Beszámoló a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon életéről

Miután az elsősök szerencsésen túlestek az ismerkedés első fázisán az Éretlen Táborban, a tanévnyitó istentisztelet ünnepélyes hangulata után elkezdődtek a munkás hétköznapok. A szokásos „elsős-oktatások" sem maradtak el, amit a 12-ikesek végeztek nagy lelkesedéssel, sok-sok nevetéssel, heti rendszerességgel. Még alig szoktunk hozzá az elsősök jelenlétéhez, már el is érkezett az alkalom, amikor az első közösségi hétvégén bemutatkozhattak. A nyolc diákotthoni tanulócsoport elsősei külön-külön kis műsorral próbálták a közönség rokonszenvét elnyerni. A változatos műsorszámokon jól szórakoztunk.

Ezen a közösségi hétvégén azonban nemcsak szórakoztunk, de az 1956-os forradalmat is méltattuk. Emlékezetes találkozón vettünk részt ünnepélyes keretek között az egyházkerületi székház imatermében. Vendégeink voltak az 1956-os események ma is élő szemtanúi és résztvevői: Nagy Alfréd és dr. Várhegyi Zoltán.

Az eseménydús szeptember és október után nem sok időnk maradt élvezni a hétköznapok nyugalmát, mert a novemberi Lévay-napok alkalmat adtak egy újabb közösségi hétvége megszervezésére. Igazán színesre sikeredett a november 12. és 18. közötti hét programja: egy irodalmi délutánon vendégünk volt Serfőző Simon író, költő, volt táncház a Nyilas Misi Házban, Lévay-bál, egész napos túra Galicska-tetőre, a Városi Vadaspark megtekintése, múzeumi látogatás, sportolási lehetőség (úszás, korcsolyázás, foci) és kellemes hangulatú teaház a meghitt beszélgetésekhez. A felsorolt programok mellett még a gimnáziumunk diákigazgató-választásában is nagy erőkkel jelen voltunk. 11-ikes diákjaink egész héten a saját osztályuk kampányának sikerén munkálkodtak.

Elmondhatjuk, hogy ebben a tanévben még nem volt időnk unatkozni.

Dr. Balla Terézia

nevelőtanár

I. Lévays Nagytalálkozó

A tanév elején nagyszabású rendezvényre készült iskolánk. Most először találkoztak a régi, még az államosítás előtt Lévayba járó öregdiákok, a Tóth Pál Református Leánynevelő volt tanulói és az újraindulás óta érettségizett fiatalok. Szeptember 29. az ő napjuk volt.

Már a délelőtti órákban hangos volt a régi alma mater. Az idős öregdiákok beülhettek a padokba, szemlélhették a megújult iskolát, és nézhették meg az erre az alkalomra készített kiállításokat. 13 órától bekapcsolódtak a rendezvénybe a fiatal öregdiákjaink is, hogy a Művészetek Házában egy gálaműsorral emlékezzenek a régmúltra, a közelmúltra, és betekintést nyerjenek a jelen diákéletébe. A hangulatos, időnként könnyeket, máskor mosolyt fakasztó találkozás után egy közös állófogadáson lehetett beszélgetésbe elegyedni a különféle korú öregdiákoknak. Délután a fiatal öregdiákok osztálytalálkozói zajlottak, majd a nap lezárásaként egy bálon is részt vehettek a „volt lévaysok". A következő évekre talán elég „muníciót" gyűjthetett mindenki, hiszen legközelebb 2010-ben találkozunk. Ugye találkozunk?

Lévay-Szeretetszolgálat: felelősen és komolyan gondolkodunk egymásról

Immáron ez a negyedik tanév, amikor október kezdetén kiküldtük diákjainkat, hogy tapasztalják meg a találkozás értékét és fontosságát. A találkozásét, amikor az eddig bizonyosan „ismeretlennel" találkozunk (sérültek, hospice, kismamaház, gyermekváros), vagy amikor az „ismerőssel" találkozunk (óvoda, idősek otthona, idősek klubja), de mégis más megközelítésből érkezve.

A 2007/2008-es tanév első félévének nyitó alkalmán, ami 2007. szeptember 12-én lett megtartva a Tiszáninneni Református Egyházkerület székházának nagytermében, aláírtuk minden olyan intézménnyel (fő intézményeket tekintve összesen 10-el) az együttműködési megállapodást, akikkel az előző években és ebben a tanévben is aktív kapcsolatunk volt és van. Felelősen és komolyan gondolkodunk egymásról. Különösen nagy örömmel töltött el bennünket, hogy immáron a programban együttműködő partnereink ugyanolyan fontosnak tartják törekvésünket, és ebben az agyonterhelt, többszörösen megnyúzott világban a „találkozásra" figyelmet, energiát és munkaidőt fordítanak.

Istennek adunk hálát, hogy ezt a felelős gondolkodást közvetíthetjük diákjaink felé a program minden részletében, formális és tartalmi vonatkozásban is.

Családi napok - karácsonyi készülődés

A december nagyon zsúfolt hónap. Nemcsak azért, mert hamarabb véget ér a tanítás, de olyan események tarkítják, amelyek minden szívet melegséggel töltenek el. Mikulás, karácsony, család...

A családi napok rendezvénysorozat immár harmadik éve próbálja valóságosabbá, közvetlenebbé tenni diákjaink számára a család helyét, szerepét. Most is több eseményen keresztül szólítottuk meg a lévaysokat. A szülők számára december 3. volt találkozási lehetőség. Egy előadás keretében Berényi Rita a szülő és serdülő gyermeke közötti konfliktusok megoldásához nyújtott segítséget. Ezt követően az édesanyák közösen adventi koszorút készítettek gyermekeikkel. Ezalatt az édesapák és fiaik a sportolásban frissülhettek fel. A következő napon az Avasi templomban koncertre hívtuk a kollégistákat és a család-, illetve gyülekezeti tagokat.

December 5-én már járt a Mikulás is. A tanáraink kisgyermekei számára adtak műsort a diákok és az „öreg" Mikulás szívesen hallgatta meg a kicsik verseit is. Másnap az iskola falai között is felhangzott a jól ismert mikulás nóta, nem is hiába! Minden osztályt meglátogatott és jó tanácsaival, vagy dorgálásaival ellátott a Mikulás!

A családi napok keretében fiatal házaspárok látogattak el iskolánkba, hogy megosszák az érdeklődő fiatalokkal, hogyan találtak egymásra, és értették meg Isten akaratát házasságukra nézve. A következő napon már csak ráadás volt az a vetélkedő, ahol erős csapatok mutatták meg, hogy ismerik, átlátják egy család működését, feladatait és azt alkalmazni is tudják különféle szituációkban.

Az utolsó tanítási napon pedig az énekkar szolgálatával készülhettünk lélekben is karácsony csodájának befogadására, az ő koncertjüket hallgatva együtt szülők, tanárok, diákok. Áldott Karácsonyt mindenkinek!