Sárospataki Füzetek

A szerkesztői elvek az örökségbe kapott megalapozás szerint határozzák meg a Sárospataki Füzetek arculatát: „...a tudomány oly mély bensőség, mint a hit, s ha ez szent, amaz igaz, sőt csak az igaz, ami szent, és megfordítva: így emberi méltóság nélkülök nem is képzelhető." (Erdélyi János). Egy lap arculatát, a felvállalt szellemi irányvonalon túl, az elkészítésében közreműködők személye is fémjelzi. Ezt erősíti az a tudományos grémium is, aki a Sárospataki Füzetek Szerkesztőbizottságaként őrködik a közlöny tudományos színvonala felett. A Sárospataki Füzetek biztosítja a kar oktatói kutatási eredményeinek közreadását. Lapunk szerzői azonban nem csupán a Teológia tanárai közül kerülnek ki. Körük országos és nemzetközi: közöttük éppen úgy megtalálunk volt pataki diákokat, mint a teológiai és társadalomtudományok képviselőinek országos szaktekintélyeit, sőt a nemzetközi teológiai élet legkiválóbbjait is, akik intézményünkben megfordulva kapcsolatba kerültek Sárospatak és a térség hit- és kulturális életével.

Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe az évente négy alkalommal megjelenő folyóiratot.

(Szerk.)