Az abaújdevecseri református gyülekezet ünnepelt

Az ünnepségen részt vett esperes asszony édesanyja is, özv. Baksy Rezsőné, valamint testvérei és leánya is, így mindhárom generáció képviselve volt.

Az igehirdetés után következtek a köszöntések. A jelenlévő lelkésztársak nevében nagytiszteletű Kusnyír László, az Abaúji Református Egyházmegye főjegyzője mondott köszöntőt, majd dr. Ódor Ferenc abaúji képviselő, Bratu László, Encs város polgármestere és az abaújdevecseri részönkormányzat tagjai, Molnámé Juhász Éva, Bratu Ferenc és Pásztor András következtek. Ezután az abaújdevecseri presbitérium gondnoka, Tóth András mondott köszöntőt, és átadta az egyházközség ajándékát.

Végül az Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület elnöke, Evva Margit köszöntötte az esperes asszonyt úgy is, mint az Abaújdevecseri Református Egyházközség tiszteletbeli főgondnoka, úgy is mint ragyolci Csoma József dédunokája. (Csoma József 40 évig volt főgondnoka és patrónusa az abaújdevecseri református egyháznak. Ebben az évben ünnepeljük magyar tudományos akadémiai tagságának 100 éves évfordulóját!)

Esperes asszony édesanyját is felköszöntöttük, Szigethy Ferenc papköltő - baktakéki és abaújdevecseri lelkész - nemrég megjelent verseskötetével. Az ünnepséget Ficzere Csilla beosztott lelkésznő vezette le. Zárásként az abaújdevecseri asszonyokból újonnan alakult énekkar énekelt két éneket. Az istentisztelet után a Felső Csoma-kastélyban - ma Közösségi ház - az egyházközség asszonyainak szorgos keze nyomán bőséges szeretetvendégség várta a vendégeket.

Evva Margit tb. főgondnok