Cserkészvarázs - A cserkészetről nagyvonalakban…

A cserkészet lényege és célja benne van a fogadalom szövegében.

„Én.....fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimmal tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom"

A fogadalom szövegéből három alapelv következik: a valláserkölcsi alap, embertársaim segítése és a jellemformálás, önnevelés.

Hogyan valósítja meg ezeket a célokat a cserkészet?

A 10 cserkésztörvény életformába öntésével. Néhány példa arra nézve, hogy mire vállalkoznak cserkészeink a törvények szerinti életformával.

Manapság, amikor az adott szó semmire sem kötelez: „A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond." ( 1. cserkésztörvény)

Ma, amikor a kötelességteljesítés ismeretlen fogalom, és a becsületes munka olyan ritka, mint a fehér holló: „A cserkész híven teljesíti kötelességét, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik." (2. cserkésztörvény)

Mostanság, amikor a liberalizált önzés oltárra emeli a céltalan „önmegvalósítás" hamis ideálját: „A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú." (5. cserkésztörvény)

Ma, amikor a tudatosan előidézett (gerjesztett) káosz, tekintélyrombolás és fegyelmezetlenség, évszázados nemzeti és társadalmi értékrendet igyekszik elsodorni: „A cserkész feljebbvalóinak jólélekkel és készségesen engedelmeskedik." (7. cserkésztörvény)

Manapság, amikor a színpadon, filmvásznon és a tv képernyőjén oly hivalkodóan úrrá lett a mocsok és a szenny, akkor: „A cserkész testben és lélekben tiszta." ( 10. cserkésztörvény)

A cserkészpedagógia elvei szerint igyekszünk a fiatalokat becsületre, kitartásra és áldozatkészségre nevelni. A mi lányaink és fiaink tudnak elhallgatni és mosolyogni akkor is, ha a szavukba vágnak, ha ellentmondanak nekik. De nem lehet őket megelőzni, ha jó ügy szolgálatáról van szó, mert az Evangélium átjárta a szívüket. A cserkésztáborokban pedig ráébrednek saját tehetségükre: tudnak fát vágni, hidat csinálni, gödröt ásni, 15-20 km-t gyalogolni, krumplit hámozni, főzni ... és közösségben jól megférni. Mert ezeket a dolgokat a hétvégeken - a tv, számítógép és videó előtt ülve - el sem tudják képzelni, eszükbe se jut: mert otthon mindent készen kapnak. Már pedig gyakorlati élményt csak a gyakorlat adhat. A cserkészet a cselekvés mozgalma - ezért életképes.

Cserkésznek lenni...

Cserkésznek lenni tudod mit jelent? Vállalni múltat, jövőt és jelent. Hinni az Istent, akit más tagad, Élni a törvényt s rábízni magad. Kimondott szavad szép legyen s igaz!

Híven tett munkád nyújt mindig vigaszt. Aki rászorult, tettekkel segítsd! Embertársaid testvérnek tekintsd! Másokkal szemben légy mindig gyengéd. Szeresd az állatot, etesd és védd. Kíméld a növényt, hisz belőle élsz. Légy engedelmes mindig tettre kész! Megfontoltan élj, légy derűs, vidám. A bölcs beosztás fontos, cimborám! Csak tiszta testben boldog a lélek,

S Istennek tetsző a tiszta lélek,

Cserkésznek lenni - lásd - ennyit jelent. Vállalni a jót, mely jobbat teremt. S leszel - mert a rontás többé nem zavar - EMEBEREBB EMBER s MAGYARABB MAGYAR!

(Simkó János)