Beiktatták az új amerikai magyar református püspököt

Az egykori szlovákiai magyar lelkipásztor hosszú időn keresztül New Yorkban volt lelkész. A 69. utcai magyar gyülekezetből indult szolgálati helyének új állomására Fairfieldbe, ahol közel két évtizede szolgál.

A püspökszentelő istentiszteletre benépesült a fairfieldi templom. A jeles eseményre nemcsak a kerülethez tartozó lelkipásztorok és gyülekezeti képviselők jöttek, hanem a másik magyar református egyháztest, a Független Magyar Református Egyház vezetői és lelkipásztorai is megjelentek. A Magyarországi Református Egyházat dr. Kádár Zsolt esperes, a Doktorok Kollégiuma főtitkára képviselte e jeles alkalmon.

A kétnyelvű püspökszentelési istentiszteleten az angol nyelvű ünnepi igehirdető Geoffrey Black Krisztus Egyesült Egyháza elnöke volt, míg a magyar nyelvű liturgiát a Kálvin Zsinat korábbi püspökei, Ludwig Kálmán és Medgyesi Lajos vezették. A magyar nyelvű igehirdető dr. Kocsis Attila esperes volt, s ugyancsak magyar nyelven vette ki a püspöki esküt új szolgatársától Szabó Sándor, az amerikai Független Magyar Református Egyház püspöke.

Az istentisztelet során 25 lelkipásztor kért egy-egy Igével áldást az amerikai magyar reformátusok újonnan megválasztott vezetőjére. Részt vett az alkalmon Trombitás Zsófia Magyarország New York-i konzulja.