Ötéves a Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség

Azt szokták mondani, hogy Isten malmai lassan őrölnek, és ennek valósága mindennapos tapasztalatunk az egyetemen, hiszen el kellett fogadnunk, hogy szolgálatunk nem mindig olyan következményekkel és gyümölcsökkel jár, mint amilyenekre mi számítunk. Az azonban bizonyos, hogy ezzel együtt is, bár lehet, hogy nem felel meg a váradalmaknak, de gyümölcsöt terem, és ez a gyümölcs édes. Különösen olyankor, mint mostanában, amikor ünnepet ülünk, és azt ünnepeljük, hogy a helyileg illetékes egyházi vezetők (evangélikus, görög katolikus, református és római katolikus részről) és az egyetem vezetői által aláírt megállapodás csapásvonalában biztosíttatott lehetőség arra, hogy az egyházak intézményes keretek között is végezhessék szolgálatukat a Miskolci Egyetemen, mint a Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség tagjai. Ezen belül pedig a Fészek Református Egyetemi Gyülekezet.

Ünneplésünknek ad keretet a 2008. november 10. és 14. között megrendezésre kerülő Lelkészségi Fesztivál, amely A Biblia hete címet viseli. Ennek keretében mutatjuk be az egyetem főbejáratánál a 66-os úton című kiállítást, melynek hivatalos megnyitója 10-én este 18.30-kor volt, egy istentisztelet keretében. Ezen az ünnepi alkalmon D. Szebik Imre evangélikus püspök, P. Kocsis Péter Fülöp görög katolikus püspök, Csomós József református püspök és dr. Katona István, az egri római katolikus segédpüspök szolgáltak közöttünk. Ugyanezen az alkalmon került átadásra és bemutatásra az Ökumenikus Egyetemi Lelkészség elmúlt öt évébe bepillantást nyújtó „Krisztussal Egyetemben" c. jubileumi évkönyv is. A köszöntéseket, az istentiszteletet és az évkönyv bemutatóját szeretetvendégség követte.

Minden lehetséges úton hálát adunk Istennek a megtett útért, és kérjük vezetését a jövőre nézve is!

Turcsik Ferenc egyetemi lelkész