Ajánlók

A klasszikus regény titka az, hogy mindig időszerű és az élet valamely nagy kérdésében öröktörvényű mondanivalója van, bármikor íródott is a mű. Ilyenek a Dresier regények is, akár az Omló bástyákra, A zseniális emberre, vagy éppen leghíresebb könyvére, az Amerikai tragédiára gondo-lunk.
Számunkra, mai magyar reformátusok számára különösen izgalmas és tanúságos ez a könyv, függetlenül attól, hogy egészen más politikai, társadalmi viszonyok között íródott.
Az utcai prédikátor-házaspár gyermekei közül a kamaszodó fiú egyre jobban szégyelli szü-lei foglalkozását és szegénységüket. Érvényesülni, kitűnni, naggyá lenni vágyik, és a sikeresek közé szeretne tartozni, akik élvezhetik az életet. Vágya érdekes, színes körülmények között teljesülni látszik, majd egy váratlan drámai fordulattal élete tragédiába torkollik. A fiút gyilkosságért halálra ítélik. A börtönben folyik a küzdelem lelkének megmentéséért, melyben édesanyja is részt vesz. „Hiszen alig élt még.” Elérkezik az utolsó óra kétségek és reménykedések között. Most már nem az élet és halál, hanem a kárhozat vagy az üdvösség a kérdés.
Berényi József

Tizenöt zsoltár
Sumonyi Zoltán zsoltárverseit Gryllus Dániel dallamaival énekli Gryllus Vilmos és Dániel, valamint Sebestyén Márta.
Gryllus Limited, GCD004, 1997.
(20 szó)

“… senki sem tud Istenről méltóképpen énekelni, csak az, akit Ő tanít meg erre. Azért akármerre keresgéljünk is körös-körül is sem jobb, sem Isten dicsőítésére alkalmasabb énekeket nem találhatunk, mint Dávid zsoltárait, amelyekben maga a Szentlélek tanította meg őt.” Ez a kálvini gondolat jut eszembe, valahányszor ezt a lemezt hallgatom. Sumonyi Zoltán zsoltárversei a magyar reformáció parafrázis-hagyományát elevenítik fel, ám Gryllus Dániel dallamai túllépve felekezeti és etnikai határokon a közép-európai élményközösségből merítenek. Van azonban még egy fontos, ha tetszik praktikus jellemzője is ezeknek az énekeknek: nem csupán hallgatásuk, de könnyen megjegyezhető strófáik lévén énekelésük is jól esik a léleknek – akár (ifjúsági) gyülekezeti alkalmakon is. Szívből ajánlom mindenkinek.
(kb. 109 szó)

NKZs

SZUPPLIKÁCIÓ - Ezen a címen jelent meg a pataki kollégium Tudományos Gyűjteményeinek 10. kiadványa. (Acta patakina X). A kiadvány teljes címe: Szupplikáció a sárospataki református kollégiumban 1945-1951. (Sárospatak, 2002. p. 196+1.) Ennek az értékes dokumentumnak és érdekes olvasmánynak szerkesztői a Tudományos Gyűjtemények adattára munkatársai: Bilkay Ruth és Laczkó Gabriella. Több mint 100 kézzel írt naplóból gyűjtötték össze az anyagot, melyet a jelzett időben a pataki szupplikáns csoportok írtak és adtak be a gyűjtött adományokkal együtt a kollégiumnak, és forrásul használták az akkori kollégiumi jegyzőkönyveket és közigazgatói levele-zést. A gondosan szerkesztett helymutató a tiszáninneni egyházkerületünk szinte minden gyüleke-zetét – községét, városát – magába foglalja. A névmutató pedig több mint 900 nevet tartalmaz, és itt majdnem mindenki megtalálja magát, aki ebben az időben a kollégium tanára vagy diákja volt.
A kiadvány beszerezhető a pataki Tudományos Gyűjtemények Adattárában.
Dr. Benke György