Vándorkonferencián a Doktorok Kollégiuma Vallástudományi Szekciója

Az interdiszciplinaritás, vagyis - esetünkben - egy vallási vagy teológiai kérdés más tudományok elméleti és módszertani apparátusával, tudásanyagának háttere előtt végzett kutatása, megtermékenyítőleg hathat a posztmodern-posztkeresztyén korban saját helyét, funkcióját, illetve kérdéseit és válaszait kereső teológiára. Egyházunk tudományos testületének talán legkisebb létszámú szekciója arra törekszik, hogy teológiai gondolkodásunkban és oktatásunkban a jelentőségében még fel nem ismert vallástudomány kérdéseire és módszereire irányítsa a figyelmet. Ezt a célt szolgálja az a konferencia sorozat, melynek keretében különböző református felsőoktatási intézményeket szeretne meglátogatni a szekció, s amelynek első állomása Sárospatak volt. A konferencia előadói a vallástudomány és a református teológia kapcsolatának lehetőségeit járták körül a biblikus teológia, a kommunikáció-, történet- és irodalomtudomány illetve a kulturális antropológia szemszögéből, és keresték a vallások közötti párbeszéd illetve a vallások teológiája református megalapozásának lehetőségét. Annak, hogy ez a konferencia éppen Sárospatakon került megrendezésre, több oka van. A Szekció több szállal is kötődik a Teológiához, s ennek a konferenciának egy különleges aktualitása is volt: a közösség itt és most egy tiszteletére szerkesztett kötettel köszöntötte alapítóját és első elnökét, Dr. Nagy Antal Mihály volt pataki teológiai tanárt 77. születésnapja alkalmából. A péntek este sorra kerülő ünnepi alkalmon, a teológusokkal közösen tartott áhítaton a Doktorok Kollégiuma nevében ifj. dr. Fekete Károly alelnök és dr. Kádár Zsolt főtitkár mondott köszöntőt. A konferencia a résztvevők és az előadók egybehangzó véleménye szerint sikeres volt. Ezt nem a résztvevők nagy száma jelezte, hanem az, hogy bár az előadók a témát egymástól nagyon távoli nézőpontból közelítették meg, az előadásokban a református teológiai gondolkodás megújulásának lehetőségeire nézve mégis nagyon hasonló problémák és szempontok vetődtek fel. Ezt az élményt az áldás útmutatásaként is értelmezve a szekció következő konferenciája - dr. Kádár Ferenc, a teológia rektora meghívása alapján talán ismét Sárospatakon - a református identitás kérdése köré szerveződik majd.

Nagy Károly Zsolt