Ajánló

 • Ajánlók

  Theodore Dreiser, Amerikai tragédia (General Press Kiadó, 1993. p. 813)

 • Ajánlók

  Bach valószínűleg azon kevés szerző közé tartozik, akiket nehéz rosszul játszani. Mármint úgy értjük: meglehetősen jól bírja a tévedéseket. Tévedésen a tőle való elrugaszkodottság erőszakos ragaszkodását értjük, ragaszkodáson pedig azt, ha valaki, mondjuk Simon mágus (Ap.Csel.) létére mégis megsejti az igazságot, és „jó pillanatban jó helyen”, biztos tűz fölött fordít egyet a szalonnáján.

 • Könyv- és zeneajánló

  Dr. Kádár Zsolt Fiú adatik nékünk című kötetét annak előszavával ajánljuk olvasóink figyelmébe. Az előszót dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke írta:
  „Mondd meg, miről írsz, s megmondom, ki vagy?" - Kádár Zsoltnak, e kötet szerzőjének személyében olyan valaki osztja meg most velünk gondolatait, aki sokrétűen érdeklődő ember.

 • Könyv és filmajánló

  A Kálvin Kiadónál megjelent dr. Sándor Endre vámosújfalui lelkipásztor írása Ruthról, a moábita asszonyról. Bár a könyv eredeti történése több, mint háromezer évnyire van már tőlünk, a szerző gyakorlott lelkigondozóként tapint rá az örök emberi sorskérdésekre, ezért az üzenete a ma emberének, a ma családjainak szól.

 • Könyv és filmajánló

  Frank Sawyer, Isteni célok és emberi lehetőségek
  (Debrecen: Hernád Kiadó, 2004)

  „Ennek a tanulmánygyűjteménynek a címe - Isteni célok és emberi lehetőségek - azt fejezi ki, hogy egyszerre élünk egy magasztos elhívás szerint és emberi korlátaink között.  

   

 • Ajánló

  „Citerát pengessetek"

  című hanghordozó különleges zenei anyagot tartalmaz. A változatos magyar népzenei anyag mellett megszólalnak rajta egyházi (református) énekek is egyszerűbb feldolgozott formában. Az énekhangot kísérő citera mellett a koboz is szerepet kap, s az együtt megszólaló két hangszer izgalmas zenei hatást eredményez.

 • Könyvajánló

  Törzsök Béla: Aranygyűrű - Játékdalok (népi mondókák alapján) óvodás és kisiskolás gyermekek számára

  (Budapest: Flaccus Kiadó, 2004, 1490 forint)

  Az Aranygyűrű zeneszerző-lektora, Szőnyi Erzsébet Erkel-díjas kiváló művész szerint: „Törzsök Béla munkája a maga nemében hiánypótló, színvonalát tekintve pedig messze megüti a kívánt mértéket.

 • Könyvajánló

  Az Embertárs című ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóiratot ajánljuk most olvasóinknak. Közelebbről a III. évfolyam, vagyis a 2005. év 2. számát. Sokunknak a „mentálhigiéné" szó kissé hátborzongató, pedig egyszerűen talán csak őszinte gondolkodásra hív és segít.

 • Könyvajánló

  Benke György, Pólos László, Szabó Csaba: Pataki tanáraink (1931-1952). Sárospatak, 2005

  „Református keresztyén hitünknek egyik alappillére az a hitvallás, melyet I. Rákóczi György vezérigéje is kifejez: „Non est currentis, neque volentis, sed miserentis Dei" (Róm 9,16), vagyis „nem a mi érdemünk, hanem Isten kegyelme minden áldás forrása", de azoknak is köszönettel tartozunk, akik eszközök voltak az áldásokat osztó Isten kezében. Ebben a könyvben azokra emlékezünk, akik ebben az időben tanárai voltak a pataki kollégium gimnáziumának és teológiai akadémiájának. Néhány tanár emlékét önéletrajzuk eleveníti fel, de legtöbbekre azok emlékeznek, akik diákjaik voltak a gimnáziumban vagy a teológián. (...)

 • www.reformatus-tiszaninnen.hu

  Egyszer egy tudományosnak mondott előadáson hallottam ezt a megállapítást: „akinek ebben a pillanatban nincs saját weblapja, az a jelen világ számára nem létezik." Bár az előadást hallgatókkal egyetértettünk abban, hogy ez az elmélet egy kicsit túlzás, azt azért be kell ismernünk, hogy a www világában keresgélők szemszögéből nézve tartalmaz némi igazságot a fenti megállapítás.

 • Könyvajánló

  Collegium Doctorum - Magyar Református teológia. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája (Kiadja és terjeszti: a MRE Kálvin János Kiadója)

 • A filmvászon és a Biblia

  A XX. század a technika fejlődéséről szólt. Szinte mindenki hitte, lépésről lépésre vagy inkább chipről-chipre, jobb lesz majd. Kevesebb fájdalom, több élelem és képzettebb agyak, hangzottak a tetszetős szólamok. Sajna az ipar dübörög, de minden egyéb maradt a régiben: járványok, éhínség, analfabetizmus.

 • Könyvajánló

  A 20. századi létrontással illúziótlanul szembenéző ember világképe bizonyosan komor, de nem feltétlenül kiábrándult. A spirituális élet áldásaival fölvértezett, hitben, reményben, szeretetben élő költő például sohasem lehet lemondó.

 • Könyvajánló

  Tartalmában értékes, formájában szép kis könyv jelent meg a múlt év végén a Kairosz Kiadó gondozásában. A könyv szerzője Ágoston István nyugalmazott református lelkipásztor, a címe: A BIBLIA hitünk és életünk zsinórmértéke.

 • Néma kiáltás

  Vannak művek, könyvek, megnyilatkozások, amelyeket nem elég csak egyszer kézbe venni, megnézni és végigolvasni. Koltay Gábor filmje, A NÉMA KIÁLTÁS is ezek közé tartozik. Nyilván, egyszeri megnézésre is kialakul bennünk valamiféle vélemény, de a mondanivaló mélységéhez akkor jutunk el, ha alaposan, szinte mondatról mondatra elemezzük a látottakat és elhangzottakat.

 • H. Richard Niebuhr, Krisztus és kultúra

  (Harmat-SRTA, 2006. 300 oldal 142 x 197 mm. Bolti ár: 2700 Ft)

  Több mint ötven év eltelt azóta, hogy Niebuhr könyve először megjelent. Angol nyelvterületen sokak által olvasott és sokat idézett könyv: a keresztyén hit társadalomra gyakorolt hatását megérteni akaró teológusok, lelkipásztorok, egyetemi hallgatók nemzedékei veszik kezükbe.

 • Filmajánló - 300 - Készülj a dicsőségre!

  Filmszeretők körében hatalmas vitát váltott ki a 300 című film. Sokan már a film létezésének jogát is vitatják: lehet-e, kell-e történelmileg nem hiteles filmet forgatni egy közismert történelmi eseményről? (A film a thermopülai csatát mutatja be sajátos szemszögből.)

 • Sándor Endre: Kiteszek egy fürt gyapjút - Gedeon élete és üzenete

  Magyarország gyermekei azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. 2004. december 5-én egyetlen nemzetként, hivatalosan nem vállaltuk, és megtagadtuk határon túl élő testvéreinket. (Csiha Kálmán: A Sátán lábnyomai in: Reformátusok Lapja LI. évf. 37. sz.)

 • Benke György, Akik előttünk jártak 2

  (Mezőkövesd, Kiadja: a szerző, 2007.)

  Megrendelhető a szerzőtől

  „Azokról a tiszáninneni református lelkipásztorokról van szó ebben a könyvben, akik a 20. században szolgáltak a magyarországi református egyházunknak ebben a kerületében, és 1945-200 között haltak meg...

 • CD ajánló

  Azt, hogy mivel jár egy CD elkészítése, kiadása, nem gondolná az ember akkor, mikor leemeli a bolt polcáról és megvásárolja, hazamegy és belehallgat. Több száz vagy akár több ezer munkaóra, sok szervezés, ötletelés, csapatmunka. Sok-sok türelem, hit, szeretet kell hozzá, no meg reménység, hogy a nyersanyagból egyszer élvezhető zene áll elő majd.

 • Berényi József: …de már tudom – Emlékek, vallomások

  (236 oldal, General Press Kiadó, 2008)

  Ez a könyv Berényi József református lelkész emlékezéseiből és vallomásaiból közöl válogatást. Címe arra utal, hogyan válik utólag világossá egy küzdelmekkel teli élet számtalan - megtapasztaláskor nem mindig értett - mozzanata, eseménye.

 • Könyvajánló

  Megjelent Kolumbán Zoltán, kerületünkben sok évet szolgált lelkipásztor életrajzi írása „Én is éltem" címmel. A könyvet a szerző szavaival ajánljuk Olvasóinknak:

 • Doug Fields: Az ifjúsági munka első két éve - Személyes és gyakorlati útmutató a helyes kezdéshez

  ISBN: 978-963-87604-7-0; 374 oldal; 142x197 mm; 2,480 Ft; kiadó: Új Remény Alapítvány; megjelent: 2009. október elején.

   

  Ez a könyv nem arról szól, hogyan másold le Doug Fields első két évét; hanem arról, hogyan hozz jó döntéseket, hogy életben maradj, és egészséges ifjúsági munkás legyél hosszú távon, akármi is a szereped - önkéntes segítő vagy ifjúsági vezető." Doug Fields

 • Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat

  „Hálaadó adósságtörlesztés ez a mű, amelyet kezében tart az olvasó. Hálaadás azért, mert az egyház Ura 75 esztendővel ezelőtt eljutatott egy közösséget arra a felismerésre, hogy sürgető szükség van egy olyan sűrített tanítás megfogalmazására, amelyik félreismerhetetlenül világossá teszi az egyház és egyszersmind a világ számára az egyház egyházként való megmaradásának alapfeltételeit, s egyben úrrá lesz az egyházat fenyegető legnagyobb kísértéseken. [...]

 • Fekete rózsacsokor címmel regényt írt a putnoki református lelkész

  A közelmúltban Miskolcon és Ózdon is bemutatták Dérer Zsolt Attila putnoki református lelkész „Fekete rózsacsokor" című könyvét. A miskolci bemutatón dr. Ódor Ferenc, a Megyei Közgyűlés elnöke, valamint nt. Gazda István esperes úr méltatta a szerzőt, illetve ajánlotta a könyvet a szépszámú érdeklődőnek.

 • Sárospataki Füzetek

  A Sárospataki Füzetek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tudományos közlönye. 1997-es újraindulása óta fontos szerepet kíván betölteni a Sárospataki Kollégium tudományos életében.

 • „Meredek sziklák között…”

  Száz éve, 1910. szeptember 28-án halt meg Kun Bertalan (1817-1910), a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke.

 • Református énekek IX.

  „Istentisztelet a MÜPA-ban? Lehet, hogy újra magára talál a kultúra?

  Nem csupán nagyszerű zenei élményben volt részem a minap a Művészetek Palotájában, de csodálatos testvéri találkozásnak is lehettem ennek nyomán részese. Meghívást kaptam ugyanis a Református Énekek XI. találkozójára. Mint zeneszerető és keresztény testvéreimet szerető ember hogyne mentem volna el.

 • Czövek Tamás (szerk.): Írd meg, amiket láttál. Hét lakótelepi gyülekezet

  ISBN 978 963 558 160 3; 192 oldal; kartonált; 1200 Ft

  A szigetszentmiklósi lakótelep református gyülekezete 10 éves történetére visszatekintve konferenciát szervezett, ahol a panelmissziót végző lelkészek és gyülekezetek konzultációjából, a közös útkeresésből született kötetet is bemutatták egy kerekasztal-beszélgetés keretei között.

 • Pirítós Lutherrel

  Vannak, akik könnyen ébrednek és vannak, akik nehezen. Bevallom, én ez utóbbiak közé tartozom. Nem kell ugyan intravénásan kávéval ébresztgetni magamat, de ahogy múlnak az évek, egyre nehezebben szedem össze önmagam, hogy a napi munkához lássak.

 • Megjelent magyarul Debreceni Ember Pál egyháztörténete

  Debreceni Ember Pál (Debrecen, 1661. utolsó harmada – Olaszliszka, 1710. jún. közepe.) Református lelkész. Debrecenben tanult, 1678. január 12-én lépett a felsőbb tanulók sorába, s 1679 novemberében már preceptori tisztet viselt.

 • Megjelent Horváth Barna Amerikából jöttünk című könyve

  Dr. Horváth Barna munkáiból könyvsorozat készül. Egy tizenöt kötetesre tervezett életműsorozat, melyben prédikációi és teológiai írásai mellett kéziratban maradt vagy könyvben publikálatlan művelődés- és irodalomtörténeti, helytörténeti, szépirodalmi munkái mellett beszédei, újságcikkei, önéletírása, már kötetben megjelent dolgozatai is helyet kapnak majd.

 • Új könyvsorozat ajándékba

  Az egyház életében mindig vannak meglepetések, mert Isten maga a meglepetéseknek, az ajándékozásnak az Istene. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem sejtett, azokat készítette Isten az őt szeretőknek (1Kor 2,9). Ez nemcsak a jövendő világra vonatkozik, hanem már ebben a világban is ajándékok és meglepetések érnek Isten szeretetének az áradásában.

 • Szarka Miklós: Hatszemközt, Égető kérdések – éltető válaszok

  Gyermekvárás, egyszülős család, szegénység, történelmi viharok hatása a családra – csak egy néhány a könyvben szereplő témákból. Ezek sokak életében olyan kérdéseket vetnek fel, amelyeket már nem lehet a család belső köreiben, házastársak között négyszemközt megbeszélni, hanem hatszemközt egy segítő szakemberrel megosztva kell keresni a megoldásokat.

 • Kincsestár Lukács evangéliuma magyarázatához

  „Isten országa közöttetek van” címmel megjelent az Igazságot szeretetben könyvsorozat 4. kötete. A sorozat ismertetése már megtörtént e lapban, emlékeztetőül csak annyit, hogy Szászfalvi László államtitkár kérésére és anyagi támogatásával dr. Szathmáry Sándor és dr. Nagy István teológiai professzorok szerkesztésében igehirdetői és szociáletikai anyagok látnak napvilágot könyvek formájában.

 • Helmut Weiß: Lelkigondozás – szupervízió – pasztorálpszichológia.

  A könyv – miként címe is jelzi – bevezetés kíván lenni a gyakorlati teológia egyik, úgy tűnik, ma különösen is fontos és időszerű ágába, illetve annak tágabbi összefüggéseibe. Ez pedig a lelkigondozás, a szupervízió és a pasztorálpszichológia területe.