Szellemi kovácsok

A kovács alakítja, formálja az anyagot... Isten országában szellemi kovácsokra van szükség. A szellemi kovácsok edzik meg a fiatal lelkeket... Wass Albert sokat ír a régi feudális világról, abban a világban a keresztyén világ értékei apáról fiúra szálltak, és ezt kommunizmusban sem tudták kiirtani, de a rendszerváltás nihilizmusa szinte kiirtotta a szellemi kovácsokat. Ránk borult ez a „mindent szabad" világ, és a szülők, nagyszülők, akikre fiatal lelkek bízattak, elhallgattak. Sokszor a lelkészek is.

- Majd a gyerek eldönti, akar-e hittanra járni. Azt csinál, amit akar, mi nem szólunk bele, nehogy sérüljön a lelke. Majd a világ formálja...

És a Sátán és a sötétség világának urai, a gonoszság lelkei örülnek a magukra hagyott lelkeknek, amit nem formáltak még meg és Ők majd alakítják.

- Jaj, Tiszteletes Úr, milyen szörnyűek a mai fiatalok!

- Jaj, tényleg azok - mondjuk mi lelkipásztorok is sokszor -, már alig várom, hogy lekonfirmáljanak, nem tanulnak, fegyelmezetlenek, kiöregedtem én már abból, hogy fiatalokkal foglalkozzak. De akkor ki foglalkozik velük? Tényleg rosszabbak, mint mi voltunk?

Talán inkább a hangot veszítettük el velük, nem az Ő nyelvükön beszélünk, és így sokszor könnyen lemondunk a velük való foglalkozásról is. Nem küszködünk velük. Pedig érdemes!

Ezért várom mindig a találkozást velük és azokat az alkalmakat, amelyeket a Zempléni és Abaúji egyházmegyék közösen szerveznek. November 5-én és hatodikán találkoztunk Sárospatakon mi lelkipásztorok, lelkes segítők és 150 fiatal, aki a konfirmáció előtt áll.

A rendezvény témája az átváltozás volt. Olyan hangulatot próbáltunk teremteni, amely megmutatja, hogy Istennél sem állt meg az idő, érti ezeknek a fiataloknak a nyelvét, és mégsem tesszük olcsóvá az evangélium üzenetét. Fontosnak tartjuk, hogy a „száraz" káté mellett legyen egy ilyen hangulat is a fiatalok szívében, ami szerethető, közösségformáló, reméljük, hogy a gyülekezeti felkészítés alatt is léteznek ilyen kedves közös alkalmak.

A rendezvény alatt nagyon sok barátság köttetett, és a kiscsoportok igazi kis közösséggé formálódtak és mindebben ott volt Isten Lelke, hiszen neki énekeltünk, Róla szóltak az áhítatok és a nagy előadás fő üzenete is az Ő mindent átformáló erejéről szólt, ahogyan megváltozatja, átalakítja a fiatal életeket.

Érdemes időt és energiát ezekbe a fiatalokba fektetni, hiszen ők lesznek az utánunk jövők, és ha nem törődünk velük, nem lesz az egyházunknak jövője. Ezért külön köszönöm azoknak a lelkipásztor testvéreimnek (a kovácsoknak), akik meghallották a hívást, és akár még kisgyermekes apukaként is vállalták, hogy nem otthon alszanak a családjukkal, hanem a fiatalokkal töltik ezt az időt. Köszönjük az egyházmegyéknek és a kerületnek a támogatást. Látva a fiatalok lelkes tetszésnyilvánítását érezzük, hogy nem volt hiábavaló, mert sokan közülük talán másként tekintenek egyházunkra, és elkezdődött valami titokzatos átváltozás ott a szívük legmélyén.

Munkálkodjon Isten Szentlelke gazdagon és Isten áldja a kovácsokat!

Az alkalomról részletes beszámolót a www.tirek.hu/hir/mutat/32388/ oldalon olvashattok.

Tóth Tamás