Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

Mintegy százötven Tatáról érkezett református gimnazista vett részt a Makkoshotykát övező erdőben egy állóképességet próbára tevő tájékozódási kalandtúrán. Az eredményes „túlélőtábor" résztvevői október 10-én a sárospataki templomban tartott istentisztelettel zárták programjukat.

Közösségi és közéleti alkalmakon is igénylik Sárospatakon az egyházi szolgálatot, az áldást. Egyik ilyen különleges esemény volt a III. zempléni vadászlovaglás megnyitó ünnepsége, melyen Széchenyi István emlékezete előtt is tisztelegtek elhunyta 150. évfordulóján. Az esemény valamennyi résztvevője lovon ült. Áldást kért a Weinberg 93 Kft is az átadott kibővített, megújított üzemcsarnokára és dolgozóira, akik a térség legjelentősebb foglalkoztatói közé tartoznak. A sportcsarnokok és hidak tartószerkezeteit gyártó cég nemcsak a technikai fejlesztésekre, hanem dolgozóik életére, a családok sorsára is különleges figyelmet szentel. Sárospatak városa képviselőtestülete az önkormányzati választásokat követően a sárospataki vár kápolnájában megtartott istentiszteletről indult hivatali munkája megkezdésére. Az alkalmon a város történelmi egyházainak lelkipásztorai szolgálatukban rámutattak az élő hitből és történelmi tanulságok gyökereiből való merítés fontosságára, a jó példa továbbadására, a közjó szolgálatára. A képviselőtestület szándéka, hogy az egyházakkal való együttműködést szorosabbra fonja a jövendőben.

Az advent időszakában a gyülekezet ünnepre való lelki felkészülését több esemény is segíti. Első vasárnap van az új borért való hálaadás úrvacsorás alkalma. December 5-én az istentiszteletet a Református Általános Iskola tanulóinak műsora gazdagítja, valamint Molnár Csilla alkotásiból nyílik tárlat a templom galériájában. Délután pedig a Mudrány teremben sor kerül a Nőszövetség és a Crea-team Kör szeretetvásárára az adventi teadélután keretében. Az alkalom vendégei Sajósenyéről a Fészek református fogyatékos otthon csoportja Kövér Imre lelkipásztor vezetésével. A harmadik adventi vasárnapon a város kórusai találkoznak és szolgálnak ünnepi műsorral. A negyedik vasárnap pedig új kezdeményezésként Sárospatak városrészei tartanak „kántálás"- találkozót a városi adventi koszorú körül.

Megöntésre került Őrbottyánban a „Zsuzsanna" harang . Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony emlékezetére elhunyta 350. évfordulója évében. A hálaadó életet jelképező harang lakja majd be az ősök által emelt torony harmadik harangszékét!

Virágh Sándor, Sárospatak