Hétköznapok és ünnepek a kórházban

Decemberben a főépület aulájába ember nagyságú betlehemet állítottunk nővérek segítségével. A kórházba gyalogosan érkezők közül nagyon sokan álltak meg és csendesedtek el egy rövid időre. Még a környező óvodából is elhozták a gyermekeket az óvó nénik.

Februárban a Betegek világnapja alkalmából tartottunk istentiszteletet, melyen főtiszteletű Csomós József püspök úr és Hafenscher Károly, az evangélikus egyház irodaigazgatója szolgált. Lelkipásztorok és orvosok vettek részt az alkalmon.

A húsvét előtti napokban az egyetemi lelkészséggel közösen szervezünk a különböző osztályokon a betegek számára zenés alkalmat. Így próbálunk segíteni a gyógyulásban és az ünnepre való készülődésben.

Pünkösd előtt pénteken az Isteni Irgalmasság Ökumenikus Kápolnában tartunk pünkösdi koncertet a Zeneművészeti Főiskola növendékeinek közreműködésével.

Szeptemberben egy különösen is kiemelkedő alkalomra készülünk. Országos kórházlelkész találkozót szervezünk, melyre minden felekezet kórházlelkészét hívjuk és várjuk. A tudományos előadások és a csoportos beszélgetések mellett ekkor szeretnénk a kápolna harangját felszentelni.

November elején az elhunyt dolgozókról emlékezünk meg a munkatársak és családtagok jelenlétében ökumenikus istentisztelet keretében.

Decemberben a kórház névadására kerül sor egy ünnepi alkalom keretén belül. Jelenleg még keressük a megfelelő nevet. Karácsony előtt a dolgozók számára zenés istentiszteletet tartunk.

Gecse Attila kórházlelkész