Cigánymisszióról dióhéjban

Több segítséget tudunk így nyújtani egy mélyebben kidolgozott pedagógiai program, és egy bővített munkatársi közösség által. Lehetőség nyílik majd minden gyermek számára egyéni fejlesztési tervek létrehozására, ezek végrehajtására, egyéni és kis csoportos korrepetációra, készség és képesség fejlesztésre, kirándulásokra, közös programokra.

A programelőkészítés és a gyülekezetek közti hatékonyabb együttműködés érdekében Baskón tartottunk egy munka-szombatot, megismerve a program részleteit, megbeszélve a „ki hol tart, mit tud adni, és mit szeretne" kérdéseit, közösen indulva a gyülekezetenként végzett munkának.

Mindennek persze akkor van értelme, ha meglátjuk: munkánk alapja, kerete és célja a közösen megélt Evangélium. A szeretetről nem csupán beszélni kell: élni kell azt. Felnőttek egymás iránt és a gyermekek iránt, hogy a gyermekek is a megtapasztalt példa alapján gyakorolhassák egymás felé. A jövőről nem csupán beszélni kell: együtt keressük a kitűzhető és kitűzendő célokat, és az elérésükhöz szükséges utakat, megfogalmazva és együtt megtéve a konkrét lépéseket.

Újabb mérföldkőhöz érkeztünk. A programban dolgozó lelkipásztorok megtapasztalhatták pedagógusok áldozatkészségét: amikor szükségünk van segítségre, megérkeznek. Önként, mivel programunk még hivatalosan nem kezdődött el. Újabb munkatársak is megjelentek: pedagógusok, akik hallottak a programról, és szeretnének részesei lenni. Önként.

A többi helyszínen is folyik a munka. Abaújszántón és Tarcalban segédlelkészi segítséggel. Remélem, ők is kedvet kapnak, hogy későbbi szolgálatukban felvállalják majd a cigányság közt végzendő misszió ügyét. Újabb lelkipásztorok és gyülekezeti tagok is keresnek: náluk is igény lenne valamire, valami meg nem foghatóra. Az igény nagy dolog. A mit és a hogyant szívesen segítek megtalálni, hiszen ez a dolgom. Ezek alapján bátorítom Önt is, kedves Olvasó, ha valamit tenni szeretne: keresse lelkipásztorát, gyülekezeti presbitereit, és ha igényük van, keressen engem is.

Barnóczki Anita cigánymissziós referens