Egy logó és ami mögötte van

Még jó, hogy nálunk, a mi Egyházunkban mindenki érzi annak a fontosságát, hogy a nagy általánosságban megfogalmazott célokat jól megfoghatóvá tegyük, hiszen csak így tudunk hozzá eszközt - ne adj Isten -, pénzt és persze embert rendelni. A gyülekezetépítéssel és ezen belül az ifjúsággal és az ifjúsági misszióval foglakozó könyvek részletesen leírják, hogy a jól működő gyülekezetnek és ifjúsági missziónak nagyon pontosan megfogalmazott küldetésnyilatkozatra van szüksége ahhoz, hogy a célokat mindenki tisztán és pontosan lássa, és ezek alapján döntsön arról, hogy tud-e vele azonosulni, és részt akar-e venni annak a közösségnek az életében, amely e célok elérésére törekszik. Természetesen ez a nehezebb műfaj, hiszen újra és újra át kell gondolnunk a felhatalmazásunkat, a céljainkat, és ezt kell szavakba önteni, nem pedig azt, hogy mihez is értünk, mire van emberünk, vagy mire kapunk normatívát. Jézus Krisztus nagyon tisztán és világosan fogalmazta meg céljait, és ezen célok mellett kötelezte el tanítványait, és ezen célok elérése érdekében végezte szolgálatát. Amikor pedig tovább adta a felhatalmazást, akkor is konkrétan elmondta, mi az a feladat és küldetés, amelyben minden keresztyénnek élnie és szolgálnia kell. Ezt a krisztusi parancsot kell a ma embere és fiatalja számára érthetővé tenni, a saját nyelvén megszólaltatni, a célokat érthetően kifejezni, hogy ne legyen kérdéses: miért létezünk, és mi a feladatunk. Ebben a folyamatban a kiindulópont Jézus Krisztus két legfontosabb parancsa: a szeretet és az ebből táplálkozó misszió el nem évülő elrendelése lehet. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Ifjúsági Missziója így fogalmazta meg Krisztus két parancsa alapján a célokat, a feladatokat, így pontosította a küldetését, alkotta meg logóját, és rendezte a mai fiatalok számára is érthető szavakba Jézus Krisztus parancsát. (Az ötlet nem saját, hiszen szerte a világon ezt a modellt használják, gyülekezetek és közösségek építkeznek ezen elv mentén, erről részletesen Rick Warren: A céltudatos gyülekezet c. könyvében bővebben tájékozódhatunk.) A parancs szavait (1. Szeresd az Urat, 2. Szeresd felebarátodat, 3. Tegyetek tanítvánnyá, 4. Megkeresztelve, 5. Tanítva) értelmeztük, így találva meg azt az öt szót, amely érthetővé teszi Jézus akaratát (1. Imádás, 2. Szolgálat, 3. Evangéliumhirdetés, 4. Közösség, 5. Tanítványképzés). Ebből született meg a küldetés nyilatkozat öt szava (1. Ragaszkodni, 2. Közösséget vállalni, 3. Elérni, 4. Törődni, 5. Indítani), és eköré az a vállalható cél és küldetés, amellyel fiataljaink és gyülekezeteink azonosulhatnak.

A TIREK Ifjúsági Missziójának küldetése, hogy Isten Igéjével a fiatalokat ELÉRJE, őket Krisztus követésére INDÍTSA, és református keresztyén KÖZÖSSÉGGÉ formálja, azért, hogy Istenhez RAGASZKODJANAK és társaikkal TÖRŐDJENEK.

ifj. Csomós József ifjúsági referens