Könyvajánló

A szerző mint történész a magyar református bibliafordításnak és bibliakiadásnak legdinamikusabb és legtermékenyebb időszakáról, a 16. század végéről és a 17. század elejéről ad színes tudósítást. Megismerhetjük ebből az első teljes magyar nyelvű Biblia, a Károlyi Gáspár által fordított, gondozott Biblia megjelenésének körülményeit, és azt az igényt is, ami a 17. század elején szükségessé tette, hogy Szenczi Molnár Albert újra kiadja - tartalmában és formájában jobbítottan - a teljes Bibliát (így ismerjük ezeket: hannaui és oppenheimi Biblia).

A lelkipásztor szerző azonban a hangsúlyt arra teszi, hogy a teljes Írás azért ihletett, azért fordították le azt a nép nyelvére, és adták és adják ki időről-időre, hogy az hitünk és életünk zsinórmértéke legyen. Egy házaspár, a magyar református népünk által legjobban ismert házaspár, I. Rákóczi György és felesége, Lorántffy Zsuzsanna életéből mutatja meg azt, hogy milyen áldással jár egy család életében a mindennapi bibliaolvasás. Így is igaz ez a mondás: Mutasd meg Bibliádat, megmondom, ki vagy! Megismerhetjük e könyvből a házaspár által olvasott Bibliákat. Bibliájukban fellelhető bejegyzések tanúsítják azt, hogy milyen erőforrássá és reménységforrássá vált a családjukért és nemzetükért felelősséget hordozó házaspárnak a naponkénti bibliaolvasás.

„A Rákóczi fejedelmi házaspár minden idők magyar reformátusai között az egyik legvonzóbb példaként áll az utókor előtt. Ami követésre méltóvá teszi és példává emeli: istenfélő keresztyén családi életük, egyházukért folytatott áldozatos hitük és magyarságukért folytatott töretlen küzdelmük" - összegzi érdemüket Ágoston István. (Ugyanakkor arról is adatokat közöl, hogy Lorántffy Zsuzsanna 1657-ben Fogarason román anyanyelvű iskolát alapít, román nyelvű tankönyveket ad ki „Isten dicsőségére és az oláh nemzetnek épületekre".) A könyv egyes részeit akár rövid traktátusként is ki lehetne adni, mert az értékeket és erkölcsi normákat vesztett népünknek ma is, mint a 16-17. században, megújulást, megmaradást jelenti a Bibliához való odafordulás. A családi életben éppúgy, mint az egymásért érzett felelősségben és munkálkodásban a Szentírás tanítása adhat megújulást, ösztönzést és áldást.

Benke György

ny. teológiai tanár, Bogács