Egyházkerületi kórházmisszió

A rendszerváltozást követően 1993-ban ismét kápolnát szenteltek az Erzsébet Kórházban, és ugyan elkezdődtek a vasárnapi istentiszteletek, de hivatalos formában nem indult el kórházmissziói munka.

2005-ben a Megyei Kórházban létrejött az ökumenikus lelkészség egy ökumenikus kápolnával, és ezzel kezdetét vette hivatalosan is a kórházmisszió.

Gecse Attila 2005-től szolgál Miskolcon a B.-A.-Z. Megyei Kórházban az ökumenikus lelkészségen. Heti rendszerességgel istentiszteletet tart az Isteni Irgalmasság Ökumenikus Kápolnában és betegeket látogat a különböző osztályokon. A betegek mellett sokat foglalkozik a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók lelkigondozásával.

Kónya Ákos a miskolci Semmelweis kórház lelkésze. 2009. szeptember 1-től végzi ezt a szolgálatot. Hosszú szünet után újraszervezte a kórházi istentiszteleteket, beteglátogatásokat. A belgyógyászati tömb fogadta be, mellette azonban a sebészet, szülészet, pszichiátria és a többi osztály betegeit is felkeresi. Szolgálatában a krisztusi irgalmas szeretet vezeti, mely lehajolt minden elesett emberhez. Emellett a „Gyógyító szavak" kórházmissziói újságot szerkeszti, és az internetes honlapot is karbantartja.

Dr. Farkas Edina a Velkey László Gyermek-egészségügyi Központban szolgál 2010. szeptember 1-jétől. Szolgálatának fő célja, hogy közvetítse a gyermekek, hozzátartozók és kórházi dolgozók számára az igei üzenetet: Isten szereti őket, bajukban, gondjukban nincsenek egyedül. Feladatának tekinti a kórházban lévők - akár betegek, családtagok vagy dolgozók - számára annak a lehetőségnek a megteremtését, hogy Isten szeretetével találkozzanak. Ebben kreatív utakat keres, imádsággal, bibliai történetek felolvasásával, játékkal, bábozással, énekkel, beszélgetéssel igyekszik emlékeztetni a kis betegeket, családtagjaikat és a munkatársakat Isten reményt adó jelenlétére a kórház falai között is.

2010. október 1-jétől a miskolci Szent Ferenc kórházban is elkezdődött a kórházlelkészi szolgálat Béres Adrienn vezetésével. Kórházmissziós célja sokoldalú: a betegek, hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók lelkigondozása, bibliaolvasás, kórtermi áhítatok és vasárnap istentiszteletek tartása.

Feladata: a krisztusi szeretet által örömet, lelki megkönnyebbülést, megerősödést adni a lelki-hitbeli válságot átélő betegeknek és a velük kapcsolatban lévőknek, átérezve, hogy minden betegség nagy próbatételt jelent.

Egerben is elkezdődött Isten Igéjének hirdetése a kórház falai között, ami hamarosan hivatalos formában is elindul Csomós Anikó lelkipásztor szolgálatba állásával.

Istentiszteletek és a lelkészek elérhetősége a miskolci kórházakban:

Megyei Kórházban: minden pénteken 14.00 órától, minden hónap második vasárnapján 11.00 órától.

Gecse Attila: 30/359-3379

Farkas Edina: 30/369-7920

MISEK: minden vasárnap 16.00 órától a belgyógyászati tömb IV. emeletén

Kónya Ákos: 30/603-5322

Szent Ferenc Kórház: minden vasárnap a II. emeleti előadóteremben

Béres Adrienn: 30/358-2582