Zsindelyné Tüdős Klára-díjas Tiszáninnenről

Ebben az esztendőben összesen öten kapták ezt a megtisztelő elismerést, egyházkerületünkből korábbi elnökünk dr. Horváth Barnabásné.

Dr. Horváth Barnabásné Perjéssy Márta az újraszerveződő Nőszövetség egyik meghatározó személyisége a Tiszáninneni Egyházkerületben. Talán kevesek előtt ismert közöttünk, hogy nemcsak akkori szolgálati helyén, Sajószentpéteren szervezte meg a Nőszövetséget, hanem az ő érdeme az, hogy 1992. október 6-án néhány gyülekezet asszonyainak részvételével megkezdődött Tiszáninnen is a nőszövetségi munka. Ezt követően 2003-ig titkárként vett részt a kerületi rendezvényeken és azok szervezésében.

A kerület 2005-ben választotta elnökké. Megválasztásakor talán ő sem gondolta, hogy Isten két jelentős dolgot - talán azt mondta volna rá, hogy erő feletti dolgot - készít feladatul elnöksége idejére. 2006-ban a Magyar Reformátusok V. Világtalálkozóján belül került sor Miskolcon a Nőszövetségi Világtalálkozóra. Ennek szervezésében és lebonyolításában jelentős részt vállalt. Talán az volt a legnagyobb jutalma, hogy zsúfolásig megtelt Miskolc legnagyobb temploma a Kárpát-medence minden részéből összegyűltekkel. A másik talán nem ilyen látványos volt, de hitünk szerint talán még fontosabb, hogy 2008-ban az ő vezetésével készült el a Kárpát-medencei imafüzet. Áldott volt az ezt előkészítő testvéri találkozó Miskolcon, de talán Istenünk előtt még kedvesebb volt, hogy nemcsak képet adtunk Tiszáninnenről, hanem együtt szállt imánk a Mindenség Urához.

Az előttünk jó példával járt megbecsülésének tartjuk, amikor a Zsindelyné Tüdős Klára díjban részesült.

Isten áldását kérjük életére, közöttünk végzett fáradozására.

Földesiné Kántor Mária titkár