Könyvajánló

MRE Doktorok Kollégiuma több mint harminc esztendős fennállása után kötelességének érezte, hogy saját szakfolyóiratot indítson. Tartozik ezzel annak az igényes tudományos munkának, amely az immár tizenötre növekedett szekcióban folyik, és amelyeknek kutatási eredményeiről joggal vár számadást mindenekelőtt az alapító és fenntartó egyház. A teológia nyilvánosságához azonban az is hozzátartozik, hogy ezen a határon túl is kész legyen „számot adni a benne levő reménységről". Ezért szeretnénk, ha a tudományos üléseken elhangzott előadások szövege eljuthatna egyrészt a testvéregyházak teológusaihoz, de mindenkihez, aki a teológia és a vallástudomány iránt érdeklődik határokon innen és túl.

Amint a szekcióban folyó munkának is egyik bevallott célja a tudományos utánpótlás biztosítása, a doktori iskolák hallgatóinak szélesebb körű megismertetése, úgy periodikánk is szeretne számukra publikációs lehetőséget biztosítani. A szekciók kritikai válogatása, valamint a szerkesztőség ítélete elegendő biztosíték arra nézve, hogy írásaikat a doktori iskolák tudományos publikációként fogadják el.

Nem hallgatjuk el, hogy minden új folyóirat indításánál jogos aggodalomként vetődik fel, hogy lesz-e kitartó érdeklődés iránta és 21. század sajtó dömpingjében versenyképes lehet-e? Az elsősorban teológiai szakfolyóirat kiadóinak eleve számolniuk kell a magyar nyelvű olvasótábor meglehetősen szűk keresztmetszetével. Mégis, bizalommal és reménységgel bocsátjuk útjára, mivel tudjuk, hogy a teológia az egyik legszélesebb tudományos spektrumot felmutató tárgy és így a humán tudományok szinte mindegyikével van közvetlen érintkezési pontja. Csak remélni tudjuk, hogy ezt az említett tudományok szakemberei is fel fogják fedezni.

Mindezeken túl természetesen hiszünk abban, hogy a teológia, mint az Istenről való beszéd a saját jogán szólal meg és ma is autentikus forrás a világ és a lét értelme után kutató ember számára.

Dr. Szűcs Ferenc

a Doktorok Kollégiuma elnöke

Az 1. szám tartalmából: A homiletika fő kérdései ma. Etika az ószövetségben. Bűnbocsánat a lelkigondozásban. Bullinger a Tiszáninnen. A „Sorstalanság" c. filmről.