A kórházmisszió jelene

Egyházunk egyik kevésbé előtérben levő, de talán annál fontosabb missziói ága a kórházban, a különböző egészségügyi intézményekben végzett szolgálat. Sokszor nem könnyű ez a feladat, hiszen olyan betegekkel és betegségekkel lehet találkozni, amelyek próbára teszik a szolgálattevőt. Hosszúra nyúlt betegségek testileg és lelkileg is fárasztóak, megterhelők. A kórházi istentiszteletek és lelkigondozói alkalmak sok segítséget jelentenek a kórházban a gyülekezeti tagoknak, a hitükben botladozóknak és a hitüket meg nem talált embereknek. Fontos, hogy merjünk ott lenni betegeink és az ebből az életből elmenni készülő embertársaink mellett.

A Missziói Központ pasztorációs szolgálata a kórházakban folyó lelkipásztori szolgálatok megszervezését és koordinálását feladatának tekinti. A lelkipásztorokat és a gyülekezeteket szeretné a feladatok hordozásában segíteni.

Miskolcon jelenleg a következő kórházakban folynak rendszerese istentiszteletek:

Vasgyári Kórház
Vasárnap 15.00

Szent Ferenc Kórház
Vasárnap 16.00

Semmelweis Kórház
Szerda 9.30 Pszichiátriai osztály
Vasárnap 8.30 Krónikus belgyógy.
9.00 Kápolna

Máltai Ápolási Otthon
Csütörtök 15. 00 Kápolna

Ezeket az alkalmakat szeretnénk az elkövetkezendő időben bővíteni, a betegek számára rendszeresen szervezett lelkigondozói alkalmakkal, amikor is lelkésszel beszélgethetnek, és egyéni segítséget kaphatnak. Ebben várjuk lelkipásztorok és gyülekezeti tagok segítségét.

Gecse Attila, pasztorációs referens