Nagypéntek a börtönben

Hosszú évek óta nem volt a miskolci börtönben református alkalom. A börtönlelkészi szolgálat hivatalos elindulása előtt Kóris Lajos nagytiszteletű úr éveken át hűséggel végezte szolgálatát. Most a görög katolikus egyház végzi a börtönlelkészi szolgálatot, de örömmel fogadják a református lelkigondozói alkalmakat.

A különböző korok egyházi zenéi mellett megszólalt Máté evangéliumából a nagypéntek története és az ehhez kapcsolódó gondolatok. Jó volt megtapasztalni az őszinte figyelmet és érdeklődést egy ilyen zárt világban. Volt, akinek a 90. zsoltár könnyeket csalt a szemébe. Az elítéltek közül többen megköszönték az alkalmat.

Reménység szerint az Ige és a zene rámutatott az igazi szabadságra, mely még a börtön falai között is megtapasztalható Jézus Krisztusban.

Gecse Attila