöjjön, ne csupán jól felépített várainkban és elefántcsonttornyainkban várjuk az embereket, hanem menjünk mi is hozzájuk. Hozzájuk, azaz oda, ahol ők vannak. Erre egy próbálkozás a KözösPont misszió.

 • Táborok és folyományaik

  Idén is nagyon sok programunk volt és van a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával. Egymástól sokban különböző helyeken fogalmazzuk, tesszük, éljük meg: „Esélyt adunk..."

 • Kis hely, kis közösség, nagy hittel

  A változás korában is vannak állandó dolgok. Lassan két évtizede tart például az a hagyomány, ami az ország, a Kárpát-medence református egyetemista korosztályú fiataljait összehozza.

 • Ötéves a Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség

  Sok küzdelem, harc, öröm és boldogság útjelző táblája és mérföldkövei szegélyezik az egyetemi misszió elmúlt öt évét. Minden munkánknak, szolgálatunknak az eredménye azonban láthatóvá vált, sőt elfogadottá is az elmúlt időszakban.

 • „Menj el földedről…”

  Az elmúlt tíz évben jó párszor megfordultam Nagyvisnyón, ahol Victor János lelkipásztor és felesége, Momo él hat gyermekével együtt. A visnyói parókia egyik falán a következő Ige olvasható: „Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked!" Gen 12,1. A rokonok és a barátok jól tudják, hogy János ezzel az Igével a szívében tért haza első írországi tanulmányi útjáról, amely egy nepáli külmissziói szolgálatra való elhívást jelentett számára.

 • Beszélgetés ifj. Csomós Józseffel

  Eddig lévays vallástanárként ismerhettek, akik kapcsolatot tartanak a gimnáziummal. Most arról szólnak a hírek, hogy az Egyházkerület ifjúsági referense lettél. Közben Miskolc-Pereces lelkipásztora vagy. Hogyan tudsz e három szerepnek megfelelni, három területen eleget tenni kötelezettségeidnek?

 • Cigánymisszióról dióhéjban

  Újabb mérföldkőhöz érkezett az Egyházkerület cigánymissziós programja. Évek óta dolgozunk Vilmányban cigány gyermekekkel és fiatalokkal. Ebben az esztendőben kissé bővítjük, átalakítjuk „Esélyt adunk" programunkat, mivel elnyertünk egy TÁMOP-on belül támogatott Tanoda létrehozásának és működtetésének lehetőségét (a szakmai kínai nyelvet ismerők számára: TÁMOP 3.3.5).

 • Hétfő: jó

  A Miskolci Egyetemen a Fészek Református Egyetemi Gyülekezet már 6. éve működik. Mondhatni, sikeresen. Bár ebben a fészekben sokféle madárka lakik, van, amiben mégis egyek vagyunk. Íme két fészeklakó pár gondolata.

 • E-zékiel, a világháló prófétája

  A minap a tapasztalatszerzés okán körbenéztem, milyen a külföldi (elsősorban angol nyelvterületen lévő) kínálat az egyházi média és internetes szolgáltatások terén. Az eredmény nem okozott csalódást, és igazolva láttam, hogy miért is nem kerítettem sort eddig erre a virtuális túrára.

 • Vat vud Kálvin dú?

  Beszámoló egy istentiszteletről rémisztően unalmas dolog, mind az írónak, mind az olvasónak. Márpedig sok mindent kibírnak a fiataljaink, de az unalmas dolgokat nem.

 • „Esélyt adunk” Tanoda program Vilmányban

  Vilmányi programsorozatunk egy újabb lépcsőhöz érkezett: eddig is tanítottuk, neveltük, fejlesztettük a ránk bízott gyermekeket és fiatalokat, most azonban egy támogatott rendszerben, bővített szolgáltatásokkal tehetjük ezt. Február 16-án aláírtuk az „Esélyt adunk" Tanoda támogatásáról szóló szerződést.

 • Nagypéntek a börtönben

  Nagypéntek délután a miskolci börtönben a Jerikó Református Fúvósegyüttes zenés istentiszteletet tartott. Erre az alkalomra a fiatalkorúak börtönéből is hoztak egy busznyi fiatalt. Az elítéltek és az előzetesben lévők mellett sokan vettek részt a dolgozók közül is.

 • Egy logó és ami mögötte van

  Ha ma egy tőlünk több ezer kilométerre lévő protestáns országban azt mondom: logó és küldetésnyilatkozat, akkor sokan kapják fel a fejüket a szokásos jó református: „minek az nekünk, eddig sem volt..." jel-mondattal. És folytatják a „meg hát megvan nekünk a küldetésünk, maga az Úr Jézus jelölte ki" és itt következett sajnos nem idézhető, ámde pontatlan citátumok sokasága hol a Szentírásból, hol némely Kálvinnak tulajdonított, a magunk képére formált soha ki nem adott művekből.

 • Lét-jelek

  Sokszor nem tudom, milyen nap van. Amikor pedig át kell gondolnom, mi történt egy két-három-négy hónapos időszakban, gondban vagyok. Sűrű volt ez a nyár is cigánymissziói munkánkban. Kirándulások a vilmányi Tanodásokkal (TÁMOP 3.3.5/A-08/1-2009-0041) Aggtelekre, Jósvafőre. Ez még a tanév végén történt.

 • Titkok a nyitott ajtó mögött

  Az eső egész nap zuhogott, egy megújult épület először telt meg élettel. A Tiszáninneni Református Egyházkerület megnyitotta Diakóniai Központját.

   

 • Egyházkerületi kórházmisszió

  A miskolci kórházmisszió története a 40-es évekre nyúlik vissza, amikor az Erzsébet Kórházban - a mai MISEK-ben - kápolnát építettek a betegek számára, és elindult a kórházlelkészi szolgálat. Az 50-es évektől hosszú időre megszűnt ez a szolgálat is sok mással együtt.

 • Ötéves a református Európa Rádió

  Arasznyi kis idő csak öt év az örökkévalóság távlatában, mégis bőséges okunk van a hálaadásra, amikor a Tiszáninneni és Tiszántúli Egyházkerületek református rádiójának történetére gondolunk. A kezdetben egyetlen helyi frekvenciával rendelkező miskolci Európa Rádió megvásárlása óta egyházunk mára már egy öt vételkörzettel rendelkező, de interneten a világ bármely pontjáról hallgatható, Északkelet-Magyarországon jelentős lefedettséggel bíró és dinamikusan tovább fejlődő rádió tulajdonosa.

 • Több mint 1000 cikk a Sárospataki Református Lapok digitális archívumában

  Nemrég kénytelen voltam leporolni otthoni gyűjteményem a Sárospataki Református Lapok korábbi számaiból, mivel határozottan emlékeztem egy általam keresett cikk megjelenési dátumára. Emlékezetem persze megcsalt, így több újságot is átlapoztam, mire megoldottam a rejtélyt és megtaláltam, amit kerestem. „Nekem könnyű dolgom van” – mondhatja a Kedves Olvasó, hiszen szerkesztőként a keresett cikkeket a számítógépen is könnyen megtalálhattam volna.

 • Cigánymissziós beszámoló helyett

  Az utóbbi hetekben Gyöngyöspata a cigány-magyar együttélés konfliktusosságának szimbólumává vált. Egyesek az együttélés lehetetlenségét próbálják megmutatni általa, mások bűnbakokat gyártanak, ismét mások pedig személyes vagy csoportos érdekeik játszóterére dobva a szalagcímmé vált közösségi bűnt, terhet és nyomorúságot, önös érdekeik elérésének eszközévé tapossák és silányítják azt, ami sokak egyetlen és egyszeri élete. Nem új jelenség ez. Az elmúlt években Olaszliszkával kezdődően oda-vissza válnak szimbólummá településnevek és események cigány és nem cigány részről egyaránt.

 • Most még tükör által, homályosan…

  Csodák márpedig vannak! Ismételten megkaptam ennek a hihetetlennek tűnő mondatnak a valós, kézzel fogható bizonyítékát tegnap. Ez akkor történt, amikor a Jókai Mór Református Általános Iskola hetedikeseinek tartottunk foglalkozást. Azért nem mondom, hogy órát, mert annál több és másabb volt. Kötetlenebb, a merev iskolai keretektől mentes, sokkal mozgalmasabb és sokkal hangosabb. Ez is volt a célom, hogy más legyen, és ezáltal is maradandó nyomot hagyjon a gyerekekben. A feldolgozás menetétől talán csak a téma volt érdekesebb: „A testkép”. De csak szép sorjában, kezdjük az elején!

 • Átrendeztük a szobákat – megújult a tirek.hu

  Praktikum, változatosság, esztétika, új vagy elhasznált bútorok, bővülő/szűkülő család. Ezek azok a leggyakoribb szempontok, melyek alapján újra és újra átgondoljuk, jól van-e berendezve otthonunk.

 • Lehetőség és felelősség – cigánymissziós életjelek –

  Tegyük föl, eltört a lábam. Fáj. Ordítok hát, hogy „múlj el, szűnj meg”. Ez csökkenti ugyan a feszültségemet, de ha meg akarok gyógyulni, el kell mennem orvoshoz. Az ordítás csak egy percig használ, utána cselekedni kell. Mai világunk ordít, a legkülönbözőbb módokon. Indulatos szavain kívül viselkedésével, elfordulásával, nemtörődömségével kiáltja a „szűnj meg”-et mindazoknak, akiket hordozni nem kíván. És persze semmi és senki sem szűnik meg önmagától.

 • Kontrasztkiállítás – a vendégkönyv ,,szemével”

  Sorsok, életek érkeznek a Kontrasztra. Mindegyik más. Van közte vallásos, „jó református család” gyermeke, van közte teljesen egyházidegen, van, aki csak most kandikál kifelé egy biztonságot adó burokból, és olyan is, aki már évek óta hegyeket emelget. Sokfélék. Sokféle az is, ahogyan a kiállításra megérkeznek: váradalom, érdektelen rezignáltság, félelem keveredik az előszobában. Ezek az alapérzések, amelyek aszerint változnak, hogy mit hallottak már, vagy éppen láttak a Kontrasztból, mi az, amit saját életükben takargatnak. Lelkigondozóként először a szemekkel találkozom, beszélgetésfoszlányokkal.

 • Mozaikképek a gyermekkórházból

  Sebészet: a megégett gyermekek között indul a nap. Gyógyszerrel átitatott kötések a kicsiny kezeken, lábakon, fejeken, vagy tetőtől talpig a felismerhetetlenségig bebugyolált gyerekek. A legtöbb kis beteg óvodáskorú sincs még, de néhány nap alatt pontosan tudják, mikor jön a félelmetesen fájdalmas KÖTÖZÉS.

 • Mindennapok egy rehabilitációs kórházban

  Szanatórium jellegű, családias környezetben találja magát a miskolci Szent Ferenc Kórházba kerülő páciens. Mégis kettős érzés keríti hatalmába. Reménykedik abban, hogy az orvosok és a nővérek mindent megtesznek állapota javulása, fájdalmai csökkentése, megszűntetése érdekében.
 • Találkozni jó!

  Ebből az egyszerű tényből növi ki magát minden nyáron egy népes gyermeksereg, lelkészek, diák- és felnőtt segítők csapata, hogy egy hétig együtt legyenek. Mert találkozni jó!
 • „…Kórház, köszönöm neked…”

  Úgy gondolom, egyben mindannyian egyet kell, hogy értsünk: „kórházba nem igazán szeretünk menni!” Sem úgy, mint látogató (bár ezen feladatunknak eleget teszünk, főleg ha hozzátartozónk fekszik benn) sem úgy, mint beteg – így aztán pláne nem!

 • „Krisztussal egy életen át”

  Az idei nyár júliusának első hete kiemelt jelentőséggel bírt az egyházkerület életében, hiszen a hagyományokhoz híven Sárospatakon ismét összesereglettek gyülekezeteink gyermekei, hogy birtokba vegyék az iskolakert bólingató fái között a felújításon átesett Kossuth és az Erdélyi Internátus épületét, ezzel párhuzamosan a mályi Mécses Központban a 17 évestől idősebb korosztály volt együtt.
 • Vedd és olvasd!

  Ez a mondat változást munkáló, életet formáló és megtartó erő lett, amikor Augustinus engedelmeskedve ennek a felszólításnak, kézbe vette és olvasni kezdte Isten Igéjét. A holt betűk egyszerre életre keltek és olyan erővel szólították meg a fiatalembert, hogy egész addigi életének hátat fordítva, gyökeres változáson ment át. Augustinus a IV. században élt, akiről mai mértékkel mérve is elmondható, hogy „habzsolta az életet”. Senki nem feltételezte - de legkevésbé ő maga - , hogy éppen az Írás olvasása során találja meg az igazi válaszokat élete nagy kérdéseire és végső soron azt az útmutatást, amelyik az Élet útjára vezette.