Reforrás Magazin

Legfrissebb számunk tartalmából

Az újság hasábjain olvashatnak a húsvéti ünnepekre készülve, meditációkat, történeteket és portrékat kerületünk életéből. Ezen az éven is fogalkozunk a házasság hetével, az egyetemes imahéttel, de gyülekezeteink és intézményeink is beszámolnak a karácsony óta eltelt időszakról.

"Róla és rólunk szólnak azok a „karcolatok”, amelyek megpróbálják visszatükrözni lelkipásztorok, presbiterek, fiatalok és idősebbek nehéz vagy éppen hálával megélt élethelyzeteit. A feltámadás csodájának a bizonyosságával adjuk kézbe ezeket az írásokat, hogy a felénk forduló arcokban az élő Krisztust lássuk meg." /Arcok/ B.Melinda főszerkesztő

Feltámadt címmel olvashatják a reForrás Magazin húsvéti számának meditációját az érdeklődők Barna Sándor az Egyházkerület lelkészi főjegyzőjétől.

A lelkipásztori hivatásról a húsvéti ünnepek kapcsán Dr. Kis Klára értekezik. Igazat mondd, ne csak a valódit rovatunkban pedig a presbiteri szolgálatról kérdeztük gyülekezeteink tagjait. Új gyereksarok rovatunkat azért indítottunk hogy kicsik se maradjanak ki.

Folytatjuk egyház értelmezés rovatunkban Szalay László Pál Második Helvét Hitvallásról szóló gondolatait és Hivatás és szolgálat rovatunkban a Szikszói Református Egyházközség lelkészével folytatott beszélgetését.

A Házasság Hete kapcsán Dérer Zsolt lelkipásztor kapcsolati tanácsaiból olvashatunk néhányat, míg a Történet és recept rovatunkban két egzotikusabb étellel ismerkedhetünk meg. A rovat alapját adja a receptekhez köthető történet „A legszebb szó” címmel.

Egyházkerületünk területén működő református intézményeink és gyülekezetink is hírt adnak magukról a karácsony óta eltelt időszakról.

Egyház és Irodalom rovatban pedig olvashatnak a 200 éves himnusszal kapcsolatban. A nemezeti imádságunk keletkezéséről, tartalmáról és mélységéről, két szakavatott személyt is kérdeztünk Juhász Anna irodalmárt, Prima díjas kulturális menedzsert és Győri János irodalomtörténészt.