Tiszáninneni Református Nőszövetségi Konferencia

Dr. Mészáros Istvánné betegágyáról levélben kért áldást a résztvevőkre, és együttmunkálkodásunkra. Az Országos Nőszövetség Elnöksége is köszöntötte a konferenciát. Nagy megtiszteltetés volt, hogy a Felvidékről hárman vettek részt alkalmunkon, Hranyó Mihályné nagytiszteletű asszony vezetésével.

A programsorozat énektanulással kezdődött, amelyet Kun Zsuzsanna vezényelt le, aki a Lévay Gimnáziumban tanít. Az énektanulással együtt megismerkedhettünk a 260. dicséret tartalmi elemzésével és eredetével is. Az igehirdetést Virágh Sándorné lelkésznő végezte, aki az 1Sám. 25. rész alapján, Abigail történetét osztotta meg az Igére szomjúhozó hívekkel. Megértettük, mennyire szükséges egymásra figyelnünk és megfelelő helyen és időben továbbadni mindazt, amit mi is kaptunk. Az igehirdetés után Baksy Mária esperes asszony tartott előadást, témája az Isten beszédjével a családban, hatása az erkölcsi nevelésre, egy nagyon szívhez szóló tanítást hallgathattunk végig. A veszélyben levő házasság és család intézményeiben láthatóan a gyermekek kerülnek a vesztes oldalra. Ezt tapasztaljuk a gyülekezetben is. A mai világban illik sikeresnek lenni, viszont ennek hajhászása boldogtalansághoz vezet, sikeres, híres és gazdag ember sok van, de boldog ember kevés. Pedig Isten int a történelemben, a természetben és segítségét kínálja ma is. Az előadást követte a Tiszalúci Református Szenci Molnár Albert énekkar. Az énekkar kellemes hangja és kedves személyisége pillanatok alatt melegséggel árasztotta el a termet. Négy csodálatos művet hoztak a konferenciára, Oroszné Galbavy Zsuzsanna tanárnő vezetésével. A következő napirendi pont a kerületi elnök megválasztása volt, dr. Kissné dr. Dobos Zsuzsanna vezette le a választást. Kerületi elnökként dr. Horváth Barnabásné Perjéssy Mártát a konferencia egyhangúan választotta meg. Szintén egyhangú szavazással választásra került: titkárnak Földesiné Kántor Mária, jogásznak dr. Kissné dr. Dobos Zsuzsanna és pénztárosnak Bárdos Zoltánné. Ezt követően vendégségben volt részünk, az Egyházkerület jóvoltából. Asszonyaink süteménnyel készültek a kedves testvérek fogadására.

A szünet után következett a jövő évi tervek elfogadása. Ezek között a legfontosabb az V. Magyar Református Világtalálkozó keretében Miskolcon megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Nőszövetségi találkozó, 2006. augusztus 19-én. Erre készülve 2006. április 01-én előkészítő konferenciát tartunk.

Ezután Miskolczy Józsefné iskolaigazgató-helyettes szólalt fel. Témája: Isten beszédjével az iskolában, hatása az erkölcsi nevelésre. Az előadásból megtudhattuk, hogy

sok szülő nem azért íratja gyermekét egyházi iskolába, mert a család vallásos és szeretné, ha ezt a gyermek az iskolában is gyakorolhatná, hanem azért, mert jó az általános vélemény az egyházi iskoláról.

Mivel az egyházi iskolákban kedvesek és türelmesek a tanárok és jó nevelést kap a gyermek. A szülők viszont azon már felháborodnak, hogy templomba kell járni és imádkozni kell. Mindenkit megdöbbentett egy kislánytól idézett mondat,  aki hazaérve az édesanyjával szerette volna megosztani az iskolai élményeit. Az anya erre csak ennyit mondott a gyerekének, hogy „hagyjál már a hülyeségeddel". Lehet, hogy nem pontosan idéztem, de a lényege így is jól érthető. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy a gyermekek ne csak az iskolában kapnának vallásos nevelést, hanem otthon is. Ezt látnák a családban, ez lenne a jó példa előttük. Nagyon kellemes meglepetés volt mindenki számára két asszonytestvérem, akik verset hoztak a konferenciára. Csodáltuk a bátorságukat, amiért ki mertek állni és megosztották velünk gondolataikat. A konferencia zárásaként Földesiné Kántor Mária összegezte a nap eseményeit és beszélt a hernádnémeti Nőszövetségről. Nőszövetségünk havonta megrendezi a baba-mama találkozót, amely keretében kismamák és kisbabák találkoznak. A találkozók keretében igehallgatás, énektanulás, imádkozás folyik, és a meghívott vendégek, mint például a védőnő előadást tart. A többi nőszövetséget is ilyen találkozók szervezésére biztatta, mivel nagy öröm ilyen kisgyermekek közelében lenni. Végül ebéddel zártuk ezt a kedves együttlétet. Úgy érzem, lelkem épülésére szolgált ez az alkalom, remélem még sok ilyen konferencián vehetek részt. Utólag szeretném magam és a nőszövetség összes tagja nevében megköszönni főtiszteletű Csomós József püspök úr és Ábrám Tibor főgondnok úr támogatását, Domokosné Fazekas Hajnalka nagytiszteletű asszony és a Püspöki Hivatal dolgozóinak segítségét, a szervezőknek a konferencia megszervezését.

Kecskésné Füzesi Zsuzsanna

Hernádnémeti Református Nőszövetség

elnökhelyettes