Könyv és filmajánló

A könyvet feldolgozási módja alkalmassá teszi, hogy egyéni vagy családi áhítat vezérfonala legyen. Gazdagon találunk a könyvben bibliai idézeteket mozaikszerűen elhelyezve, megtaláljuk az eseményekben a krisztusi nézőpontot, valamint a lelki elmélyülést szolgálják a szemléltető történetek.

éreténél fogva alkalmas a könyv arra is, hogy útitársunk legyen. Egy budapesti vonatúton elolvasható. Kórházban, munka után, testi fáradtság esetén is egy-egy rövid fejezetet könnyen el lehet olvasni, reménységet merítve soraiból. Kitűnő ajándék lehet a könyv házasulandóknak, hogy felkészüljenek az élet nagy kihívásaira. Támasz és lelki táplálék lehet olyan idős testvéreknek, akik már nem tudnak a templomba elmenni, s a könyv olvasása válik számukra istentiszteletté, hiszen imádságot és éneket találnak a fejezetekhez csatolva.

Legyen dr. Sándor Endre lelkipásztor Ruth könyvéről szóló 15 fejezetes műve olvasóin az Isten áldása, az elénk hozott bibliai személyek hite, erkölcsi példája erősítse meg a ma élőket, hogy Ruthoz hasonlóan hűségesek legyünk az Úrhoz!

A könyv 380 Ft-os áron a Kálvin Kiadónál megrendelhető, vagy a sárospataki AZÁRIA könyvesboltban megvásárolható. Éljünk vele lelki haszonnal!

-h -r

Olyan világban élünk, melyet egyesek uralni akarnak, míg mások aggodalommal szemlélik annak alakulását.

Mi, akik Jézus Krisztus követői vagyunk, örvendezéssel és bizakodva jelentjük ki: a világunk Istené!

Ezzel a vallástétellel kezdődik a már magyar nyelven is megjelent A világunk Istené - időszerű bizonyságtétel magyarázatos kiadása (Sárospatak, 2002). Ez a hitvallás modernségével együtt sem nélkülözi a hivatalos református hitvallások lelkületét (Heidelbergi Káté), nem akarja felváltani ezeket, pusztán mai kíván lenni. Többek között olyan aktuális kérdéseket érint, mint az emberi jogok, házasság és család, abortusz és eutanázia, öregedés, fogyatékosok, okkultizmus, szenvedélybetegségek, homoszexualitás, szerencsejáték és lottózás, militarizmus stb. A kiadvány alkalmas otthoni egyéni tanulmányozásra is, bár eredetileg gyülekezeti kiscsoportos használatra készült: felnőtt vagy ifjúsági órákra, bibliaórákra, hétközi és egyéb gyülekezeti alkalmakra. Megrendelhető a sárospataki AZARIA könyvesboltban (Rákóczi u. 9. tel/fax: 47-311 185), ára: 1200 forint.

Frekvencia (2000), rendezte: Gregory Hoblit, szereplők: Dennis Quaid, Jim Caviezel, Andri Braugher, Elizabeth Mitchell, Noah Emmerich, (118 perc)

Egy scifi-mese-krimi keverék pereg le előttünk a Frekvencia c. film képsorait nézve. A scifi jellegét a párhuzamos világok találkozása, a mese részét a megváltoztatható történelem, a krimit pedig Nightengale-gyilkosságsorozat fűszerezi meg. Mindez mesterien ötvözött egységgé áll, és felveti a kérdést: „mi lenne, ha?" Eljátszhatunk a gondolattal, hogyan alakulna az életünk, ha Isten adna még egy lehetőséget, hogy a múlt érzelmi törései, letaglózó eseményei elrendelt sorsát megváltoztathatjuk. Merre kormányoznánk életünk hajóját ennek a nagy lehetőségnek a birtokában? Mihez kezdenénk ekkor?

A film egy speciális helyzetben adja meg a válaszokat erre a kérdésre. A Sullivan család történetének keretét és apropóját az 1969-es és 1999-es napkitörés adja. A hihetetlen és véletlenszerű kapcsolat apa és fia között, harminc év távlatából egy régi tűzoltó-rádiókészüléken jön létre. Az idő és tér megtört, a múlt a jelenné lett, mindez csupán a frekvenciák bűvöletében történt. Az eredménye és a hatása a megreparált történelemnek viszont bődületes változásokat hozott, és felvetődik a kérdés: mindennek rendelt ideje van az ég alatt? A válasz: igen. Az idő szövetét Isten készíti, s uralkodik felette. Johny kapott még egy lehetőséget, s talán nem a mi feladatunk megítélni döntései helyességét.

Gondolataink viszont támadhatnak, s ehhez nyújt segítséget Gregory Hoblit filmje, amely nehezen megválaszolható kérdésekre keresi a választ. A mi feladatunk csupán annyi, hogy elgondolkodjunk a saját döntéseink helyességén. Mert nem a múlt törött dárdái felett kell sírnunk, hiszen tudjuk, hogy a múlt elveszett hatalmunkból. Legyen a még befolyásolható életünk olyan, amit nem cserélnénk el senkivel. A jövő alakításáért, amibe nekünk is szerepünk van, Istennek tartozunk felelősséggel.

Bethlen Internátus, 4-es szoba, SRTA