Egyházkerületi kórustalálkozó

Mennyi munka, idő, türelem és alkalmazkodás állhat az elhangzó szolgálatok mögött?! És még inkább: mennyi közös élmény, öröm és szeretet birtokosai lehetnek a kórustalálkozón résztvevő énekesek, hangszeresek?! Nem véletlen, hogy gyülekezeteink közösséggé formálódásra érzékeny magját is legtöbbször egy-egy ilyen éneklő, szolgáló közösség adja. Hálásak lehetünk az Úristennek minden működő kórusunkért, minden éneklő gyülekezeti tagunkért, minden áldozatkész kórusvezetőnkért!

A fellépő kórusok, hangszeres együttesek mindegyike „testhezálló", képességeihez jól illeszkedő műsorral készült erre az alkalomra. Nagy örömömre szolgált, hogy az elhangzó darabok között sok, az énekeskönyvi énekeinkkel - mind zsoltárral, mind dicsérettel - szoros kapcsolatot tartó mű hangzott el. Így megvalósulhat közösen vágyott célunk, hogy gyülekezeteink népénekkincse, éneklése míves és eleven maradhasson. Ebben pótolhatatlan szerepe van gyülekezeteink kórusainak. Az énekkarok meggyőző erővel, az éneklés karakterének, dinamikájának széles skálájával rendelkeznek, bár ez az a terület, melyre a továbbiakban is nagy gondot kell fordítani, sosem hagyva, hogy egy-egy karakter, tempó állandósuljon, majd megkoptassa az éneklést. A kórusénekesek nagy figyelemmel és érzékenyen reagáltak karvezetőik irányító mozdulataira, így fül- és szemtanúi lehettünk egészen ihletett, az adott pillanatban megszülető megoldásoknak is.

Nagy örömünkre több generáció és többféle zenélő közösség tölthette együtt, muzsikával ezt a délelőttöt. A bemutatkozó Anymus csengettyű együttes és a Jerikó fúvósegyüttes különleges színt képviselt a kórustalálkozón.

A legőszintébb dicséret és gratuláció mellett egy-két apró észrevétellel is élhettem a rövid záró értékelés során. Sosem lehetünk elégedettek szöveg- és ritmuskultúránkkal. E kettőből a sok is kevés lenne. Magyar anyanyelvünk ízének, prozódiájának az énekelt szövegben még nagyobb erővel kellene megjelennie. A műsorválasztás mindig nehéz, de kardinális kérdés. Szem előtt tartva a kórus képességeit, arculatát, éneklési érdeklődését, jó arányt kell találnunk a különböző karakterű, korú és liturgiai felhasználású tételek között. Ezen a téren talán lehet bátrabb és sokszínűbb a kórusok műsorválasztása.

Végül, köszönetemmel és őszinte elismerésemmel együtt álljon itt a megszólaló kórusok, együttesek névsora: Lévay József Református Gimnázium Kórusa, Anymus Csengettyű Együttes, Cantus Firmus Énekkar, Jerikó Fúvósegyüttes, Miskolc-Szirmai Gyülekezet Kórusa, Miskolc-Hejőcsabai Gyülekezet Kórusa, Sárospataki Református Gimnázium Kórusa, Ongai Gyülekezet Kórusa, Komjáti Kórusa, Sárospataki Református Gyülekezet Kórusa, Tiszaújvárosi Református Gyülekezet Kórusa.

Beidek Adrienn