Megjelent Horváth Barna Amerikából jöttünk című könyve

Elsőként az Amerikából jöttünk – Adalékok a United Presbyterian Church (USA) és a Tiszáninneni Református Egyházkerület kapcsolatainak krónikájához című könyv kerül az olvasó elé. Ebben különféle műfajú írások, dokumentumok, fényképek, levelek elevenítik fel a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a missouri, illetve kentuckyi presbiteriánus egyház kapcsolatainak kezdeteit. Kürti László visszaemlékezése szerint ez a rendszerváltozás előtti „hídépítés” amerikai kezdeményezésre történt, az országos vezetőség a missouri egyházkerületet jelölte ki a kapcsolatfelvételre, zsinatunk elnöksége pedig a tiszáninneni egyházkerületet választotta ki partnerül. Ez a kapcsolat 1985-ben jött létre, és a mai napig él.

Az Egyesült Államokba látogató első magyar csoportok tagjai voltak: Kürti László püspök, Mészáros István egyházkerületi főjegyző és felesége, Benke György, Kádár Zsolt, ifj. Kocsis Attila, Szabó Sándor, valamint Horváth Barna lelkipásztorok.

Amerikai részről Anderson M. értékesítési ügyintéző, presbiter, Wilkie O’Brien moderátor, Jack E. Weller, Sarah Penick, továbbá John M. Mulder, a louisville-i teológia elnöke és Milton Joe Coalter könyvtárigazgató voltak a főszervezők. A vendéglátók köre azonban sokkal szélesebb volt. A kötetben olvasható 1987-es, irodalmi igénnyel megírt Útinapló tanúsága szerint kiterjedt a legkülönbözőbb foglalkozású emberekre. Az amerikai partner egyház tevékenysége azonban nemcsak abban nyilvánult meg, hogy meglátogattak itteni gyülekezeteket, illetve vendégül láttak magyar lelkipásztorokat országukban, hogy ezzel is elősegítsék a két nép közeledését, egymás megismerését. Ennek a kapcsolatnak kézzel fogható eredményei is voltak. A kötetben a sajószentpéteri Nagytemplom 1987-es renoválása, illetve a Sárospataki Református Kollégium újraindulásának támogatása kerül szóba.

A könyv írásai, illusztrációi és dokumentumai felvillantják ezeknek az egyháztörténeti szempontból is érdekes utazásoknak a részleteit.

(Amerikából jöttünk, Horváth Barna életműsorozata 1. AmfipressZ, Budapest, 2011. ISBN: 978-963-8230-12-6. 208 oldal.)

További információ:

Horváth Barnabás Dávid, szerkesztő,

kollegiumblues@freemail.hu