Pirítós Lutherrel

Reggelente az is nehezemre esik, hogy a Bibliaolvasó Kalauz által ajánlott igeszakaszokat értelmezzem a magam számára. Persze, tudom, van sokféle napi iránytű, áhítatos könyv a kommersz fajtától a nehéz olvasmányokig, amik segítenek, vagy segíthetnek ebben. Spurgeontől kezdve hosszú a sor, lehet válogatni.

Hadd ajánljam ezek közül azt, amit tavaly év végén fedeztem fel a magam számára.

2010-ben jelentette meg a kolozsvári Koinonia Kiadó Luther Márton rövid igemagyarázatait, napi áhítatos könyv formájában. Ezek a rövid elmélkedések az egyházi év rendjét követik és egyszerűen, mindenki számára érthetően magyarázzák a kiválasztott igeverseket. Külön élmény a könyv végén elolvasni a mozgó ünnepekhez tartozó prédikációrészleteket.

A szöveg tömörsége, stílusa, képei, néhol a nyersesége – Kiss Jenő stílusos fordításában –összetéveszthetetlenül mutatja, ki a szerző. Lehet a magyarázatokkal vitába szállni vagy egyetérteni, lehet ósdinak tartani őket vagy éppen a korszerűségét csodálni, de egy valamit nem lehet: közömbösnek maradni. Kénytelen az olvasó átgondolni minden napi ige mélységét és magasságát és minden reggel ezeken keresztül Isten szeretetének mélységét és magasságát is. Ennél több nem is kell a teljes ébredéshez.

Amióta a reggeli pirítóshoz ezt olvasom, ha néha száraz is és karcol ez az útmutató, könnyebb az indulás. Szeretettel ajánlom mindenkinek Luther Márton Mélysége és magassága című könyvét Ferenczy Noémi szerkesztésében.

(Viola Judit)