Magyar Wycliffe munkatárs Délkelet-Ázsiában

A jelen felmérés szerint a 6,3 milliárdnyi emberiségből 5 milliárd a saját nyelvén olvashatja az Újszövetséget vagy a teljes Bibliát, de mintegy egymilliárd még nem. Ez az egymilliárd viszont még 4000 nyelvet jelent. A történelem legjelentősebb bibliafordító tevékenysége napjainkban folyik, amikor egyszerre 1699 nyelvre történik bibliafordítás. A Wycliffe Világszervezetnek 6000 aktív munkása van, de más szervezetek is részt vesznek ebben a munkában. A szándék nagyságrendjére az is jellemző, hogy a szervezetnek ötvennyolc repülőgépe, több helikoptere, szerelőstábja, pilótaiskolája (ahol már képesített pilóták külön dzsungel leszállási-felszállási képzést kapnak) és közel 100 „bevethető" pilótája van. A legjelentősebb háttérmunka mégis a nyelvi kutatóintézeté (Észak-Karolina), ahol tehetséges, elkötelezett kutatók számítógépes programokat készítenek egy-egy teljesen ismeretlen, soha le nem írt nyelv nyelvtani megfejtésére, feldolgozására, hangjainak rögzítésére. Napjainkig az Újszövetség lefordítása egy ilyen ismeretlen nyelvre, a nyelvi közegben éléssel egyetemben kb. 20 évet jelentett egy elkötelezett munkacsoportnak, ez ma 10 év alá csökkenthető. Ilyen munkában a magyar Wycliffe több munkatársa is dolgozott vagy dolgozik Afrikában, Nepálban, Új-Guineában.

Kiutazása előtt Lukács Zsuzsannát fogadta dr. Bölcskei Gusztáv püspök, egykori vallástanára. A Tiszáninnei Egyházkerület püspöke, főtiszteletű Csomós József püspök úr is érdeklődéssel és figyelemmel hallgatta meg tervei és feladatai felől, és áldást kérő imádságával bocsátotta útjára.

Családias, közösségi légkörben nyert hosszú utazására és útjára áldást és megerősítést az egri református gyülekezetben is, ahová hosszú évek óta betagolódott.

Szabó Dániel

Sárospatak