Helmut Weiß: Lelkigondozás – szupervízió – pasztorálpszichológia.

Olyan terület ez, ahol a Kárpát-medencei protestáns gyakorlati teológia komoly változásokon megy át, formálódik és keresi a saját útját. Ezért is vehetjük nagy örömmel kézbe ezt a könyvet, hiszen újabb segítséget jelent abban, hogy eltaláljuk és jobban ismerhessük azt a területet, ahol egyre többen kereshetik meg a könyv által bevezetett területekre specializálódott gyülekezeti lelkészt is.
Helmut Weißnak, mint a bemutatandó területek egyik német mesterének évtizedeken átívelő munkája eredményeit foglalja össze ez a könyv, amely úttörő jellegű, és egyben példaadó munkának számít. A szerző azok közé a különleges emberek közé tartozik, aki nemcsak távolról nézi a tudományt, hanem azt alkalmazza, a praxis alapján elméleti téziseit kiegészíti. Ezzel hozzájárulva a gyakorlati teológia egyik fontos céljához, miszerint a gyakorlati teológiai elmélet és praxis az Istenben gyökerező emberi létbizonyosságot kívánja erősíteni. Így próbálta Helmut Weiß is értelmezni és meghonosítani az elmúlt évtizedben a lelkigondozást, a szupervíziót és a pasztorálpszichológiát hazáján kívül több országban, így először Indonéziában, majd Magyarországon, Szlovákiában és Lengyelországban is, ahogy erről a könyve bevezetőjében olvashatunk.
Helmut Weiß (1942) nyugalmazott evangélikus lelkész, kiképző szupervizor (DGfP). Évtizedeken át vezetett lelkigondozói képzéseket elsősorban Düsseldorfban, több egyházi központban. Kezdeményezője és egyik alapítója, kezdetektől elnöke (1995) az Interkulturális Lelkigondozói és Tanácsadó Egyesületnek (SIPCC). Eddig megjelent írásai elsősorban az interkulturalitás és interkulturális lelkigondozás területét érintik.