Hírek a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény életéből

A tavaszi kisebb létszámú csoport számára növendékeink adtak félórás hangversenyt, most pedig egyórás „felnőtt" koncerttel indult a program a dédesi református templomban.

A vendégek kérésére a műsort úgy állítottuk össze, hogy magyar szerzők műveivel ismerkedhessenek meg. A nyitó darab - ettől eltérően - Bruch Kol Nidrei  című műve volt, amely címéből (imádság)  és jellegéből adódóan a helyszínhez illő hangulatot teremtett.

Ezt követték Bartók, Kodály, Weiner Leó és Orbán György művei, amelyek között Szűcsné Farkas Zsuzsanna igazgatónő beszélt a zeneszerzőkről, művekről, a Kodály-módszerről és a népzenekutatás kapcsán utalt azokra a különbözőségekre, amelyek hazánk és Hollandia zenéjének kialakulására hatottak.

A templomi hangverseny végén Szűcs Endre főjegyző, a helyi gyülekezet lelkipásztora beszámolt a felújított műemlék templom történetéről és egy közös zsoltáréneklést kisérve megszólaltatta a 2006-ban épült új hangversenyorgonát. Ezután a zeneiskola hangversenytermében a növendékek furulya- kamaracsoportja reneszánsz táncokat és egy magyar táncot adott elő, az igazgatónő pedig röviden beszámolt az iskoláról.

A vendégek nagy lelkesedéssel köszönték meg az estét a házigazdáknak. Gratulációjukban megfogalmazták, ez az alkalom ismét bizonysága volt a magyar zeneoktatás magas színvonalának. Majd az iskola Alapítványa számára adományt nyújtottak át.

1.  Bruch: Kol Nidrei (Lengyel Laura gordonka a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének mesterképzős hallgatója, Szűcsné Farkas Zsuzsanna zongora)

2.  Kodály: Epigrammák 3, 5 (Lengyel Laura gordonka, Szűcsné Farkas Zsuzsanna zongora)

3.  Bartók: Három csíkmegyei népdal (Lezák Gyuláné fuvola, Szűcsné F. Zsuzsanna zongora)

4.  Weiner: Románc (Lengyel Laura gordonka, Szűcsné Farkas Zsuzsanna zongora)

5.  Orbán György: Szvit 8 tétel (Amit a hegy mögött hallani) zongora: Szűcsné F. Zsuzsanna

6.  Reneszánsz táncok (Furulyaquartett)

7.  Kállay: Magyar tánc

Szeptember 19-én újabb, családias hangulatú koncertnek volt helyszíne a zeneiskola hangversenyterme. Az intézmény egykori növendéke Kiss Virág (aki Szűcsné Farkas Zsuzsanna tanárnőnél 12 évig tanult zongorázni) férjével, Dezső Sándorral (gordonka) adott színvonalas hangversenyt. Műsorukon egy októberi, franciaországi koncertút tervezett anyaga szerepelt, amelyet annak főpróbájaként adtak elő családi, baráti körben, nagy sikerrel.

Műsoruk:

1.  Beethoven: F-dúr szonáta

2.  Schumann: Adagio és Allegro

3.  Kodály: Adagio

4.  Veress: Szonatina

5.  Popper: Mazurka