Lelkészként a hadseregben

A debreceni dandár az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb alakulata. Az általános feladataink mellett mi adjuk az ún. Többnemzetiségű Zászlóaljat, valamint a Tisza Zászlóaljat, melyek a mieink mellett Olasz és Szlovén, illetve Román és Ukrán katonákból állnak, és komoly nemzetközi feladatokat hajtanak végre: a katonai akcióktól kezdve, egészen az árvízvédelemig. Ezeken felül a dandárunk állománya biztosítja a békefenntartó alakulatok katonáinak jelentős hányadát Irakban, Afganisztánban, Cipruson, a Sínai-félszigeten és Koszovóban.

A tábori lelkész szolgálata nagyon változatos, néha nagyon izgalmas, de egészen más, mint a gyülekezeti lelkészé. Ha röviden akarnánk megfogalmazni, azt mondhatnánk: szolgálatunk jellege inkább lelkigondozói természetű. A laktanyákban mindenki végzi a dolgát, ezért napközben nincs lehetőség arra, hogy vallásos összejöveteleket tartsunk. Istentiszteleti alkalmak, bibliaórák inkább csak a külmissziókban vannak, hiszen idehaza minden vallásos katona a lakóhelye szerinti gyülekezetét látogatja - a kiképzési idő után. Van azonban lehetőség - a kiképzési terv keretén belül - különféle etikai előadások, mentálhigiénés tréningek, illetve a vallást, a hitet általánosan érintő stúdiumok tartására, melyekre egyre komolyabb igény mutatkozik. Mindig van lehetőség beszélgetni is, persze itt is igaznak bizonyul az, hogy

utána kell menni az embereknek, hisz' maguktól különösen azok nem keresik a tábori lelkészt, akiknek a legnagyobb szükségük volna a szolgálatára.

Emiatt a tábori lelkész naponta „bebarangolja" a laktanyáját.

Mindehhez természetesen speciális képzésre van szükség. Én magam is azzal kezdtem a szolgálatomat, hogy elvégeztem a Budapesti Katonai Műszaki Főiskolán a Katonai Alapképző Tanfolyamot, melyen sok fontos tudnivalót sajátíthattam el a katonai élet mibenlétéről. Nem sokkal később Kanadában is elvégeztem egy hasonló jellegű tanfolyamot, ahol már magas szintű tábori lelkészképzés is folyt. Mindkét helyen elméleti és gyakorlati oktatásokon vettünk részt, az utóbbi helyen a kanadai vadonban, ahol a katonai élet legridegebb valóságát élhettük át. Életem egyik legmaradandóbb élménye volt a háromhónapnyi kemény tréning, ahol úgy bántak velünk, ahogy azt az amerikai filmekben láthatjuk, mondván: „egy tábori lelkész csak akkor tud 'gyülekezetszerűen szolgálni', ha egészen jól ismeri a gyülekezetét - jelen esetben a katonákat".

Fél évet töltöttem Koszovóban is, a NATO békefenntartó hadtestében, ahol már a gyakorlatban is kipróbálhattam magamat. Nagyon szép és tartalmas hat hónap volt, ahol komoly kis gyülekezet jött össze. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot más nemzetek hívő katonáival is, kölcsönösen látogatva egymás istentiszteleteit.

A dandárnál különféle szolgálataim vannak jelenleg is. Elsősorban lelkigondozói beszélgetéseket tartok. Az ünnepeken istentiszteleteket, kéthetente bibliaórát, illetve keresztelésre, konfirmációra való felkészítéseket tartok. Szolgálatunk rajta van a belső, számítógépes (intranet) hálózaton, valamint az iratmissziós szolgálatot is rendszeresen végezzük. Igyekszem jelen lenni a nemzeti-, és a katonai ünnepeken, a gyakorlatokon, és a dandár minden megmozdulásán.

Fehér Csaba lelkész-őrnagy, Kesznyéten