Gyülekezeti Centrum épült Abaújszántón

Az abaújszántói református gyülekezet 2005. április 30-án hálát adott, hogy Isten kegyelméből a 239 éves parókia helyén elkészült a Gyülekezeti Centrum, amelyben helyet kapott a lelkészlakás, a segédlelkészlakás, a gyülekezeti terem, a vendégszobákkal egyetemben. Ennek az épületnek a felépítése meghaladta a gyülekezet erejét, de Isten kegyelme és gondviselése nyilvánvalóvá lett az építkezés alatt. Ezt meg is vallja a gyülekezet és hitvallása Isten dicsőségét hirdeti minden ember előtt: ha az Úr nem épít, akkor az emberi fáradozás teljesen felesleges.

A hálaadás napja délelőtt 10 órakor kezdődött az Abaúji Egyházmegye közgyűlésével, melyen a gyülekezetek küldöttei vettek részt. Az ünnepségnek ez a része a helyi gyülekezet énekkarának szolgálatával kezdődött. A gyülekezeti kórus tagjai hitükről tettek bizonyságot Maróthi 105. és Halmos 127. zsoltárának éneklésével. A nap a közgyűlés és rövid munkaebéd után hálaadó istentisztelettel folytatódott, melyen Csomós József püspök hirdette az Igét a 127. zsoltár alapján, s csakúgy mint délelőtt is, énekelt a Debreceni Református Kollégium Kántusa Berkesi Sándor vezetésével. Énekelt még Varga Miklós és Hollókőiné Kender Erika, Putnoky Nagy Istvánné pedig verset mondott. Jelen voltak és köszöntötték a gyülekezetet: Ábrám Tibor a Tiszáninneni Egyházkerület nevében, Hegedűs István egyházmegyei főjegyző az Abaúji Egyházmegye nevében, dr. Ódor Ferenc országgyűlési képviselő, Soltész Zoltán, Abaújszántó város polgármestere, aki a város nevében a nemzet és a város zászlóját adományozta az egyháznak, ezzel tetőzve mindazt a sok segítséget, amelyet személy szerint tőle, családjától, a képvislőtestület tagjaitól, az alpolgármestertől kaptunk. A helyi egyházak képviselői Jeviczki Ferenc görögkatolikus, Varga Gábor római katolikus, és Gere Gábor putnoki lelkipásztor is szólt az egybegyűltekhez. Jelen voltak még a mesterek, vállalkozók, támogatóink s városunk polgárai, mindazokkal együtt, akik nagy áldozatokat vállalva vettek részt az építkezésben.

Az építkezésről a gyülekezet lelkipásztora számolt be. Beszámolójában kitért arra, hogy ez a beruházás a gyülekezet saját erejéből és áldozatkészségéből nem jöhetett volna létre. Hangsúlyozta, hogy amikor az egyházkerülettől kaptunk támogatást, az azt is jelentette, hogy más gyülekezeteknek nem jutott annyi, így nekik is hatalmas hálával tartozunk, hiszen az 52 millió forintos költség nagy része egyházkerületi támogatás, s emellett a Széchenyi Terv vallási turizmus pályázata, a helyi Önkormányzat támogatása és a gyülekezet sokrétű adománya segítette a munkát. Hálával tartozunk minden támogatónak, aki áldozni tudott és akart azért, hogy Istenhez méltó épület állhasson mindenki szolgálatára.

Most, hogy gyülekezetünk ilyen ajándékot kapott, célul kell kitűznünk a lelki építkezést, hogy mindazt, ami épült, élettel betöltse.

Ha az Úr ezt a lelki házat is így fogja építeni, ahogy ennek a Gyülekezeti Centrumnak az építésénél segített, akkor jó reménységünk lehet.

Használjon bennünket ehhez a nehéz munkához eszközül mindenható Istenünk!

Gere Gábor segédlelkész