Testvérkapcsolat amerikai és tiszáninneni gyülekezetek között

2007 augusztusában az amerikai testvérgyülekezetek képviselői érkeztek Magyarországra. A Fulton Református Egyházat dr. Robert Bullock lelkipásztor és felesége képviselte Encs és Vizsoly leendő testvérgyülekezetében.

Jefferson City Református Gyülekezetéből dr. Cecil Culverhouse és fia, dr. Robert Culverhouse, Russell Greenhagan és felesége, Robert Caplinger és Kent Burson érkeztek a Szerencsi Református Egyházzal való kapcsolat felvételére.

Dr. Bedford Knipschild és felesége, Kathryn a Marshalli Református Gyülekezet képvisletében jöttek az Átányi Református Gyülekezethez.

Augusztus 1-jén szállt le repülőgépük Budapest-Ferihegyen, ahol dr. Pándy-Szekeres Dávid, Kárpátalján dolgozó, kanadai születésű lelkész-tanár várta a vendégeket. Dáviddal régi a kapcsolatuk, évek óta ő szervezi és vezeti a Missouriból Magyarorszagra látogató egyházi csoportok útjait. A mostani csoportból sokan visszatérő résztvevői ezeknek a Kárpát-medencei református egyházi körutaknak. A 84 éves dr. Cecil Culverhouse lelkész, a Sárospataki Teológia tiszteletbeli tanára feleségével, és annak halála óta fiával sokszor járt Magyarországon és az elszakított részeken. Sokat tett és tesz azért, hogy Amerikában megismerjék a Magyarországi Református Egyházat és a kisebbségbe szorult Erdélyi, Kárpataljai, Horvátországi Református Egyházat. Amerikai otthonukat kalotaszegi varrottasok, nagyberegi szőttesek, korondi és nagydobronyi kerámia díszíti. Templomuk dísztermében ott áll a magyar zászló.

Augusztusi útjuk első állomása Miskolcon, az Egyházkerület Székházában volt, ahol Csomós József püspök úr, Ábrám Tibor főgondnok és más egyházkerületi tisztségviselők fogadták őket. Jó volt újra látni a testvéreket, köztük Domokos Hajnalkát és Taraczközi Gerzsont is. A rövid, szívélyes beszélgetés után Encs fele vették útjukat. Itt Baksy Mária esperes asszony és a gyülekezet segédlelkésze, valamint több gyülekezeti tag várt rájuk. Megnézték az új templomot, majd elfogyasztották a gyülekezeti tagok által készített finom ebédet. Visszatérve a templomba, Robert Bullock, a Fultoni Református Egyház lelkipásztora átnyújtotta a két gyülekezet testvérgyülekezetté válását tanúsító szép oklevelet. Áldást, békességet kívánva elköszöntek az encsi gyülekezettől.

Következő úticéljuk Vizsoly volt, itt is sokan vártak rájuk, még a falu polgármestere is megjelent a fogadásukra. Sipos-Vizaknai Gergely lelkipásztor ismertette a templom és a gyülekezet történetét, kiemelve az 1590-es Károli bibliafordítást. „Jómagam - mondta Culverhous lelkipásztor úr - bár sokszor jártam már Vizsolyban, mindig meghatódva állok e történelmi falak között, és örömmel látom a templomon és a templomkerten, hogy a nagy reformátoroknak méltó utódai élnek most is itt. A vizsolyi templom fényképe azóta is az irósztalomon áll, és az ott kapott finom házi méz sok reggeli kávénkat megédesítette." Robert Bullock lelkipásztor itt is átadta a testvérgyülekezetté nyílvanító oklevelet.

Estére érkeztek Sárospatakra, ahol Dávid családját, Szabó Dánielt, Győri Istvánt régi ismerősként köszöntötték. A Huszár Panzióban elköltött vacsora után fáradtan tértek nyugovóra. Másnap reggel megnézték a Nagykönyvtárat, a Kollégiumot és az egyháztörténeti kiállítást. Innen a két kisbusz utasaival Szerencs felé igyekezett. Börzsönyi József esperes úr feleségével és több gyülekezetei taggal várt rájuk. A gyülekezet kórusa csodálatosan énekelt, egy kedves atyafi tárogatón játszott ősi szép magyar dalokat. Börzsönyi esperes úr ismeretette velük a templom történetét, majd Russell Greenhagen átadta Jefferson City Református Gyülekezetének ajándékat, egy, a gyülekezet életét bemutató könyvet. Ebédre a gyülekezet vendégei voltak, délutén négyre járt az óra, amikor vendéglátóiktól búcsút vettek.

Következő, egyben utolsó állomásuk Átány volt. Itt a gyülekezet lelkipásztora, Ferenczfi Zoltán ismertette a templom történetét, és a kórus tiszteletükre szép énekeket adott elő. Kathryn Knipschild átadta gyülekezete ajándékát a református iskola szükségleteire. Megnézték az iskolát, majd rövid sétát tettek a faluban. Estére fáradtan érkeztek Budapestre.

A Missouri Református Egyházkerület csoportja sok szép találkozással, látvánnyal gazdagodva tért haza Mississippi környéki otthonába. Hitük szerint ez az út kezdete volt egy kibontakozó magyar-amerikai református testvérgyülekezeti kapcsolatnak.

Pándy-Szekeres Anna tanár

Sárospatak