Hírek a Sárospataki Református Kollégium életéből

Az erről szóló oklevelet és aranyjelvényt az intézmény nevében dr. Dienes Dénes professzor, közigazgató és a fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerület nevében Ábrám Tibor főgondnok vette át. Az ünnepségen dr. Fekete Károly méltatta a Kollégiumnak szellemiségében és személyeiben magyar sorsra gyakorolt több évszázados hatását. A jeles alkalmon még hat személy életművét fogadták Magyar Örökséggé, a zenei műsort a Sárospataki teológusokból és gimnazistákból álló Sztárai Kórus adta, Gulyás Orsolya vezetésével, valamint hangszerekkel közreműködtek a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai. Az ünnepélyt megtisztelte Mádl Dalma asszony, elnökölt Hámori József professzor, a műsort Juhász Judit vezette.