Domborműavatás Miskolcon a Megyei Kórház ökumenikus kápolnájában

A megnyitáshoz és az elinduláshoz a legfontosabb dolgok adottak voltak, de hiányzott még a falról egy szimbólum. Ennek az átadása és avatása történt meg a reformáció ünnepéhez kapcsolódóan október 30-án. Főtiszteletű Csomós József püspök úr adományát ünnepélyes keretek között áldották meg a történelmi egyházak vezetői, dr. Seregély István egri érsek, dr. Keresztes Szilárd görög katolikus püspök és Krámer György evangélikus püspök helyettes.

A dombormű alkotója Bálint István, aki a Sárospataki Református Kollégium TudományosGyűjteményeinek a munkatársa. A domborművön Jézus létható egy beteg ember mellett.

A kápolnába betérő betegek és dolgozók örömmel fogadták a domborművet, mely mindenkit megállásra és elgondolkodtatásra késztett.

A kórházi lelkészség a kápolna felszentelésével kezdte meg szolgálatait a betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók részére. Sokan örömmel fogadják a kórházlelkész látogatását, miután távol vannak otthonuktól, családtagjaiktól és gyülekezetektől. A beszélgetés, az imádság, a lelkigondozás, a lelki és a testi gyógyulásban is sokat jelent.

Kérjük, jelezzék, ha hozzátartozójuk, ismerősük, gyülekezeti tagjuk kórházban fekszik, hogy felkereshessük a betegágynál és a gyógyszerek mellé elvigyük az evangéliumot. Elérhetőség: 06-30-3593379.

Gecse Attila

kórházlelkész