Berényi József: …de már tudom – Emlékek, vallomások

Berényi József sokáig nem tudta, miért lett Debrecen legfiatalabb pásztora a Mester utcai gyülekezetben. Nem tudta, miért távolították el onnan 1958-ban. Nem tudta, miért kellett nyugdíjazásáig egy kis bihari faluban, Bojton szolgálnia, miért sebezte meg nem teljesen lezárt rehabilitációja, és miért lehetett az újrainduló pataki teológia lelkigondozója és homiletika-tanára.

„Sok mindenről nem tudtam - olvashatjuk visszaemlékezésének záró fejezetében -, miért történik az életemben. De most, amikor már készülök Uram előtti, hamarosan bekövetkező számadásra, a lényeget már tudom: elválasztott engem anyám méhétől fogva. Már abban is ő formálta tagjaimat. Szolgálatra hívott el. Hitvány, bűn terhelte életemet Fiának érdeméért ő formálta és tartotta kezében. Faragta, alakította, tisztította nagyon sok gyöngédséggel, türelemmel, hogy megharcolhassam a »nemes harcot«, és elvégezzem a »futást«, amelyet nekem szánt."

(a könyv megrendelhető a következő e-mail címen: sandor.berenyi@gmail.com)