PDF letöltése

LXIII. évfolyam 4. szám

 • A rosszat is jóra fordító Isten

  Évtizedekkel ezelőtt a 20. század egyik legkiválóbb építésze, Frank Lloyd Wright egy rendkívül nehéz megbízást kapott. Gyakori és nagy erejű földrengésektől sújtott területen, Japán fővárosában, Tokióban kellett egy óriási szállodát terveznie, az Imperial Hotelt.
 • Testetöltetés

  Az inkarnáció előzményei az Ószövetségben   A Zsolt 2,7 szerint ahhoz hasonlóan, ahogy a mindennapi életben testet ölt az apa a fiában, az Úr is abban, akit fiának szólít. A Zsid 1,1-5 ugyancsak ezt a zsoltárverset idézi hangsúlyozva, hogy Isten szava Fiában még inkább kézzelfoghatóvá válik, mint az angyalokban. Ez az idézet fogalmazza meg Jézus főpapságát is (Zsid 5,5).
 • Az abaújdevecseri református gyülekezet ünnepelt

  Az abaújdevecseri református gyülekezet 2010. október 16-án nagy ünnepségre készülődött. Baksy Mária esperes asszonyunkat ünnepeltük, aki ebben az évben töltötte be abaújdevecseri szolgálatának 30. évét. Igét hirdetett Csomós József püspök úr a Zsoltárok könyve 50. rész 14-15. verse alapján.
 • Elkötelezettség - Lelkészbeiktatás Szendrőn

  A szendrői gyülekezet 2010. november 6-án ismét lelkészbeiktatást tartott. Ismét, mert az elmúlt évtizedekben többször került sor ilyen rendezvényre, mint amennyiszer sokan szerették volna. Nekem életem első beiktatása volt, mely sok tapasztalatot adott.
 • Encsiek az Egyházzenei Kórustalálkozón

  A Miskolci Ifjúsági és Szabadidő Ház október 14-17. között rendezte meg a Veczán Pál XVII. Egyházzenei Kórustalálkozó hangversenyeit. Az a megtiszteltetés érte az Encsi Református Gárdonyi Vegyeskart, hogy meghívást kapott erre a rendezvényre.
 • Bárkaépítés az abaúji dombok között

  Különleges vasárnapi istentisztelet résztvevői lehettek november 20-án a göncruszkaiak. Az alkalom a „családi vasárnap" nevet viselte, jelezvén, hogy nem csupán generációk ülnek egymás mellett nagycsaládként az egészen piciktől a legidősebbekig, de részei lehetünk Isten nagy családjának is Jézus Krisztusban.
 • Hittem, ezért írtam!

  Milan Kundera A regény művészete c. kötetében komoly kirohanást intéz a tömegkommunikáció eszközei ellen, mondván: a tájékozottság illúzióját keltik, miközben színtelenné és egysíkúvá változtatják a gondolatainkat.
 • Hálaadó istentisztelet Hétben

  Egy szép októberi vasárnapon hálaadó istentiszteletre harangoztak a héti templomban. Bánréve és Hét községek lelkésze, Gere Gáborné 25 éves szolgálatáért szólt az ünnepi ige. A több mint 200 éves héti templom falai közé mindig meghatódva lépek, hisz a templom levegőjében, berendezéseiben is érződik a történelem. Ezen a délutánon az elmúlt 25 év napjai peregtek le a szemünk előtt, s a zsúfolásig megtelt templomban együtt idéztük fel az emlékeket.
 • A Bodrog partjáról a Sajó partjára

  „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget" Jelenések 14,7 - hangzott az igehirdetés alapigéje október 24-én, vasárnap az Ózd-Sajóvárkonyi Református Egyházközség templomában. Az igei üzenet az istentiszteletre érkező vendégeinket is köszöntötte. A sárospataki teológia kórusa látogatta meg gyülekezetünket.
 • Ében-Háézer

  „Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr!" (1Sámuel 7,12) A Sajóivánkai Református Egyházközségben szeptember 5-én, vasárnap a 25 éve konfirmáltak találkozójára került sor. A lelkipásztor e szavakkal köszöntötte az ünnepelteket és emlékezett meg az egykori konfirmáló lelkipásztorról:
 • Ifjúsági istentisztelet a Miskolc-Avasi gyülekezetben

  „Én most a szádba adom Igéimet!" (Jer 1,9) Hallottam nemrégen egy mai szerző kórusművét. Nem értettem! Biztosan az én hibám is. Azután hallottam a 42. zsoltárt, ahogyan Goudimel megálmodta, és felemelte a lelkem.
 • Ünnepvárás a nemesbikki Béthel Református Szeretetotthonban

  Tizenötödik karácsonyára készül az Otthon fennállása óta! Már ezért a számért önmagában is hálát adunk Istennek! Tizenöt karácsony... megannyi emlék és lelki gazdagság, amiből szép és érdemes tovább építkezni. Tizenöt adventi idő... ami segített rákészülni, ráhangolódni az ünneplésre, és - reménység szerint - az Ünnepelt köré rendezni az életünket.
 • Pusztadaróc - Tibolddaróc, testvérgyülekezeti találkozó

  A tibolddaróci gyülekezet 2010. november 7-én nagy lelkesedéssel készült a pusztadaróci testvérgyülekezet fogadására. Pusztadaróc Romániában a csengersimai határátkelőhelytől 4 km-re található. Hogyan is találtunk mi egymásra? Mert minden találkozásnak, tervnek van előzménye és van következménye.
 • Gyülekezeti énekkarok találkozója Átányban

  Egyházmegyénk hagyományai közé tartozik, hogy októberben vagy novemberben közös találkozóra hívja az egyházmegye elnöksége gyülekezeteink énekkarait. Az ilyen találkozások egy idő után megszokottá, esetleg unalmassá válhatnak, ha nincs valami nagy-nagy lelki többlet, ami vágyat ébreszt, ami azt az érzést erősíti, hogy bennünket összeköt az ének és az Isten szeretete.
 • Szellemi kovácsok

  „Kovácsot pedig egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok így gondolkodtak: Ne csináltassanak a héberek kardot vagy dárdát." 1Sám 13,19 Egész Izraelben nem volt senkinek kardja, sem dárdája, csak Saulnak és Jonatánnak. Ezzel tartották őket hátrányos helyzetben. Eltávolítottak mindenkit, akik szerszámokat vagy fegyvereket tudnak készíteni. Nincsenek eszközeik megfelelő mértékben az aratáshoz, a harchoz pedig csak két fegyverük volt. Nincs eszközük, amivel megvédjék magukat.
 • Nőkonferencia Erdőbényén

  A Zempléni Református Egyházmegye 2010. szeptember 19-én Erdőbényén tartotta meg ez évi konferenciáját.
 • Emlékezés Kiss Pál prügyi lelkipásztorra

  A Zempléni Református Egyházmegye lelkészei pünkösdre készülő megbeszélésüket Prügyön tartották 2010. május 12-én, ahol a gyülekezet közösségével megemlékeztek dr. Kiss Pál volt prügyi lelkipásztorról.
 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Sárospatakot is felkereste kelet-európai koncertkörútján a svájci Solothurn város fiúkórusa, amely történelmi ritkaságként, 1200 éve működik megszakítás nélkül. Különleges élményt jelentett október 5-én a református templomban meghallgatni műsorukat, melyben ott szerepeltek a régi mesterek nagyszabású templomi motettái, de ízelítőt kapott a közönség a derűs könnyűzenei átdolgozásokból és a svájci népzenéből is. A világhírű együttest a református gimnázium Bak Adrienn vezette kórusának tagjai kalauzolták a városban, a szállásukat, a vendéglátást több sárospataki énekkar tagjainak szeretet-összefogása biztosította.
 • Az egyházkerületi közgyűlésen elhangzott püspöki jelentés kivonata

  A közgyűlés elé terjesztett püspöki jelentés első fele elvi alapvetéssel és a belőle közvetlenül fakadó gyakorlati lépésekkel foglalkozik első renden. Az egyházkerület közgyűlésének résztvevői közös úton járnak, ez pedig nem más, mint ami az egyház kétezer esztendős útjából e nemzedéknek jutott.
 • Beszámoló a lelkész-presbiteri konferenciáról

  Az Egyházkerület évek óta szervez közös konferenciát lelkészeknek és presbitereknek, amelyre rend-szerint szép számmal érkeznek Kerületünk minden részéből a közösségre vágyók. Idén a „megújulás" állt közös gondolkodásunk középpontjában.
 • Egyházkerületi kórustalálkozó

  Tizenegy gyülekezeti, illetve intézményi kórus és hangszeres együttes mutatkozhatott be 2010. október 16-án délelőtt a Tiszáninneni Református Egyházkerületi Kórustalálkozóján, Miskolcon. Büszkén járattam körbe a szemem a padban ülő, egymást figyelemmel és tisztelettel hallgató testvéreken.
 • Hírek a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény életéből

  Az idei tanév két, maradandó élményt nyújtó hangversennyel kezdődött. Szeptember 17-én 40 fős holland csoport érkezett Dédestapolcsányba, hogy megismerkedjen iskolánkkal. Egy, a szomszédos Tardonán letelepedő holland házaspár szervezésében ez a második ilyen alkalom, amikor hangversennyel, templomlátogatással és kötetlen beszélgetéssel kerülhettünk közelebb ehhez az országhoz, illetve mutathattuk meg nekik a magyar zeneoktatás kis szeletét.
 • „Ünnepes hétköznapok” a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda életében

  Októbert a reformáció hónapjaként szoktuk emlegetni. Egy református iskola életében különösen is fontos, hogy erre figyelmet szenteljünk. Isten iránti hálával mondhatjuk el, hogy a hónap első napjától az utolsóig olyan eseményekben lehetett részük pedagógusoknak, szülőknek és gyermekeknek egyaránt, amelyek ünnepivé tették a hétköznapokat is.  
 • „a nevelés és tudomány szent célja előbbrevitelére…” Nagy érdeklődéssel zajlottak a Lévay „Hálaadó tanévének” októberi rendezvényei

  A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon hálaadó tanévvel ünnepli alapításának 450. éves évfordulóját. A nyári előrendezvények - Kárpát-medencei református középiskolák XV. találkozója, valamint a Kárpát-medencei református tanévnyitó - után a jubileumi tanév a tanévnyitó ünnepi istentisztelettel vette kezdetét. Októberben három rangos programmal emlékezett az intézmény.
 • Új szak indult a Teológián

  A kárpát-medencei protestáns felsőoktatásban egyedülálló, református közösségszervező alapszak indult 2010 szeptemberétől a Sárospataki Teológián. Az intézmény célja az új szak indításával olyan munkatársak képzése, akik egy-egy közösség életét a megszerzett teológiai és kulturális ismeretek, valamint vezetési és szervezési készségek birtokában képesek irányítani és szervezni. A gyakorlati szempontokat és igényeket szem előtt tartva, az alapozó ismereteken túl négyféle specializációt kínál a szak a hallgatóknak: egyházi művelődésszervező, roma közösségszervező, himnológiai és diakóniai specializáció. A szak három hallgatóját kértük, írjanak arról, miért jelentkeztek a képzésre, milyen tapasztalataik vannak az eddigi konzultációkról.
 • Egyházkerületi kórházmisszió

  A miskolci kórházmisszió története a 40-es évekre nyúlik vissza, amikor az Erzsébet Kórházban - a mai MISEK-ben - kápolnát építettek a betegek számára, és elindult a kórházlelkészi szolgálat. Az 50-es évektől hosszú időre megszűnt ez a szolgálat is sok mással együtt.
 • Ötéves a református Európa Rádió

  Arasznyi kis idő csak öt év az örökkévalóság távlatában, mégis bőséges okunk van a hálaadásra, amikor a Tiszáninneni és Tiszántúli Egyházkerületek református rádiójának történetére gondolunk. A kezdetben egyetlen helyi frekvenciával rendelkező miskolci Európa Rádió megvásárlása óta egyházunk mára már egy öt vételkörzettel rendelkező, de interneten a világ bármely pontjáról hallgatható, Északkelet-Magyarországon jelentős lefedettséggel bíró és dinamikusan tovább fejlődő rádió tulajdonosa.
 • Különös karácsony

  Éva történetének legfrissebb, a nyilvánosság előtt zajlott eseményeit ismertem meg először. Sokan megismerhettük őt és lányát egy televíziós sorozat egyik epizódjában.
 • Konfliktus és száműzetés

  1537 elején a lelkészek benyújtottak a tanács elé egy tervezetet az egyházi élet szabályozásáról. Elgondolásuk szerint az úrvacsorát minden vasárnap ki kellene osztani, de a „nép alkalmatlanságára" való tekintettel mégis csak havonta ajánlják a kiszolgáltatását ennek a szentségnek.
 • Beiktatták az új amerikai magyar református püspököt

  Szeptember végén Connecticut államban a fairfieldi magyar református templomban iktatták be tisztébe Poznan Béla püspököt. A Krisztus Egyesült Egyházához tartozó Kálvin Egyházkerület új püspökét titkos szavazással választották meg, az egyházkerület lelkészei és gyülekezeti képviselői még májusban a Pennsylvaniában megtartott választói közgyűlésen.
 • Schmitt Pál látogatása a New York-i magyar reformátusoknál

  Az ENSZ közgyűlés őszi ülésszakára érkező magyar köztársasági elnök rendkívül sűrű programja során felkereste az amerikai magyar reformátusság egyik New York-i gyülekezetét. A világváros szívében lévő 69. utcai magyar református templomban az elnököt, a magyar konzulátus vezetőit köszöntötték az amerikai magyar reformátusok képviselői, élükön Poznan Béla püspökkel.
 • Zsindelyné Tüdős Klára-díjas Tiszáninnenről

  Budapesten a Zsinat tanácstermében tartotta a Református Nőszövetség szeptember 4-én országos konferenciáját. Ezen több gyülekezetből részt vettek Tiszáninnenről is. A küldöttek meghallgathatták dr. Bagdy Emőke és Földesiné Kántor Mária előadását. Különlegessége volt az együttlétnek, hogy első ízben került átadásra a Zsindelyné Tüdős Klára díj. A díjat a Nőszövetség alapította, hogy elismerje azokat, akik jelentősen előmozdítják az újjáalakult szolgálatot.
 • Református énekek IX.

  „Istentisztelet a MÜPA-ban? Lehet, hogy újra magára talál a kultúra? Nem csupán nagyszerű zenei élményben volt részem a minap a Művészetek Palotájában, de csodálatos testvéri találkozásnak is lehettem ennek nyomán részese. Meghívást kaptam ugyanis a Református Énekek XI. találkozójára. Mint zeneszerető és keresztény testvéreimet szerető ember hogyne mentem volna el.
 • „Meredek sziklák között…”

  Száz éve, 1910. szeptember 28-án halt meg Kun Bertalan (1817-1910), a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke.
 • Czövek Tamás (szerk.): Írd meg, amiket láttál. Hét lakótelepi gyülekezet

  ISBN 978 963 558 160 3; 192 oldal; kartonált; 1200 Ft A szigetszentmiklósi lakótelep református gyülekezete 10 éves történetére visszatekintve konferenciát szervezett, ahol a panelmissziót végző lelkészek és gyülekezetek konzultációjából, a közös útkeresésből született kötetet is bemutatták egy kerekasztal-beszélgetés keretei között.
 • Imádság karácsonyra

  Urunk, Istenünk! Te alászálltál a mélybe, hogy bennünket felemelj! Szegénnyé lettél érettünk, hogy gazdagok lehessünk. Hozzánk jöttél, hogy Feléd indulhassunk. Olyanná lettél, mint mi, emberré, avégre, hogy felemelvén minket, részesülhessünk az örök életben. ...