Egyházkerület

Tiszáninneni Református Egyházkerület Elnöksége:


Dr. Molnár Pál, fõgondok
Barna Sándor, lelkészi fõjegyzõ
Dr. Szemán Ákos, Presbiteri fõjegyzõ

Jelenleg a püspöki feladatokat ügyvivőként, mint az egyházkerület püspökhelyettese Barna Sándor látja el.

A hivatallal kapcsolatos kérdéseit kéréseit a phivatal@tirek.hu küldheti el.

IMG_4796