„Énekeljetek az Úrnak új éneket” - 30 éves a Cantus Firmus Énekkar

A korábbi hagyományokat követve az énekkar egykori és jelenlegi tagjaiból 50 tagú jubileumi kórus alakult. Orgonán közreműködött Méhes Balázs orgonaművész, tiszakécskei kántor, aki diákévei alatt szintén énekelt az együttesben. A nagytalálkozóra nemcsak a helyben és környéken lakó egykori kórustagok jöttek el, hanem érkeztek régi ismerősök Budapestről, Kecskemétről, Szentendréről, Veszprémből, Gödöllőről és Debrecenből is. Jó volt együtt látni az egykori kórustagokat és találkozni azokkal, akikkel erre ritkán nyílik alkalom. Az istentisztelet zenei részében a genfi zsoltároktól a kortárs darabokig hangzottak el kíséretes és a capella művek bemutatva ezzel az énekkar széleskörű zenei repertoárját. A gyülekezet rövid beszámolót hallhatott az énekkar múltjáról, jelenéről és terveiről. Elhangzott, hogy az énekkart küldetésének tekinti az evangélium üzenetének hirdetését az ének és a zene nyelvén mindazokon a helyeken, ahol ezt a szolgálatot igénylik.

A Cantus Firmus Énekkar az egyházkerület akkori vezetésének kezdeményezésére 1980-ban egy kis baráti társaságként alakult, akkor még Egyházkerületi Ifjúsági Énekkar néven. Időközben kb. 200-an énekeltek a soraiban. Összetétele többször változott, de küldetése változatlan maradt. Legemlékezetesebb szolgálatai a gyülekezet látogatások mellett a külföldi utazásokhoz, a világtalálkozókhoz, kórustalálkozókhoz, a Református Egység Napjához és a Művészetek Palotájában szervezett református hangversenyhez fűződnek. Ősbemutatóval emlékezett meg Kálvin születésének 500. évfordulójáról. Ez a darab a jubileumi zenés istentiszteleten is elhangzott. Az énekkar megszervezésében meghatározó szerepe volt Berkesi Sándor tanár úrnak, aki az indulás óta segíti, tanácsolja és pártfogolja az együttest. Mindenkinek nagy örömére szolgált, hogy eljött a nagytalálkozóra Veszprémből Veresné Petrőcz Mária, aki a kórus első karnagya volt. Ő alakította ki művészi, valamint lelki karakterét, amelyet a közösség azóta is igyekszik ápolni. Később Borbélyné Béres Enikő és Soós Andrea vezette a kórust. Az istentisztelet után tartott szeretetvendégségen köszöntötték a megjelentek Szűcs Sándor karnagyot, aki 20 éve végzi kórusvezetői szolgálatát. Az ő személyisége a közösség egyik legnagyobb összetartó ereje.

A találkozás örömével és a régi emlékek felelevenítésével zárult a jubileumi nagytalálkozó.

Az énekkar továbbra is várja a gyülekezeti meghívásokat és a szolgálati felkéréseket.

Dr. Rózsa Tibor