Találkozni jó!

Ezt erősítik meg azok a visszajáró gyermekek, akik rendszeresen megkérdezik az utolsó estén: „Ugye, lesz jövőre is pataki tábor?” Nekünk, ott szolgálóknak nagyon szívet melengető kérdések ezek, mert azt jelzik vissza, szükség van a munkánkra, szüksége van a gyermekeknek, fiataloknak nemcsak virtuális találkozásokra, hanem igazi, élő közösségekre is. Ami pedig talán ettől is fontosabb, hogy ezekben a kérdésekben az is ott van: szüksége van a felnövekvő generációnak arra az Istenre, akiről bizonyságot teszünk előttük, akiről szólnak az áhítatok reggel és este, akihez szívünk imádságban fordul, és akit énekszóval dicsérünk.
Hogy mennyire szükségesek ezek a találkozások, azt számos gyülekezet hűsége, évről-évre megtapasztalt számontartása bizonyítja. Rendszeresen jönnek gyermekek az abaúji Aszalóról, Szikszóról, Ongáról, a borsod-gömöri Mezőcsátról, Hernádnémetiből, Kazincbarcikáról. De számos kis gyülekezet is képviselteti magát. Ezúton is buzdítom és bátorítom azokat a gyülekezeteket, ahol nehéz megoldani az önálló gyermekhetet, táboroztatást, hogy éljenek a kerületi gyermektábor lehetőségével.
A táborban délelőttönként csoportokban vagyunk együtt, ahol igyekszünk a hét központi üzenetében elmélyedni. A 2012. év témája: Krisztussal egy életen át. Timóteus személyét választottuk arra, hogy közelebb hozzuk a gyermekeket a Krisztussal járás öröméhez, a hitben való növekedés lehetőségéhez. A délelőtti alkalmak után színes délutáni programokat szervezünk. Idén többek között akadályversennyel, strand- és mozilátogatással, kézműves kuckóval készülünk.
Azzal kezdtem: találkozni jó! Készülni is jó, mert a visszajelzések bátorítóak. Így várakozni is jó, mert tudom, sok gyermek nagyon várja, hogy jöhessen. Tisztelt gyülekezet vezetők, kedves szülők, nagyszülők! Igyekezzünk nekik ebben segíteni, hogy legyen lehetőségük a táborban testileg és lelkileg is megújulni egy rohanó világban, amely bizony őket sem kíméli.
Isten adjon nekünk igazi találkozásokat idén is!
A tábor ideje: 2012. július 2-7.
A tábor költsége: 17.000 Ft
A korhatár: 8-16 év
A jelentkezési határidő: 2012. június 1.
A jelentkezéseket Kolumbán Gábor nagytiszteletű úr várja postai vagy elektronikus úton: kolumbangabor@freemail.hu, 3700 Kazincbarcika, Budai Nagy Antal utca 41.
Kérjük, hogy a jelentkezéssel együtt piros postai csekken gyermekenként 7.000 forint előleget szíveskedjenek befizetni. A tábor díja tartalmazza a szállás, az étkezés és a délutáni programok költségét és a belépődíjakat. Az utazást az ár nem tartalmazza!
Tóth Orsolya, a tábor koordinátora