PDF letöltése

LVIII. évfolyam 2. szám

 • „Akiket pedig Isten Lelke vezérel...” - Róm 8,14-17

  Szentháromság harmadik személyéről általában keveset beszélünk. Keresztyén emberekként munkáját érezzük, tapasztaljuk életünkben, de prédikációink, meditációink során kevés szót ejtünk róla. Pedig munkája, jelenléte életünkben épp annyira fontos, mint az Atya szeretete és Krisztus kegyelme. Tudnunk kell, hogy a Léleknek nem magunktól vagyunk birtokában, hanem kapjuk. Isten „leheli" belénk, és mint felülről való erő munkálkodik bennünk: mint mozgatóerő, mint mindent megelevenítő hatalom. A Szentlélek munkája sokféle és sokszínű.
 • Egy falu és egy gyülekezet ünnepe

  Csodálatos reggelre ébredt március 13-án egy csereháti kis település, Alsóvadász lakóinak apraja és nagyja. Vasárnap reggel volt, de ez a vasárnap különleges nap volt. Az előttünk jártak ezt a vasárnapot így emlegették „fekete vasárnap".
 • Vizsolyban járt Csiha Kálmán

  Március 10. (csütörtök) 16 óra 48 perc. Tizenkét perc múlva kezdődik az evangélizációs istentisztelet első alkalma Vizsolyban, és én most indulok el Encsről a gyermekorvosi rendelő elől. Beteg a gyerek.
 • KERIT – Keresztyén Ifjúsági Tábor – Komjáti

  Kerit egy patak neve, amely Illés próféta számára az életet, a menedéket jelentette egy ideig. (1Kir 17, 1-7) Ez ihlette gyülekezeti táborunk nevét is: KERIT. Ez mozaikszó, szándékunk szerint a Keresztyén Ifjúsági Tábor szavak rövidítése. Szeretnénk, ha táborunk nemcsak kikapcsolódási, szórakozási helyként, hanem „menedékül", lelki feltöltődésül is szolgálna az idelátogató, nem kizárólag ifjúsági csoportok számára.
 • Gyülekezeti Centrum épült Abaújszántón

  Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret esztek! De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget. (Zsolt. 127,1-2)
 • Hittanverseny Abaújban

  Abaújban négyévente kerül megrendezésre az Egyházmegyei Hittanverseny. A gyermekek most is nagy várakozással, lelkesen készültek a megmérettetésre, úgyannyira, hogy a „hazai pályán" lezajlott elődöntőket követően, 17 gyülekezetből érkeztek a két helyszínen lebonyolított középdöntőre. Örömmel töltött el minden felkészítő lelkipásztort és hitoktatót, amikor láthatták az ifjúság kitartását a készülődésben.
 • Tíz- plusz egyéves a sajóládi gyülekezet

  Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy gyülekezetünk elérkezett fennállásának tizenegy éves évfordulójához. Ebből az alkalomból virágvasárnap gyülekezeti délutánt tartottunk imatermünkben.
 • Lelkészként a hadseregben

  Kesznyéteni gyülekezeti lelkészként kaptam felkérést a Debreceni MH.5. Bocskai István Könnyű Lövészdandár tábori lelkészi szolgálatára, melyet szívesen vállaltam, mert komoly missziói lehetőséget láttam a katonák közötti szolgálatban. Ennek már három éve. Azóta hivatásos katonatisztként végzem ezt a nagyon szép és érdekes szolgálatot. Kesznyétenben - ahol már 14 éve vagyunk jelen - a feleségem végzi a lelkipásztori teendőket. Én a szabadidőmben segítek neki.
 • Jótékonysági bál Átányban

  Az Átányi Református Egyházközség „Együtt Egymásért" alapítványa 2005. április 9-én jótékonysági bált szervezett, hogy támogassa az Átányi Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eszközvásárlását.
 • Angol református egyházi vezetők látogatása Egerben

  A Zsinat elnökségének meghívására hivatalos látogatásra érkezett hazánkba a United Reformed Church (Egyesült Református Egyház) delegációja Sheila Maxey moderátor vezetésével. Az angliai presbiteriánusokat (reformátusokat) és walesi kongregacionalistákat magába foglaló egyház egyesülése 1972-ben jött létre. Az 1700 gyülekezetben 1800 lelkész szolgál. 13 egyházmegyéjük van, 14.300 presbiterük. Az Angliai Egyesült Református Egyház tagja a Reformátusok Világszövetségének és az Egyházak Világtanácsának is.
 • Történelem és egyház

  A történelem eseményeiben valahol mindig valamilyen szerepe van az egyháznak. Vagy az események elindítója vagy éppen a visszatartója. Maradhat egészen a háttérben, jelentősége mégsem vész el.
 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Március 4. A Nők Ökumenikus Világnapja - „Ti vagytok a világ világossága!" Ennek az igének a fénye köré gyűltek össze, akik részt vettek az idén a keresztyén asszonyok világot átfogó mozgalmában.
 • A sátoraljaújhelyi gyülekezet ünnepe

  Kettős ünnepe volt a sátoraljaújhelyi gyülekezetnek március 20-án. Virágvasárnap ünnepnapja hagyományosan kiemelkedik a vasárnapok sorából, hiszen ekkor, a nagyhét nyitányán, Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. A gyülekezet közösségében az igehirdetés mellett a gyermekek is bizonyságot tesznek énekkel, verssel a Békesség Fejedelméről, az Úr Jézusról. Ebben az évben sem maradt el az istentiszteletnek e kedves része.
 • Hírek a Sárospataki Református Kollégium életéből

  Magyar Örökséggé avatták a Sárospataki Református Kollégiumot március 19-én Budapesten. A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében zajlott le az az ünnepség, melynek keretében a Magyar Örökség és Európa Egyesület bírálóbizottsága a Sárospataki Kollégiumot is Magyar Örökség kitüntető címmel tisztelte meg, mellyel részévé vált a magyarság láthatatlan szellemi múzeumának.
 • A Kollégium megújult imaterme

  Az Imaterem az 1806-1844 között végbement építkezések során, a kollégiumi fő épület nyugati szárnyában, az épület tengelyében létesült. Nevezték Auditorium Maximum-nak is az első időkben. A 20. századra kiszorult falai közül az oktatás és kizárólag a nagyobb iskolai ünnepségeknek, téli vasárnapokon az istentiszteleteknek, hétfőnként pedig a kollégiumi áhítatoknak adott helyet. Miután szűkösnek bizonyult a gimnázium növekvő létszáma következtében, 1929-30-ban erkély-karzattal bővítették.
 • Hírek a Miskolci Lévay József Református Gimnázium életéből

  „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága." (Zsolt 119,105) A Lévay újraindulása óta immár 9. alkalommal kondult meg az iskola egykori kisharangja, búcsúztatóul annak a 109 tanulónak, akik a négy osztályban most kezdik meg érettségi vizsgáikat.
 • Adalékok az ügynöklistához

  Lista komédia Nem gyógyító kéz érintette népünk halálos sebekben lassan elvérző testét. Titokzatos, gonosz kezek újabb sebet ejtettek rajta. Fölkérésre adott hozzászólásomnak azért adtam ezt a címet, mert benne van a „média" is. Majdnem fele.
 • Gondolatok egy református családsegítő szolgálatról

  Zsinatunk úgy határozott, hogy ez az év a család éve legyen, tehát próbáljunk meg több figyelmet szentelni a családoknak. Missziói lelkületünket nem adhatjuk fel, mert nagyon sokan várnak segítségünkre. A népszámlálás adatai megmutatták, hogy még nagyon sokakat nem értünk el. Korunk embere gyakran küzd az egyéni, a társas és a családi problémákkal, amikhez nem kap, vagy nem mer segítséget kérni. Krisztusi kötelességünk keresztyén módon segíteni.
 • Mozaikok

  2005. áprilisában lelkes és elkötelezett lelkipásztorok (és nem egy esetben gyülekezeti tagok) keltek útra, hogy viszonozzák a határokon kívül rekesztett magyar gyülekezetek lelkipásztorainak látogatását, vagy egyszerűen csak kapcsolatokat teremtsenek, vigasztaljanak, Igét hirdessenek. Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, Horvátország magyar református gyülekezetei fogadták a „látogatókat". Bár rengeteg élményt, beszámolót közölhetnénk, hisz minden résztvevő rengeteget mesélhetne, álljon itt 3 leírás jelzéseként az erősödő mégis-kapcsolatoknak, mégis-testvérségnek.
 • A csillagok örökké élnek?!

  Amikor feltekintünk a csillagos égre, tiszta időben szabad szemmel az egész égbolton elvileg 5-6000 csillagot láthatnánk. Ez a szám azonban már egy közepes távcsövet használva is 50-100000-re nő, a legnagyobb földi teleszkópokkal pedig már mintegy 10 milliárdra tehető az észlelhető csillagok száma. Ez azonban még mindig csupán töredéke az Univerzum csillagainak, melyek mozdulatlansága nyugalmat és békességet sugároz felénk. Meghitt pillanatainkban talán már választottunk is magunknak közülük.
 • Templomtornyok állatai

  Az alábbiakban két olyan állatcsoportról szeretnék rövid ismertetést nyújtani, és segítséget kérni védelmükre, amelyekkel a templomok lelkészei, gondnokai, kezelői kapcsolatba kerülhetnek. Természetesen eltérő hozzáállással, van aki kimondottan örül ezeknek a fokozott védelem alatt lévő állatoknak mintegy kuriózumként kezelve azokat, vannak, akik közömbös hozzáállással megtűrik őket, de sajnos még most is akad, aki kimondottan idegenkedik, esetleg üldözi is ezeket az ártalmatlan teremtményeket, babonát, szemetelést tulajdonítva nekik.
 • Doktor Szarka

  Történt egyszer nagyon régen, kerek erdő közepében, tarka szarka szállt az égen! Hát a szarka mit kiáltott, jól halljátok: Gyertek, gyertek, meglássátok, ki jött ide most hozzátok, szelek szárnyán útra kélt, s száz viharral, vésszel, bajjal dacolva most ideért. A városban még csinnadratta, a díszünnepélyt hátrahagyva repült hozzátok környékünk új büszkesége: Doktor Szarka. Ez a doktor nem vitás, én vagyok az, senki más.
 • Beszélő gyermekrajzok

  Új rovatot indítunk útjára. Gyermekekről felnőtteknek. Elsősorban azokhoz kívánunk szólni, akik sokat vannak gyermekek között, és újabb eszközöket keresnek jobb megértésükhöz. Nem varázskulcsokat közlünk, pusztán figyelemfelhívó, értelmezésre váró jeleket, amelyek rámutathatnak arra, hogy valakivel többet kell törődnünk, jobban meg kell ismernünk, hogy segíteni tudjunk neki, tanítani tudjuk. Sorozatunk első írása bevezető, amelyet reménység szerint majd konkrét elemzések követnek. Ötleteket, kérdéseket, rajzokat szeretettel várunk.
 • Gyerekszáj

  Annyi minden történik velünk, ha gyermekek vesznek körül. Ők még tudnak tisztán humorosak lenni - megfontolás, mérlegelés, bántó szándék nélkül őszintén kimondják, amit gondolnak, amit megértettek, és megkérdezik, amit nem igazán látnak át. Bizonyára mindannyiunknak vannak az alábbiakhoz hasonló élményeink (szívesen vesszük, ha valaki megosztja velünk őket). Olvasásukhoz „jó szórakozást" kívánunk!