Nőkonferencia Erdőbényén

Öröm volt látni, ahogyan a kis falu hatalmas templomának padjait megtöltik a közel 30 helységből érkező vendégek. S még nagyobb öröm és hálaadás töltötte el a szívünket, amikor megszólalt az ének, imádság, s egy szívvel tudtuk dicsőíteni Urunkat. Az igehirdetés a János ev. 15, 1-15 alapján a Bethesda tónál történt gyógyításról szólt. Jóleső érzés volt olyan hallgatósághoz beszélni, melynek tagjai maguk is komoly szolgálattal bizonyítják nap mint nap Krisztus-követésüket.

Dr. Börzsönyi József esperes úr köszöntötte a konferencia résztvevőit, s elismerését fejezte ki a Nőszövetségek munkáját illetően. Biztatta a nőtestvéreket, hogy kitartóan folytassák a diakóniai munkát, hiszen nagy szükségük van a gyülekezeteknek az ilyenfajta szeretetszolgálatra.

Dr. Börzsönyi Józsefné egyházkerületi nőszövetségi elnök „Gondolatok az Egyházról" című előadásában kifejtette, hogy az elkeserítő tények (pl. gyülekezeteink létszámcsökkenése) ellenére is sok áldás kíséri munkájukat, mert az egyházban maga az Úr munkálkodik. Az ebbe vetett hit a fontos, s tudnunk kell, hogy az egyház célja nem a magamutogatás, hanem az, hogy Isten mutassa meg magát benne. Megnyugtató volt hallani és újra tudatosítani magunkban, hogy az egyház nem emberi mű, hanem Isten ajándéka, és Isten Igéje fogja megtartani a jövőben is.

Földesiné Kántor Mária Országos Nőszövetségi alelnök s egyben a Tiszáninneni Református Egyházkerület nőszövetségi titkára buzdító beszédében arra hívta fel figyelmünket, hogy a Nőszövetségnek csak akkor van értelme, ha mindig Isten akaratára figyelve munkálkodik, s munkája nyomán élet támad a gyülekezetekben. A nőtagok feladata elsősorban a lélekápolás, szeretetszolgálat és a művelődés.

Alkalmunk további szép élménye volt még a közös énektanulás Fülöpné Vadon Erzsébet lelkésznő az egyházmegye nőszövetségi képviselőjének vezetésével, aki beszélt nekünk a zempléni gyülekezetekben szolgáló asszonykörök munkájáról. Majd a lácacsékei és semjéni nőszövetségi tagok szolgáltak közöttünk éneklésükkel.

Rácsodálkozhatott a fülünk egy ifjú tehetség, Kis Imola Villő hegedűjátékára, aki szintén szép élményekkel ajándékozta meg a hallgatóságot.

Templomi alkalmunkat Tóbiás Zoltán lelkész zárta Isten Igéjével és áldással, s meginvitálta a gyülekezeteket a szeretetvendégségre, ahol további áldott találkozások és beszélgetések varázsolták mosolygóssá az arcokat és indították hálára a szíveket.

A mi Urunké legyen a dicsőség mindezekért!

Tóbiásné Nagy Szilvia lelkésznő, Erdőbénye