Könyvajánló

Ennek a könyvnek az ötlete, terve egy Budapesten élő volt pataki diáknak, Pólos Lászlónak szívében, a pataki kollégium iránti hűségében és szeretetében fogant meg. Ő kezdte el az anyag gyűjtését, és kezdett munkatársakat szerezni terve megvalósulásához. Tervét egy másik budapesti volt pataki diák és pataki tanár fia, Szabó Csaba is szív szerint magáévá tette, majd megkérte e sorok íróját a könyv megszerkesztésére, és attól kezdve felgyorsult az anyaggyűjtés és a szerkesztői munka. Mindhárom szerkesztő és mindazok, akik írásukkal hozzájárultak e kötet megjelenéséhez, önzetlenül, a pataki Alma Máter iránti tiszteletből és szeretetből adták munkájukat e vállalkozáshoz. (...)

„Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget" - fényesedjék ki újra az iskolának ez a jelmondata, amikor útjára bocsátjuk ezt a könyvet, melyben emlékezünk a pataki Kollégium 20. századi virágkorának tanáraira. Hisszük, hogy sokan vannak, akik érdeklődéssel, szeretettel és tiszteletadással veszik kezükbe ezt a kiadványt, hogy emlékezzenek és hálát adjanak. (...)" [részlet a szerkesztő előszavából]

Benke György

ny. teológiai tanár, Bogács

(A könyv megvásárolható többek között a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményének Múzeumboltjában vagy a sárospataki Azaria Könyvesboltban 1000 forintos áron.)