H. Richard Niebuhr, Krisztus és kultúra

Ebben a globalizált korszakban, amikor a vallás a hétköznapi beszélgetésekben és politikai szinten is jelen van, ez a könyv emlékeztethet arra, hogy vallás és kultúra kapcsolata nem kizárólag csupán partneri, hanem lehet paradox, vagy olykor egymást kölcsönösen támogató, míg máskor értékes feszültségektől sem mentes viszony. Niebuhr - nagyon körültekintően - elénk tárja hit és kultúra egymáshoz való különböző viszonyának erősségeit és gyengéit is. Nem várhatjuk el tőle, hogy minden kérdésünkre választ adjon, mint ahogy azt sem, hogy közvetlenül érintse korunk összes problémáját. Annyi minden megváltozott az elmúlt évtizedek alatt: akár ha egy új világrend keresésére, a keresztyén világ egyes területein és az iszlám világban megjelenő „fundamentalista politikára", a génkutatás etikai kérdéseire vagy a globális felmelegedésre gondolunk. Mindenhol új, megoldásra váró feladatokkal találjuk magunkat szembe. Niebuhr közvetlenül a II. világháború után, nem sokkal a hidegháborús helyzet kialakulása előtt írta ezt a művét. Évtizedeken keresztül a világ nagyobb területeit ateista tanítások és elnyomó kormányzati rendszerek irányították. 1989-ben sok minden megváltozott. Sok minden történt Niebuhr kora óta, a könyv mégis felnyithatja azok szemét, akik egyszerre akarják olvasni a Szentírást, és részt kívánnak venni korunk aktuális dolgaiban. Niebuhr bemutatja, hogyan válik nagy valószínűséggel minden ideológia egyoldalúvá, és hogyan válhat minden „kultúrteológia" ideológiává. Emlékeztet ugyanakkor a hit társadalomformáló erejére, és arra az életen át tartó elhívásunkra, hogy Istent és a felebarátot szolgáljuk a társadalom és a kultúra megannyi területén. Ennek a klasszikusnak számító keresztyén társadalometikai írásnak ma is ott kellene lennie a teológus és szociológus hallgatók kötelező olvasmányai között. Éppen ezért tölt el bennünket nagy örömmel, hogy most magyar nyelven is megjelenhet.

Frank Sawyer (részlet az előszóból)