Reforrás Magazin

Cikk borítóképe Reforrás 21/1
PDF letöltése

Legfrissebb számunk tartalmából

  • Vedd és Olvasd” címmel olvashatják a ReForrás Magazin reformációs számának meditációját az érdeklődők Hangóné Birtha Melinda, lapunk új főszerkesztőjének tollából.
  • Történet és recept rovatunkban „Adria ízei” címmel, egy kellemes történet mellett Dalmát módra készített húsrolád receptjével ismerkedhetnek a főzni vágyók.
  • „Beszéljünk róla” címmel olvashatják Pásztor Dániel a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével készített interjút.
  • Az Igazat mondd, ne csak a valódit rovatunkban arról kértünk véleményeket, hogy napjainkban az iskolai kötelező hittanoktatás, miként befolyásolja a fiatalok gyülekezeti életbe való betagozódását.
  • Dr. Dienes Dénes közreműködésével olvashatunk a „Korán sötétedik” című antológia történetéről, de a lap hasábjain természetesen kiemelten foglalkozunk a négy egyházmegyénkben történt eseményekkel. A gyülekezeti beszámolók sorát pedig minden esetben egy-egy esperes, köszöntője kezdi.
Hittantáborok angol és magyar nyelven

2021 augusztusában két hittantábor is megrendezésre került az Abaújkéri Református Egyházközség szervezésében: az egyikben magyar nyelven, a másikban angol nyelven tanulhattak a résztvevő gyermekek Istenről.

Esperesi üzenet

„Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan, hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is őbenne a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. (2 Thessz 1,11-12)