„a nevelés és tudomány szent célja előbbrevitelére…” Nagy érdeklődéssel zajlottak a Lévay „Hálaadó tanévének” októberi rendezvényei

Október 16-án a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának székházában, a Miskolci Egyetem, az MTA, a Herman Ottó Múzeum és a Tiszáninneni Református Egyházkerület társszervezésében „A református iskoláztatás felső-magyarországi történetének meghatározó fordulatai, különös tekintettel Miskolcra" címmel tudományos konferenciára került sor. A konferencián végigtekintették a miskolci református nevelést a kezdetektől napjainkig.

„A protestáns oktatás kezdetei a kora újkorban Miskolcon" címmel dr. Balogh Judit , a Miskolci Egyetem docense, „Református gimnázium Miskolcon az Entwurf után" címmel dr. Ugrai János , a Miskolci Egyetem adjunktusa, „A miskolci református iskola a reformkorban" címmel dr. Dienes Dénes , a Sárospataki Református Kollégium Gyűjteményének igazgatója, „Dankó Imre kéziratos „Adattár"-ának tanulságai - különös tekintettel a Debreceni Kollégium felső-magyarországi partikuláris kapcsolataira" címmel dr. Győri L. János , a Debreceni Református Kollégium Intézetvezetője, végül „A rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium története" címmel dr. B. Kovács István , a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Gyűjteményének igazgatója tartottak előadást.

A konferencián a jubileumi év tiszteletére kiírt pályázat három legjobb diákdolgozatát is bemutatták: „Csorba György, az „újra felfedezett" miskolci feltaláló" címmel Székely Krisztina és Miklós Zoltán Hunor , „A Kösöntyű népi együttes" címmel Majoros Vivien és Szűcs Miklós , végül „Az „új" Lévay története 1993-2010 között" címmel Motkó Fruzsina és Szitovszky Mónika előadásait hallhatta a szépszámú közönség.

Október 19-én a Lévay bemutatására került sor Budapesten, a Budai várban a Magyar Kultúra Alapítvány székházában a Magyar Emlékhelyekért a Világban Egyesület (MEVE) szervezésében. A lelkes hallgatóság kulturális műsorral színesített bemutatót tekinthetett meg az intézmény történetéről és az újraindulás 17 évének eredményeiről, valamint az intézmény terveiről.

Október 25-én „Az „Oskola" - Kiállítás a 450 éves miskolci református iskola tiszteletére" címmel nyílt iskolatörténeti kiállítás Miskolc belvárosának egyik legrégibb épített emlékének számító, ősi iskolaépületben (ma a Herman Ottó Múzeum 2. sz. épülete). A kiállítást a Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztálya, Történeti Osztálya és Szépirodalmi Osztálya közreműködésével készült. Bemutatja a református iskoláztatás kezdeteit, az épület történetét, valamint az intézmény működésének történetét.

A kiállításon dr. Pusztai Tamás , a Herman Ottó Múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket, a kiállítást pedig Szörényi Gábor , a Régészeti Osztály vezetője, lévays öregdiák nyitotta meg.

A kiállítás minden érdeklődő előtt nyitva áll, a jubileumi tanév végéig megtekinthető.

Lévay József hagyatéka a mai diákokra...

2010. november 15-én, gimnáziumunk 450 éves fennállására rendezett jubileumi ünnepségsorozat részeként sor került a Lévay-emlékszoba átadására. Az avatási ünnepség az iskola dísztermében kezdődött, Ábrám Tibor igazgató úr megnyitó szavaival, aki beszélt az emlékszoba rendeltetéséről, és kiemelte, hogy régi vágya valósult most meg az iskola közösségének az emlékszoba átadásával. A jeles eseményen dr. Porkoláb Tibor, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának docense „Kultusz és fejlesztés" címmel Lévay Józsefről tartott előadást, Békési Gábor, a Herman Ottó Múzeum Irodalomtörténeti Gyűjteményének felelős vezetője az emlékszoba dokumentumait mutatta be a résztvevőknek, dr. Szathmáry Sándor teológia tanár pedig a „Nagykönyvtár-töredék" könyveiről tartott ismertetést. A Herman Ottó Múzeum munkatársai erre az alkalomra készített dokumentumfilmje a miskolci és borsodi Lévay-emlékhelyeket dolgozta fel, ennek vetítése zárta az ünnepséget. A film után a vendégek az iskola első emeletén berendezett emlékszobához indultak, ahol dr. Rémiás Tibor, a Herman Ottó Múzeum Történeti Osztályának vezetője megnyitotta és átadta az emlékszobát.

Iskolánk nagyon büszke a rendkívül színvonalasan kivitelezett és berendezett Lévay-emlékszobára, így az nyitva áll minden érdeklődő előtt, akiket szeretettel várunk a Lévayban.

Galuska Tamás

9. c média tagozatos diák

Új igazgató a Lévay élén... egy napig!

Iskolánkban - mint minden évben - idén is hosszú előkészületek után nagy izgalmak közepette kezdődött meg a diákigazgató-választás előtti kampány 2010. november 12-én. Ebben az évben - eltérően a korábbiaktól - öt osztály öt jelöltje vette fel a küzdelmet az egynapos hatalom megszerzéséért, hiszen a Lévay első nyelvi előkészítős osztálya most lett 11. évfolyamos, így ők is indulhattak a megmérettetésen.

A kampány napján az iskolába érkezőket finomságokkal és mindenféle apróságokkal ajándékozták meg a kampányolók. Minden induló osztály egy-egy nagyszünetben mutatkozhatott be, a „választók" előtt. Először a diákigazgatók mondtak beszédet, ismertették a programjukat, majd a kampányfilmjük, táncuk és osztályénekük következett. Mindegyik osztály kitett magáért, és izgatottan várták az eredményhirdetést, amelyre a diákok szavazatainak összeszámolása után került sor. Ábrám Tibor igazgató úr hirdette ki a győztest, aki az idén Kalóz Balázs és osztálya, a 11. c lett, ők kapták meg szimbolikusan az iskola kulcsát, és a hatalmat egy napra. A programok még folytatódtak, mert este fél 8-kor az iskola tornatermében bál kezdődött. A tornaterem szépen feldíszítve, hangulatos megvilágítással várta a bálozókat, ahol élőzene biztosította a jókedvet teljesen éjfélig.

Szombaton reggel fáradtan, de izgatottan indultak a lévaysok az iskolába, hiszen mindenki kíváncsi volt, hogy milyen programokat talált ki a diákigazgató és osztálya. A „választók" nem csalódtak, mert nagyon sokszínű volt a program: mozi, tanár-diák focimeccs, az új diákok avatója, amit az egyik tizedikes osztály rendezett. A vetélkedőt végül a 9. c osztály nyerte meg, és ezzel együtt azt is, hogy jövőre az új elsősöknek ők szervezik az avatót.

Kovács Georgina

9. c média tagozatos diák

A Lévay eseményeiről, programjairól, fontos tudnivalókról további hasznos információkat és képeket talál a www.levay.tirek.hu honlapunkon.