Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

A mozgalom 1887-ben indult el útjára az USA-ból: a presbiteriánus egyház asszonyai tették közzé a felhívást, hogy imádkozzanak a misszió ügyéért. Napjainkban mintegy 170 országban ragadják meg ezt az alkalmat. Az imanap témáját és istentiszteleti liturgiáját minden évben más ország készíti elő. Az idén a Lengyelországban élő keresztyén nők bemutatkozásuk mellett a világ népeihez üzenetet küldtek el, és énekeik, imádságaik a világ minden tájára eljutottak. A szláv népeknél - Lengyelországban is - a só és a kenyér a barátság és a vendégszeretet jelképe. A kenyér naponkénti eledelünk. Naponként szükségünk van az Élet Kenyerére is, a valóságos lelki táplálékra. A kenyér értékes, nem szabad eltékozolni. Akinek kenyere van, becsülje meg a legkisebb falatot is. A sót is mindig értékesnek tartották. Ereje van, megőriz a romlástól. A só a megtisztulás és a gyógyítás eszköze is. A Szentírásban a só az Isten és ember közötti szövetség szimbóluma. Sárospatakon évek óta ökumenikus keretek közt kapcsolódik be a nőszövetség a mozgalomba. Igehirdetéssel Berki Andrea református lelkész szolgált.

Tudósítás: Mészáros Ildikó

Az idén harminchét fiatal készült fel a konfirmációra Sárospatakon. Április 9-én szombat délután a vizsgára került sor, amikor bibliai történetből, káté- és egyháztörténeti ismeretekről adtak számot a gyülekezet előtt. Ezt követően a nőszövetség szeretetvendégségen fogadta a gyerekeket és családtagjaikat. Vasárnap az ünnepélyes fogadalomtétel és az első úrvacsoravétel következett. A gyülekezettől valamennyien egy Szentírást kaptak, melyet Sipos István főgondnok adott át, intelmeket a lelkükre kötve, hogy maradjanak meg hitükhöz, egyházukhoz ragaszkodó református magyaroknak.

Cserkész fogadalomtétel volt március 13-án, a nemzeti ünnephez közel eső vasárnapon Sárospatakon a 763. sz. Sztárai Mihály Cserkészcsapatban, az újoncpróbák sikeres elsajátítása után. Parancsnokuk Újlaki Csaba presbiter az idén is különleges játékokkal gazdagította a közösséget, húsz dióhéjból készített játék saját kezű elkészítésével.

In memoriam B. Szatmári Lajos - Kilencvenöt éves korában tért teremtőjéhez Szatmári Lajos magyar-történelem szakos tanár, iskolaigazgató, megyei szakfelügyelő, helytörténész író. Taktaharkány szülötte, Sárospatakon a református elemi iskola igazgatója volt 12 éven át. 1957-től Nagykovácsiban élt, tanári és szakfelügyelői munkája mellett számos könyve jelent meg Nagykovácsi közösségeinek, gyülekezetének történetéről. Megírta fogsága történetét, hogy a tábori stúdió segítségével végzett lélekmentő szolgálat emlékezete az utókor számára is fennmaradjon. Két évvel ezelőtt elhunyt párja, Magyar Sára hamvaival együtt nyugszik az április 14-i búcsúztatás után a sárospataki temetőkertben, várván hitük beteljesedését, a boldog feltámadást. Emlékezetük legyen áldott.

Összeállította:

Virágh Sándor lelkipásztor