Kincsestár Lukács evangéliuma magyarázatához

Ez a 4. kötet a Lukács evangéliuma 1-12. részének különös magyarázata. Azért különös, mert nem kész igehirdetésekről van szó, mint a János evangéliuma esetében, hanem inkább gondolatgyűjtemény, lelki-szellemi kincsestár ez, amelyből az igehirdetők és olvasók válogathatnak, új látásokat, ihletet kaphat-nak. A szerző, dr. Szathmáry Sándor, így ír erről: „E könyv magyarázása során három szempont vezetett: a szöveg megértése tudományos alapossággal, bibliai-teológiai kontextusban, majd megtalálni benne azt a lelki mélységet, mely a mában gazdagít, a hit útján tovább segít, végül megmutatni azt a benne levő szépséget, amely szinte lenyűgöz és elvarázsol, mely a szöveget égi fénybe öltözteti.”

Az ige magyarázójának nem lehet kevesebb célja ennél, de valljuk meg, sokszor nem tudjuk elérni ezt a mélységet. Ezért lehet nagy segítség – a Lukács evangéliuma magyarázatánál közvetlenül, más esetben közvetett módon – ez a kötet, amely megtanít az ige magyarázatának egyetlen helyes útján járni. A magyarázó nem lehet kívülálló. Azonosulnia kell az égi fényben ragyogó szöveggel, s azzal a közösséggel, amelynek ez a szöveg üzenetté válik. Ennek érdekében a könyv nemcsak feltáró, előkészítő munkát végez, hanem a szakaszok végén „Gondolatok az igehirdetéshez” címmel a szószéki szolgálathoz konkrét segítséget nyújt.

Lelket, szellemet megmozgató, továbbgondolásra, további munkára serkentő olvasmány ez, amely 375 oldalon tárja elénk a jó hírt: Isten országa közöttetek van. Várjuk a folytatást!

Kádár Ferenc lelkipásztor

Sátoraljaújhely