Reforrás Magazin

Cikk borítóképe Reforrás 22/1
PDF letöltése

Legfrissebb számunk tartalmából

A REforrás ebben a számban erre a kérdésre keres választ. Miért? Miért szolgálunk a misszió és a diakónia területén? Miért fontosak értékeink, az örökségeink, az intézményeink? Miért fontosak az emberi kapcsolataink? Miért beszélhetünk és írhatunk az életről és a megmaradásról?

Ebben a lapszámban a Zempléni egyházmegyére tekinthetünk rá részletesebben. Milyen örömmel vagy éppen nehézséggel kell szembenézni ezeken a szolgálati területeken az ott
élő lelkészeknek, gyülekezeteknek. Terveink szerint ebben az
évben a kerület másik egyházmegyéjét is ilyen formában mutatjuk be, hogy ismerjük és erősíthessük egymást az Élet Urának szolgálatában. Mert ebben a világban a mi dolgunk, hogy
Krisztust hirdessük

Életre szóló választás

Életre szóló választás

A Házasság-hete kapcsán kerestem meg Babuci nénit és Péter bácsit, akik a Miskolc-Avasi gyülekezet aktív tagjai, akik az Istentiszteletre ma is karonfogva érkeznek. Az általuk képviselt értékrendről, családról, házasságról beszélgettünk.

Az 50-es években nem volt egyszerű értelmiségi családból bejutni az egyetemre. Nekik azonban megadatott. A Debreceni Egyetemen találkoztak, onnan indult közös életútjuk.

Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratától?

"Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt." Mk.16:1-6

Tavaszköszöntő Est Bükkábrányban

Az elmúlt két év koronavírus járványa sajnos nagyon meghatározta életünket minden tekintetben. Mondható ez gyülekezeti életünkre is.