Ötéves a református Európa Rádió

Az alapítóink szándékát és az eltelt évek tapasztalatait összegezve érdemes megfogalmazni újra, hogy mi az Európa Rádió célja: A református egyház az értékek közvetítésére elkötelezett, ezért törekszünk műsorainkban is markánsan érvényesíteni keresztyén hitünk elveit és az egyetemes emberi alapértékeket. Nincs könnyű dolgunk egy olyan társadalmi közegben, amelyet a gazdasági válságnál is jobban sújt az értékválság. A hagyományos értékek lerombolására törő „korszellemmel" dacolva igyekszünk, hogy minél szélesebb közönség számára hallgatható, az értékes gondolatoknak és a társadalmi kohéziót erősítő kezdeményezéseknek teret adó, legfőképpen pedig a keresztyénséget és különösen a magyar református anyaszentegyházat első kézből, torzítás nélkül bemutató médium legyünk. Szeretnénk az értékrendünk iránt fogékony embereket a rádión, mint missziós eszközön át is elérni műsorainkkal úgy, hogy közben törekszünk ellenállni a kulturális vagy akár zenei elitizmus kísértésének. Fenntartó egyházkerületeink éppen azért vállalták és választották a nyilvánosságot, hogy az egyház peremére sodródott minél több emberhez közvetíthessük hitelesen, hogy kik vagyunk mi, és kicsoda az Isten. Ez a küldetésünk. Hirdetni Istent és az Ő Örömhírét a háztetőkről is! Számunkra természetes, hogy nem a hullócsillag médiasztárok, és nem is a szponzorok a mindenható istenek...

Munkálkodunk azon, az Úr segítő kegyelmét kérve, hogy kiépüljön az egész Kárpát-medencét lefedő református rádióhálózat, amely folyamat első fontos állomása volt a Kárpát-medencei Református Rádiótanács (KRR) megalakulása idén novemberben, Mályiban. Örülünk annak, hogy a határon túli református (Beregszász, Kolozsvár, Nagyvárad), valamint az országon belül működő római katolikus és evangélikus testvérfelekezetek stúdióival már most is számos területen együtt tudunk működni. A közelebbi jövőben pedig fontos mérföldkő lehet a már megpályázott debreceni és szegedi frekvenciák elindulása, és egyeztetés folyik a Dunántúli Egyházkerület elnökségével is egy székesfehérvári stúdió lehetőség szerinti létrehozásáról.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az elmúlt öt évben végigkövették az éterben egyre erőteljesebben hangját hallató református Európa Rádió fejlődését és hűséges hallgatóink lettek. Munkatársainkkal azon fáradozunk, hogy az egyház Ura büszke legyen erre a rádióra, ezért is kérjük gyülekezeteink tagjait, hordozzák továbbra is imádságban szolgálatunkat, segítsék munkánkat építő visszajelzéseikkel, juttassák el hozzánk híreiket, gondolataikat! Adja Isten, hogy a modern kommunikáció eszközei áldást közvetíthessenek a ma élő generáció számára!

Kovács Zoltán református programigazgató

Bacsó István ügyvezető igazgató