PDF letöltése

LX. évfolyam 4. szám

 • „… körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, az Úr Krisztus…” Lukács 2, 9-11.

  Mosolygós, kedves, derűs, örömtől ragyogó arcokat és nem komor, szigorú, bánatos, keserű ábrázatokat szeretnénk látni magunk körül a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben... Jó híreket szeretnénk hallani, melyek a munka gyümölcseiről, eredményekről, szép emberi kapcsolatokról, hűségről, kitartásról szólnak, s helyette elárasztanak a tragikus, elborzasztó, elszomorító rossz hírek.
 • Aranykonfirmáció a szendrői gyülekezetben

  A Szendrői Református Egyházközség 2007. szeptember 30-án aranykonfirmációt tartott. Ezen alkalomból köszöntöttük a Szendrőben konfirmált, és a szendrői gyülekezethez tartozó testvéreket, akik konfirmációjuk 50., 55., 60., 65., 70. vagy 75. évfordulóját ünnepelték, illetve betöltötték a 80. életévüket.
 • Templomlátogató kiránduláson a szendrői gyülekezet

  „Im béjöttünk nagy örömben, Felséges Isten, A te szentidnek gyülekezetébe, A te templomodba, Felséges Atya Isten."(162. dicséret). Isten szent házát, a templomot, általában két dologra szokta használni az ember. Egyrészt az Úr magasztalására, a szent ige hallgatására, azaz istentiszteletre érkezik ide, másrészt turistaként, mint idegenforgalmi látványosságot keresi fel.
 • Ravatalozó épült Szendrőn

  Szendrő városában két használatban lévő temető van. A katolikus, a város nyugati oldalán a Kálvária-dombon, a református, a város keleti oldalán, a Várhegyen fekszik. Ravatalozó kegyhely azonban csak a Kálváriánál volt mindeddig. Így a református temetések alkalmával mintegy 40 perces sétát tett meg a gyászoló gyülekezet a városon keresztül, hóban-fagyban, esőben vagy tűző napsütésben kísérve utolsó útjukra az elhunytakat.
 • Evangélizációs hét Szendrőládon

  „Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni." Zsolt 40,6 A szendrőládi gyülekezet 2007. november 12-17-ig evangélizációs hetet rendezett igei szolgálatokkal és szeretetvendégséggel. A gyülekezet életjelet akart adni magáról, hogy létezik.
 • Egyházmegyei énekkari találkozó Szikszón

  Az Abaúji Református Egyházmegye énekkari találkozója alkalmával a szikszói műemlék templom falai között az Istent hálás szívvel magasztaló énekek hangja csendült fel.
 • Beiktatás a Deszkatemplomban

  Egy gyönyörű őszi vasárnap délután, 2007. szeptember 30-án a napsugaraktól melengetve lépkedtem fölfelé a Deszkatemplomhoz vezető lépcsőkön. Elérkezett az a nap, amit az egész gyülekezet a lelkipásztorával együtt annyira várt már hetek óta.
 • Az elmúlt 50 év emlékei, a jövő reményei

  Ezzel a címmel hangzott el a gyülekezeti életről szóló beszámoló az Ózd-Sajóvárkonyi Református Egyházközség ünnepi, hálaadó istentiszteletén 2007. október 7-én. Ezt megelőzően Gazda István esperes úr szolgált igehirdetéssel, melyben az Úr meglátogatásának idejére hívta fel az ünneplők figyelmét, és e meglátogatásnak helyes felismerésére bátorította a gyülekezet közösségét.
 • Több, mint ifjúsági tábor…

  Szívünkben Isten iránti hálaadással és örömmel adunk hírt arról, hogy idén harmadik alkalommal július 11-18. között szerveztünk nyári gyermek- és ifjúsági tábort a sajókazai, ózd-sajóvárkonyi és a sajóivánkai református gyülekezetek ifjai számára.
 • „Húsvét Bőcsön” – karácsony előtt

  Rendhagyó istentiszteletre kaptunk meghívást a bőcsi gyülekezetbe nagytiszteletű Szőnyi Tamás lelkipásztortól. Vasárnapi istentisztelet volt ez abban az értelemben, hogy a „vasárnapi gyülekezet" vett rajta részt, az istentiszteleti rend is a megszokott volt, de ajándékot hozó családtag-vendéget köszönthetett a közösség.
 • Egervölgyi énekkarok találkozója Mezőkeresztesen

  Hagyománnyá lett egyházmegyénkben a gyülekezeti vagy gyülekezetekhez is köthető énekkarok, kórusok találkozója a reformáció hónapjában. 2006-ban és 2007-ben is Mezőkeresztes adott otthont e rendezvénynek.
 • Tudományos és kulturális programok az egri Kálvin házban

  Októberben a reformáció hónapjában Egerben különös figyelmet fordítanak arra, hogy a kisebbségben lévő reformátusok a többi protestáns felekezettel együtt jelezzék: a keresztyénség nem azonos csupán a római katolicizmussal.
 • Egervölgyi lelkészek tanulmányútja Ausztriában

  Az Egervölgyi Református Egyházmegye lelkipásztorai az elmúlt évek során több helyre látogattak el, hogy tanulmányozzák a határainkon túli református gyülekezetek életét. Július első hetében Nyugat-Dunántúl több városának meglátogatása után az ausztriai Burgenlandban és Bécsben jártak.
 • Hálaadó istentisztelet Újcsanáloson a templom építésének 100. évfordulóján

  Vass-Nógrádi Béla újcsanálosi lelkipásztor minden részletre kiterjedő beszámolót küldött nekünk templomuk felújításáról, gyülekezetük életéről, feladataikról, örömeikről, gondosan megemlékezve mindenkiről, aki hosszas, szorgalmas építő munkájukban részt vett, az épüléshez valamit hozzátett. Az ő beszámolója alapján készítettük híradásunkat Újcsanálosról.
 • „Én vagyok a Te Istened” - Ifjúsági Nap Zemplénagárdon

  Már több mint egy éve végezzük az ifjúságot ébresztő és nevelő szolgáltunkat a gyülekezeten belül, bár helyesebb, ha azt mondjuk, hogy Zemplénagárd községen belül, hisz ifjúsági csoportjaink tagjai között vannak római és görög katolikus fiúk és lányok egyaránt.
 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  KDNP parlamenti frakciója tagjai zempléni kihelyezett ülésük alkalmával 2007. október 20-án esti áhítaton vettek részt a református templomban. A szentírási üzenet a 33. zsoltár alapján szólt: Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket.
 • Művészetoktatás a Tiszáninneni Református Egyházkerületben

  Az elmúlt tanévben elkezdődött a művészeti intézmények minősítése. Mivel csak azok a művészetoktatási iskolák részesülnek ezután - az egyébként is csak a működés 60%-ára elegendő - állami támogatásban, amelyek a minősítésen megfeleltek, óriási a tétje ennek az átvilágítási folyamatnak.
 • Hírcsokor a pataki gimnáziumból

  Gyulán, a hetedik Simonyi Imre emlékversenyen iskolánkat 7 tanuló képviselte versillusztrációikkal és versmegzenésítéssel. Puskár Alexandra első helyezést ért el rajzával, zenészeink, a Hauptricht Tamás, Szendi András, Sztipanov Milos, Furik Bettina összetételű zenekar harmadik lett, Varga Bálint a zsűri különdíjában részesült.  
 • „Abszolút. Persze. Itt, Patakon…” - Interjú Herczku Ágnes népdalénekesnővel

  Számtalan lemez („Volt nékem szeretőm", „Arany és kék szavakkal", legújabban Bartók-lemez), számos díj (pl. eMeRTon díj 2004-ből), heti hat fellépés (a világ minden táján Amerikától a Sziget Nagyszínpadáig), híres zenészekkel (Pál István, Szalóki Ági, Nikola Parov). HERCZKU ÁGNES karrierje már most is hosszasan elemezhető lenne.
 • 75 éve hunyt el dr. gróf Klebelsberg Kunó

  „Csak az a miniszter tudhat igazán kormányozni, aki nagy feladatokra korlátozza magát." Klebelsberg Kunó 1922. június 16. és 1931. augusztus 24. között volt Magyarország vallás- és közoktatási minisztere. 1932. október 11-én szívrohamban halt meg a XX. század egyik legnagyobb kultúrpolitikusa. Munkásságán keresztül emlékezzünk meg róla.
 • Beszámoló a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon életéről

  Diákotthoni élet A Lévay József Református Gimnázium Tóth Pál nevét viselő diákotthonában az események minden tanév elején az elsősök beköltözésével kezdődnek. Az idén fokozta az izgalmakat, hogy ilyen nagy létszámú elsős csoportunk még egyetlen tanévben sem volt. Összesen 63 új diák költözött be 2007. augusztus 30-án és szeptember 2-án diákotthonunkba. Így a teljes létszám: 100 fiú és 126 lány.
 • A keresztyének és a más vallások

  A Sárospataki Teológia Keresztyén Filozófiaintézete november 19-én délelőtt konferenciát tartott, melyet lelkipásztorok, tanárok és diákok számára hirdetett meg.
 • A Tiszáninneni Református Nőszövetség konferenciájára

  Zsúfolásig megtelt az egyházkerületi székház nagyterme november 17-én délelőtt a Tiszáninneni Nőszövetség konferenciájára összegyűlt asszonyokkal, a gyülekezetetek küldötteivel és az érdeklődőkkel.
 • Testvérkapcsolat amerikai és tiszáninneni gyülekezetek között

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület és az Egyesült Államokbeli Missouri Református Egyházkerület között 1984 óta baráti kapcsolat van. 2005-ben, amikor a Tiszáninneni Református Egyházkerület vezetősége látogatott Missouriba, megfogalmazódott a testvérgyülekezetek létrehozásának igénye.
 • Kollektív bűnösség kettőezerhétben Európában

  Kettőezerhétben meg lehet verni valakit, aki magyarul beszél. Kettőezerhétben ügyészileg visszafelé lehet fordítani az igazságszolgáltatást: előbb húzni-halasztani, majd visszaperelni hazudozásra hivatkozva, majd lassanként újra vizsgálatot kezdeni, igazságszolgáltatás nélkül.
 • Igehirdetés faragókéssel?

  Id. Virágh Sándort kérdezi dr. Sándor Endre Debrecenben a nagytemplomi imateremben különösen szép fali táblák ékesítik a fehér falat. A debreceni sajátosságú, egykor porcelán csigacsinálók fából születtek újjá, és bibliai igéket hordoznak.
 • A Biblia igaz szava - Dr. Börzsönyi József

  Gondolom, nem vagyok egyedül abban, hogy milyen jó rácsodálkozni a Biblia részeinek sokszínűségében rejlő egységére. Egy-egy történet önmagában is lehet érdekes, tanulsággal, üzenettel teli, de felfedezni, megtalálni azt a belső egységet, amely egymástól elkülönülni látszó részeket szervesen összekapcsol: ámulatba ejtő és magával ragadó.
 • Misszió az egészségügyben

  Egykor a születéstől a háláig kísérte a lelkész a híveit. Ma már nem minden gyermek érkezéséről tudunk, és nem mindenki haláláról értesítenek bennünket. Maradnak titkok a gyülekezethez tartozó vagy közelében lévő családjaink életéből, változásaiból.
 • HŐSÖK TERE

  Gondolatébresztőnek, és ajánlónak szánom a következő sorokat a rovat első számaként. A Hősök tere - című rovat olyan valóságos hősöket szeretne bemutatni, akikről nem „beszél" a média, mert - és itt elgondolkodom - ki tudja miért is nem?
 • TI ÍRTÁTOK - Gondolatok az utakról és a célokról

  Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Urat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáld téged Istened, az Úr azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. (5Móz 30,15-16)   Egyik sem fontosabb a másiknál, a kettő alkot egy egészet, a kettő együtt jár: ha nincs célunk, akkor az út is „leértékelődik", mert nincs miértje.
 • VÉGETLEN TÖRTÉNET

  Koncertek Az első koncerten egy ausztrál zenekar játszott, a nevük keleties hangzású volt, mégsem tudta megjegyezni. Egy John Lennon dal rémlett fel neki, ilyenkor aztán eszébe jutott, hogy erre azért gondolt, hogy megállapítsa: ez nem az. De ennél tovább később sem jutott.
 • Ha nem láttad volna - Kontroll

  Minél többet gondolkodom a filmen, annál több összefüggés jut eszembe, de néha úgy érzem, ezen a filmen kár gondolkodni, inkább meg kellene nézni még egyszer, mert úgy sem tudom olyan jól kifejezni a Kontroll lényegét, mint maga a film.
 • Apróságok

  Ünnepek és hétköznapok váltják egymást életünkben. Feldíszítjük otthonunkat, felékesítjük szívünket is az ünnepre. Olyan emlékeket szerzünk ilyenkor, amelyek hosszú időre meghatároznak minket. Segítséget adnak a hétköznapok élhetőbbé, szebbé tételéhez.
 • „Prózai karácsony”

  „A téli vakációt családostul Cornwallban töltöttük. Régi álmunk volt ez. December eleje volt, odakint dermesztő hideg, ám a napfény mégis kölcsönzött valami különös hangulatot a tájnak, beragyogta a vidéket. Kicsi, fehér házunk az északi part festői szépségű részére nézett. Ezt a partszakaszt olyan Teremtő alkotta, aki elegendő időt szánt a munkára, és akinek elég éles szeme van a részletekhez.
 • Lelkesen

  Hóvihar az Alpokban Talán az első világháború elején történhetett, egy magyar század hadgyakorlaton volt az osztrák Alpokban. A fiatal hadnagy egy reggel felderítő őrsöt küldött előre a jégvilágba. Alig kelt útra a kis csapat, elkezdett sűrűn havazni. A havazás hamarosan hóviharrá vált. Az ítéletidő két teljes napig tartott.
 • Szubjektív gondolatok Nagyszebenről

  Ez év szeptemberében Nagyszebenben az erdélyi szászok méltán híres városában rendezték meg az európai keresztyénség harmadik nagygyűlését. Többször volt már ilyen nagyszabású rendezvény Európa jelentős városaiban.
 • Vándorkonferencián a Doktorok Kollégiuma Vallástudományi Szekciója

  A Doktorok Kollégiuma Vallástudományi szekciója 2007. november 16-17-én a SRTA-n tartotta első vándorkonferenciáját. A vallástudomány különböző humán- és társadalomtudományok vallási tematikájú érdeklődését rendezi közös horizont alá, ezáltal egy-egy vallásiként megfogalmazott kérdés vizsgálatához interdiszciplináris keretet biztosít.
 • Csiha Kálmán (1929-2007)

  Életének 79. évében elhunyt Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke. Temetése 2007. november 10-én volt Marosvásárhelyen.
 • Az Úr az én pásztorom

  Október 16-án másodszor gyűlt egybe Tiszáninnen református népe ebben az évben, az ősi miskolci avasi templomban. Nyolc hónappal a Kerület szeretett és tisztelt püspökének váratlan eltávozása után követte őt hűséges, szeretett felesége, munkatársa BERNÁTH KLÁRA lelkipásztor. Gyakran vagyunk tanúi annak, hogy hosszú házasság után egymás után nem sok idő múlva követi egyik a másikat. Az igehirdetés is utalt erre Saul és Jonathán példájával (2Sám l,23) „Kik egymást szerették, életükben kedvelték, a halálban sem váltak el."
 • 60. évfolyamában a Sárospataki Református Lapok

  Hatvan éves a Sárospataki Református Lapok, melynek első, 1905-ben megjelent számából mutatjuk be most az akkori küldetésre vonatkozó részleteket, melyek közül ma is sok aktuális. Igaza van, kedves figyelmesen olvasó Olvasó, hogy 1905 óta nem hatvan esztendő telt el. A kiadás azonban sokáig szünetelt, így értünk most a 60. évbe.