Aranykonfirmáció a szendrői gyülekezetben

Az idősek emléklapot kaptak, amit a lelkipásztorok a gyülekezet konfirmandusaival együtt adtak át az ünnepelteknek. Az ünnepi, hálaadó úrvacsorás istentiszteletet követően agapé, szeretetvendégség várta a gyülekezet tagjait, és a meghívott vendégeket a szendrői kastélyban. Az ünnepelteket egyik gyülekezeti tagunk, saját versével köszöntötte.

Apáti Dánielné:

Emlékvers jubiláló konfirmandusoknak

Csodálatos nap a mai, mit megáld a Jó Isten,

Hálálkodni jöttünk össze valamennyien itten.

Körülnézek: régi arcok, mit megviseltek évek,

Homlokukra barázdákat szőtt a nehéz élet.

Régen volt az, nagyon régen, fogadalmat tettek,

Istenükhöz, egyházukhoz hűségesek lesznek.

Fogadalmuk fölhallatszott egészen az égig,

Áldó kezed terelgette útjaikat végig.

Szép kort értek valamennyien, hálásak is ezért,

Imáikban esedeznek nagy-nagy kegyelmedért.

Mi az egész gyülekezet, imádkoztunk értük,

Kérünk téged, hatalmas Úr, kísérd tovább léptünk.

Ha majd egyszer éltünk végén, trónusodhoz érnek,

Legyen részük mindnyájuknak, örök üdvösségben.

Én, aki e verset írtam, szívemből kívánom,

Minden napjuk egészségben teljen e világon.

Készítette: Joó Zsuzsanna